Interpelacje

Poniżej, możesz się zapoznać, z wniesionymi przeze mnie interpelacjami do Prezydenta Miasta Poznania.

 1. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/1  w sprawie programu pomocy zwierzętom w Poznaniu (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 2. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/2 w sprawie terenów zielonych na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 3. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/3 w sprawie stanu nawierzchni dróg na terenie osiedla Bolesława Chrobrego (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 4. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/4  w sprawie ulicy S. Strugarka na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 5. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/5 w sprawie kanalizacji deszczowej na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 6. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/6 w sprawie skweru zieleni przy ul. F. Stróżyńskiego na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 7. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/7 w sprawie wież telewizyjnych przy zbiegu ulic F. Stróżyńskiego i K. Szymanowskiego na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 8. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/8  w sprawie zintegrowanego dworca Jana III Sobieskiego na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 9. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/9 w sprawie pojawiania się dzików we wschodniej części Piątkowa (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 10. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/10 w sprawie zorganizowania zieleni w przestrzeni tunelu PST (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 11. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/11 w sprawie nieutwardzonej powierzchni po południowej stronie ul. K. Kurpińskiego, na wysokości bloków os. B. Chrobrego 24 i pawilonów os. B. Chrobrego 26 (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 12. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/12 w sprawie oznakowania kierunków dojazdu do poszczególnych miejsc i siedzib instytucji na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 13. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/13 w sprawie wiaty na przystanku autobusowym “Włościańska” na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 14. Interpelacja nr  MBO/2014/XII/14 w sprawie parkingu na os. Jana III Sobieskiego, na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 15. Interpelacja nr  MBO/2015/II/1  w sprawie kursu prawa jazdy (data wniesienia: 05.02.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 16. Interpelacja nr  MBO/2015/II/2  w sprawie chodnika na ul. Morasko (data wniesienia: 05.02.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 17. Interpelacja nr  MBO/2015/III/1 w sprawie koszy na śmieci na przystankach komunikacji publicznej (data wniesienia: 16.03.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 18. Interpelacja nr  MBO/2015/III/2 w sprawie luster antykolizyjnych w tunelach podziemnych (data wniesienia: 16.03.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 19. Interpelacja nr  MBO/2015/III/3 w sprawie podestów dla wózków w miejskich instytucjach publicznych (data wniesienia: 16.03.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 20. Interpelacja nr  MBO/2015/III/4 w sprawie urządzeń pomiarowych zanieczyszczenia powietrza (data wniesienia: 16.03.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 21. Interpelacja nr  MBO/2015/III/5 w sprawie przewijaków dla niemowląt (data wniesienia: 16.03.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 22. Interpelacja nr  MBO/2015/III/6 w sprawie ławek o artystycznym designie (data wniesienia: 16.03.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 23. Interpelacja nr  MBO/2015/III/7 w sprawie obiektów małej architektury (data wniesienia: 16.03.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 24. Interpelacja nr  MBO/2015/III/8 w sprawie modelu pracy dzielnicowych (data wniesienia: 16.03.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 25. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/1 w sprawie poidełek dla ludzi (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 26. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/2 w sprawie infrastruktury dla zwierząt (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 27. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/3 w sprawie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 28. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/4 w sprawie kontenerów na odzież (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 29. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/5 w sprawie monitoringu i doświetlenia miejsc niebezpiecznych (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 30. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/6 w sprawie kursów i ekwipunku samoobrony (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 31. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/7 w sprawie skrzynek ratunkowych i stojaków rowerowych (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 32. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/8 w sprawie boisk (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 33. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/9 w sprawie sprzętu medycznego (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 34. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/10 w sprawie górek saneczkowych i ścianek wspinaczkowych (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 35. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/11 w sprawie publicznego dostępu do Internetu (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 36. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/12 w sprawie betonowych słupów ogłoszeniowych (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 37. Interpelacja nr  MBO/2015/IV/13 w sprawie funduszy unijnych (data wniesienia: 01.04.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 38. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/1 w sprawie planowanego basenu na os. Zwycięstwa (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 39. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/2 w sprawie kursów szynobusa dla Podolan i Strzeszyna (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 40. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/3 w sprawie Domu Kultury Podolan (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 41. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/4 w sprawie koncepcji rozbudowy kanalizacji, ulic i chodników na Podolanach (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 42. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/5 w sprawie ścieżek rowerowych dla północno-zachodniej części Poznania (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 43. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/6 w sprawie dróg na Strzeszynie Greckim (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 44. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/7 w sprawie tramwaju wodnego na Jeziorze Kierskim (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 45. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/8 w sprawie szlaków pieszych dookoła Jeziora Kierskiego (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 46. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/9 w sprawie budowy kanału wodnego między Jeziorem Kierskim a Jeziorem Strzeszyńskim (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 47. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/10 w sprawie zintensyfikowania komunikacji autobusowej na Strzeszynie i Krzyżownicach-Smochowicach (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 48. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/11 w sprawie plaż Jeziora Kierskiego (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 49. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/12 w sprawie budynku starego dworca kolejowego w Kiekrzu (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 50. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/13 w sprawie ekranów akustycznych (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 51. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/14 w sprawie usprawnień na Krzyżownikach-Smochowicach (data wniesienia: 05.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 52. Interpelacja nr  MBO/2015/VI/15 w sprawie budowy dróg dojazdowych do spalarni na Karolinie (data wniesienia: 09.06.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 53. Interpelacja nr  MBO/2015/VII/1 w sprawie filii Biblioteki Raczyńskich dla Naramowic i Umultowa (data wniesienia: 03.07.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 54. Interpelacja nr  MBO/2015/VII/2 w sprawie przekroczenia granic działki obiektu budowlanego na ul. Strzeszyńskiej 67 A i B (data wniesienia: 14.07.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 55. Interpelacja nr  MBO/2015/VII/3 w sprawie Przedszkola “Promyczek” (data wniesienia: 14.07.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 56. Interpelacja nr  MBO/2015/VII/4 w sprawie walki z nielegalnymi kontenerami na odzież (data wniesienia: 17.07.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 57. Interpelacja nr  MBO/2015/VII/5 w sprawie implementacji rozwiązań zapoznanych podczas wyjazdu studyjnego do Berlina, Lipska i Drezna (data wniesienia: 23.07.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 58. Interpelacja nr  MBO/2015/VII/6 w sprawie dostępu do informacji publicznej w okresie 08.12.2014r. – 30.06.2015r. (data wniesienia: 23.07.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 59. Interpelacja nr  MBO/2015/VII/7 w sprawie zatrudniania ludzi Platformy Obywatelskiej w Urzędzie Miasta Poznania (data wniesienia: 23.07.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik nr 1 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 2 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 3 do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 60. Interpelacja nr  MBO/2015/VII/8 w sprawie serwisu samochodowego, myjni i lakierni w salonie samochodowym Audi – Terminal na Franowie (data wniesienia: 23.07.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 61. Interpelacja nr  MBO/2015/VIII/1  w sprawie dodatkowych informacji dotyczących polityki kadrowej (data wniesienia: 21.08.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 62. Interpelacja nr  MBO/2015/IX/1 w sprawie katalogu mebli miejskich (data wniesienia: 04.09.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 63. Interpelacja nr  MBO/2015/IX/2 w sprawie głowic termostatycznych i regulatorów temperatury w jednostkach oświatowych (data wniesienia: 08.09.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 64. Interpelacja nr  MBO/2015/IX/3 w sprawie kolei dużych prędkości (data wniesienia: 29.09.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 65. Interpelacja nr  MBO/2015/IX/4 w sprawie kosztów uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego (data wniesienia: 29.09.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 66. Interpelacja nr  MBO/2015/IX/5 w sprawie gruntów zamiennych i poszerzenia Parku Sołackiego (data wniesienia: 29.09.2015r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 67. Interpelacja nr  MBO/2016/I/1 w sprawie pasa gruntu przy ul. Mateckiego (data wniesienia: 25.01.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 68. Interpelacja nr  MBO/2016/I/2 w sprawie Minaretu Poznańskiego (data wniesienia: 29.01.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 69. Interpelacja nr  MBO/2016/I/3 w sprawie sprzedaży działki 1/3 obręb Krzyżowniki arkusz 1 (data wniesienia: 29.01.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 70. Interpelacja nr  MBO/2016/I/4 w sprawie nowych tras tramwajowych (data wniesienia: 29.01.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 71. Interpelacja nr  MBO/2016/II/1 w sprawie nowej filii Biblioteki Raczyńskich we wschodniej części Piątkowa oraz wprowadzenia Systemu Samodzielnego Wypożyczania (data wniesienia: 23.02.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 72. Interpelacja nr  MBO/2016/II/2 w sprawie regulacji świateł na skrzyżowaniu przy przystanku autobusowym Os. Zygmunta Starego (data wniesienia: 23.02.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 73. Interpelacja nr  MBO/2016/II/3 w sprawie stanu Jeziora Strzeszyńskiego i Jeziora Kierskiego (data wniesienia: 23.02.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 74. Interpelacja nr  MBO/2016/II/4 w sprawie spadku wykrywalności przestępców w Śródmieściu oraz wzrostu zaginięć na północy Poznania (data wniesienia: 23.02.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 75. Interpelacja nr  MBO/2016/III/1 w sprawie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Lotnisku Ławica (data wniesienia: 29.03.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 76. Interpelacja nr  MBO/2016/III/2 w sprawie systemu kontroli czasu zadań pracowników Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych (data wniesienia: 29.03.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 77. Interpelacja nr  MBO/2016/III/3 w sprawie Rezerwatu przyrody Żurawiniec (data wniesienia: 29.03.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 78. Interpelacja nr  MBO/2016/III/4 w sprawie utworzenia publicznej platformy elektronicznej . międzysamorządowego systemu przepływu opinii prawnych, projektów pism urzędowych i projektów aktów prawnych (data wniesienia: 29.03.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 79. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/1 w sprawie utworzenia Centralnego Kąpieliska w jednej z poznańskich odnóg rzeki Warty (data wniesienia: 05.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 80. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/2 w sprawie przewidywanych inwestycji w podziale na okręgi wyborcze (data wniesienia: 05.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 81. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/3   w sprawie postępowania prowadzonego przez ZDM (data wniesienia: 05.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 82. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/4 w sprawie implementacji rozwiązań zapoznanych podczas wyjazdu studyjnego do Kopenhagi i Hanoweru (data wniesienia: 15.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 83. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/5 w sprawie budowy wiaduktu między Suchym Lasem a ul. Strzeszyńską na Podolanach (data wniesienia: 15.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 84. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/6 w sprawie uzbrojenia działek miejskich przed ich sprzedażą (data wniesienia: 15.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 85. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/7 w sprawie budowy molo w Kiekrzu (data wniesienia: 19.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 86. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/8 w sprawie sprzedaży przez Miasto Poznań akcji Aquanet S.A. (data wniesienia: 19.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 87. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/ 9 w sprawie łowców organów (data wniesienia: 20.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 88. Interpelacja nr  MBO/2016/IV/10 w sprawie przetargu na bilety lotnicze (data wniesienia: 20.04.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 89. Interpelacja nr  MBO/2016/V/1 w sprawie zniszczenia wypełnionych kart do głosowania PBO (data wniesienia: 06.05.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 90. Interpelacja nr  MBO/2016/V/2 w sprawie doprecyzowania informacji odnośnie inwestycji w podziale na okręgi wyborcze w 2016 roku (data wniesienia: 24.05.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 91. Interpelacja nr  MBO/2016/VI/1 w sprawie herbu Miasta Poznania (data wniesienia: 07.06.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 92. Interpelacja nr  MBO/2016/VI/2 w sprawie pomników i miejsc pamięci upamiętniających zbrodnie (data wniesienia: 21.06.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 93. Interpelacja nr  MBO/2016/VI/3 w sprawie różnych kwestii dotyczących Kiekrza (data wniesienia: 21.06.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 94. Interpelacja nr  MBO/2016/VI/4  w sprawie Aqua Centrum Winogrady (data wniesienia: 21.06.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 95. Interpelacja nr  MBO/2016/VI/5 w sprawie harmonogramu potencjalnego przejęcia wieży RTV na Piątkowie (data wniesienia: 23.06.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 96. Interpelacja nr  MBO/2016/VII/1 w sprawie Nowej Kulturkampf prowadzonej przez liberalno-lewicową koalicję rządzącą Poznaniem (data wniesienia: 07.07.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 97. Interpelacja nr  MBO/2016/VII/2 w sprawie zatruć wody w Poznaniu i ochrony cieku Bogdanka (data wniesienia: 07.07.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 98. Interpelacja nr  MBO/2016/VII/3 w sprawie zwieńczenia obchodów 60-tej rocznicy Poznańskiego Czerwca’56 (data wniesienia: 07.07.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 99. Interpelacja nr  MBO/2016/VII/4 w sprawie przyspieszenia zainstalowania przyłącza wody (data wniesienia: 08.07.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 100. Interpelacja nr  MBO/2016/VII/5 w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego (data wniesienia: 12.07.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 101. Interpelacja nr  MBO/2016/VII/6 w sprawie dawnego cmentarza poniemieckiego w Kiekrzu (data wniesienia: 12.07.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 102. Interpelacja nr  MBO/2016/VII/7 w sprawie obniżenia opłat bądź podatków lokalnych na terenach pozbawionych podstawowej infrastruktury (data wniesienia: 12.07.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 103. Interpelacja nr  MBO/2016/VII/8 w sprawie Romów (data wniesienia: 12.07.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 104. Interpelacja nr  MBO/2016/IX/1 w sprawie klauzuli sumienia (data wniesienia: 06.09.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 105. Interpelacja nr  MBO/2016/IX/2 w sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Poznaniu (data wniesienia: 06.09.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 106. Interpelacja nr  MBO/2016/IX/3 w sprawie stworzenia Ogrodu Japońskiego na Sołaczu (data wniesienia: 06.09.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 107. Interpelacja nr  MBO/2016/IX/4 w sprawie promocyjnego wykorzystania figurek Koziołków Poznańskich (data wniesienia: 06.09.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 108. Interpelacja nr  MBO/2016/IX/5 w sprawie Karty Dużej Rodziny (data wniesienia: 06.09.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 109. Interpelacja nr  MBO/2016/IX/6 w sprawie kradzieży tablic rejestracyjnych w Poznaniu (data wniesienia: 06.09.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 110. Interpelacja nr  MBO/2016/IX/7 w sprawie finansowania z budżetu Miasta działań politycznych Prezydenta Poznania (data wniesienia: 28.09.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 111. Interpelacja nr  MBO/2016/X/1 w sprawie usprawnień dla niepełnosprawnych w północno – zachodniej części Poznania (data wniesienia: 18.10.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 112. Interpelacja nr  MBO/2016/X/2 w sprawie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na liniach nr 351 i 354 (data wniesienia: 18.10.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, odpowiedź uzupełniająca – plik pdf, załącznik nr 1 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 2 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 3 do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 113. Interpelacja nr  MBO/2016/X/3 w sprawie budowy szkoły średniej w północno – zachodniej części Poznania (data wniesienia: 18.10.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 114. Interpelacja nr  MBO/2016/X/4 w sprawie walki z nielegalnie stojącymi reklamami w pasach drogowych (data wniesienia: 18.10.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 115. Interpelacja nr  MBO/2016/X/5 w sprawie wątpliwej wycinki drzew i krzewów (data wniesienia: 18.10.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 116. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/1 w sprawie zagrażającej wycinki w pień Lasku Piątkowskiego (data wniesienia: 08.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 117. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/2 w sprawie utwardzenia dróg na Podolanach (data wniesienia: 08.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 118. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/3 w sprawie wypożyczania gier planszowych w filiach Bibioteki Raczyńskich (data wniesienia: 08.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 119. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/4 w sprawie całkowicie chybionego sposobu uspokajania ruchu w mieście poprzez likwidację zatoczek autobusowych (data wniesienia: 08.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 120. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/5 w sprawie przejęcia przez Miasto Poznań własności ul. Wietrzykowskich (data wniesienia: 22.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 121. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/6 w sprawie kolorowych progów spowalniających (data wniesienia: 22.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 122. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/7 w sprawie tworzenia miasteczek oświatowych (data wniesienia: 22.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 123. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/8 w sprawie zwiększenia ilości szkół integracyjnych (data wniesienia: 22.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załączniki do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 124. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/9 w sprawie kampanii przeciw uzależnieniom (data wniesienia: 22.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 125. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/10 w sprawie czyszczenia rzeki i dopływów Warty (data wniesienia: 22.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 126. Interpelacja nr  MBO/2016/XI/11 w sprawie pozwania przez Miasto Poznań organizatorów parad równości (data wniesienia: 25.11.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 127. Interpelacja nr  MBO/2016/XII/1 w sprawie różnych kwestii dotyczących Podolan (data wniesienia: 08.12.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 128. Interpelacja nr  MBO/2016/XII/2 w sprawie połączeń horyzontalnych w północno-zachodniej części Poznania (data wniesienia: 08.12.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 129. Interpelacja nr MBO/2016/XII/3 w sprawie wykorzystania nieruchomości przy ul. Słupskiej nr 62 na cele integracyjno – kulturalne (data wniesienia: 19.12.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 130. Interpelacja nr MBO/2016/XII/4 w sprawie w sprawie opóźnienia publikacji w BIP mojej interpelacji z dnia 19.12.2016r. (data wniesienia: 30.12.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 131. Interpelacja nr MBO/2016/XII/5 w sprawie dofinansowania prywatnych żłobków (data wniesienia: 30.12.2016r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 132. Interpelacja nr MBO/2017/I/1 w sprawie hasła międzynarodowego “Poznań: fair city” (data wniesienia: 04.01.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 133. Interpelacja nr MBO/2017/I/2 w sprawie Term Maltańskich (data wniesienia: 04.01.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 134. Interpelacja nr MBO/2017/I/3 w sprawie finansowo fatalnego w skutkach odstąpienia od próby pozyskania dofinansowania budowy Węzła Koszalińska (data wniesienia: 10.01.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 135. Interpelacja nr MBO/2017/I/4 w sprawie połączeń lotniczych na Ławicy (data wniesienia: 24.01.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 136. Interpelacja nr MBO/2017/IV/1 w sprawie budowy fabryki na ul. Druskiennickiej 8/10 na Podolanach (data wniesienia: 03.04.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 137. Interpelacja nr MBO/2017/IV/2 w sprawie stworzenia Programu “Nowonarodzone Drzewko” (data wniesienia: 03.04.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 138. Interpelacja nr MBO/2017/IV/3 w sprawie utworzenia klubu dyskotekowego w Forcie Va (data wniesienia: 06.04.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 139. Interpelacja nr MBO/2017/IV/4 w sprawie uzupełnienia interpelacji dot. klubu dyskotekowego w Forcie Va (data wniesienia: 11.04.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 140. Interpelacja nr MBO/2017/IV/5 w sprawie hałasu nocnego powodowanego przez PEKABEX S.A. (data wniesienia: 25.04.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 141. Interpelacja nr MBO/2017/IV/6 w sprawie wykorzystania dawnego basenu strażackiego przy zbiegu ulic Strzeszyńskiej i Druskiennickiej (data wniesienia: 25.04.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 142. Interpelacja nr MBO/2017/V/1 w sprawie sytuacji na ul. Cynamonowej i ul. Rumiankowej (data wniesienia: 16.05.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 143. Interpelacja nr MBO/2017/V/2 w sprawie bieżącego stanu przygotowań do 100-nej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (data wniesienia: 16.05.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 144. Interpelacja nr MBO/2017/V/3 w sprawie brakujących miejsc przedszkolnych na Piątkowie (data wniesienia: 16.05.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 145. Interpelacja nr MBO/2017/V/4 w sprawie terenów działkowych znajdujących się na wschód od ul. Biskupińskiej (data wniesienia: 16.05.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załączniki do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 146. Interpelacja nr MBO/2017/V/5 w sprawie zapotrzebowania na miejsca szkolne na Strzeszynie (data wniesienia: 16.05.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 147. Interpelacja nr MBO/2017/V/6 w sprawie całkowitego odłowu dzików z Zachodniego Klina Zieleni (data wniesienia: 16.05.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 148. Interpelacja nr MBO/2017/V/7 w sprawie prac nad MPZP “Dawna wieś Psarskie” (data wniesienia: 16.05.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 149. Interpelacja nr MBO/2017/V/8 w sprawie kanalizacji na ul. Suwalskiej (data wniesienia: 16.05.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 150. Interpelacja nr MBO/2017/VI/1 w sprawie wprowadzenia wizualnej cenzury obyczajowej (data wniesienia: 01.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 151. Interpelacja nr MBO/2017/VI/2 w sprawie stref wolnych od grilla (data wniesienia: 06.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 152. Interpelacja nr MBO/2017/VI/3 w sprawie dokończenia utwardzenia ulicy Literackiej (data wniesienia: 06.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 153. Interpelacja nr MBO/2017/VI/4 w sprawie lotów awionetek nad północno-zachodnią częścią Poznania (data wniesienia: 06.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 154. Interpelacja nr MBO/2017/VI/5 w sprawie eksmisyjnych interwencji ubocznych Miasta Poznania (data wniesienia: 06.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 155. Interpelacja nr MBO/2017/VI/6 w sprawie pikników sąsiedzkich (data wniesienia: 06.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 156. Interpelacja nr MBO/2017/VI/7 w sprawie strefy uspokojonego ruchu kolejowego Strzeszyn-Podolany (data wniesienia: 06.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 157. Interpelacja nr MBO/2017/VI/8 w sprawie supermarketu i innych obiektów usługowych na Strzeszynie (data wniesienia: 09.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 158. Interpelacja nr MBO/2017/VI/9 w sprawie energii wytwarzanej przez spalarnię śmieci (data wniesienia: 14.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 159. Interpelacja nr MBO/2017/VI/10 w sprawie pytań uzupełniających dotyczących sytuacji na ul. Cynamonowej i ul. Rumiankowej (data wniesienia: 20.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 160. Interpelacja nr MBO/2017/VI/11 w sprawie fragmentu ul. Homera (data wniesienia: 20.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 161. Interpelacja nr MBO/2017/VI/12 w sprawie oddziału geriatrycznego (data wniesienia: 20.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 162. Interpelacja nr MBO/2017/VI/13 w sprawie zaciemnienia (data wniesienia: 20.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 163. Interpelacja nr MBO/2017/VI/14 w sprawie zakazu ruchu rowerów (data wniesienia: 20.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 164. Interpelacja nr MBO/2017/VI/15 w sprawie monitoringu społecznego (data wniesienia: 20.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 165. Interpelacja nr MBO/2017/VI/16 w sprawie równości finansowej kierowców taksówek względem kierowców Ubera (data wniesienia: 20.06.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 166. Interpelacja nr MBO/2017/VII/1 w sprawie braku dostępu kierowców Piątkowa do własności publicznej (data wniesienia: 06.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 167. Interpelacja nr MBO/2017/VII/2 w sprawie niekończącej się galerii (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 168. Interpelacja nr MBO/2017/VII/3 w sprawie punktualności linii autobusowych i tramwajowych (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 169. Interpelacja nr MBO/2017/VII/4 w sprawie pytań uzupełniających dot. eksmisyjnych interwencji ubocznych (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik 1 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik 2 do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 170. Interpelacja nr MBO/2017/VII/5 w sprawie osiedlowych budżetów obywatelskich (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 171. Interpelacja nr MBO/2017/VII/6 w sprawie ogródka społecznego na osiedlu Jana III Sobieskiego (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 172. Interpelacja nr MBO/2017/VII/7 w sprawie Listy Kluczowych Inwestycji do Dofinansowania (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 173. Interpelacja nr MBO/2017/VII/8 w sprawie równej dotacji na dziecko dla wszystkich żłobków prywatnych (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 174. Interpelacja nr MBO/2017/VII/9 w sprawie dolnego przystanku PST “Most Teatralny” (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 175. Interpelacja nr MBO/2017/VII/10 w sprawie niektórych spraw dotyczących Strzeszyna (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 176. Interpelacja nr MBO/2017/VII/11 w sprawie możliwości inwestycyjnych w zachodniej części Kiekrza (data wniesienia: 17.07.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 177. Interpelacja nr MBO/2017/VIII/1 w sprawie legalności sąsiedztwa (data wniesienia: 03.08.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 178. Interpelacja nr MBO/2017/VIII/2 w sprawie sprowadzenia domniemanych szczątków śp. Prezydenta Tadeusza Rugego (data wniesienia: 17.08.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 179. Interpelacja nr MBO/2017/IX/1 w sprawie infrastruktury elektrycznej na terenie Zachodniego Klina Zieleni (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 180. Interpelacja nr MBO/2017/IX/2 w sprawie zmiany trasy autobusu i utworzenia przystanku “Sytkowska” (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 181. Interpelacja nr MBO/2017/IX/3 w sprawie spraw osób z dysfunkcjami w rejonie ulic Łomnickiej i Karpackiej (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 182. Interpelacja nr MBO/2017/IX/4 w sprawie wykupu lokali komunalnych w rejonie ul. Gorajskiej (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 183. Interpelacja nr MBO/2017/IX/5 w sprawie stanu ul. Dąbrowskiego (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 184. Interpelacja nr MBO/2017/IX/6 w sprawie punktów kolizyjnych drogi rowerowej na ul. Szymanowskiego (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 185. Interpelacja nr MBO/2017/IX/7 w sprawie pytań uzupełniających dotyczących energii wytwarzanej przez spalarnię śmieci (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 186. Interpelacja nr MBO/2017/IX/8 w sprawie programu unijnego WRPO 3.1.1. dla mieszkańców Poznania (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 187. Interpelacja nr MBO/2017/IX/9 w sprawie porównania nakładów infrastrukturalnych w obrębie Podolan oraz w obrębie Krzyżownik-Smochowic (data wniesienia: 05.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 188. Interpelacja nr MBO/2017/IX/10 w sprawie występowania wilków w Zachodnim Klinie Zieleni (data wniesienia: 26.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 189. Interpelacja nr MBO/2017/IX/11 w sprawie przebicia się od wschodu ul. Św. Wawrzyńca do ul. S. Żeromskiego (data wniesienia: 26.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 190. Interpelacja nr MBO/2017/IX/12 w sprawie likwidacji pozostałości po słupkach przy pętli “Krzyżowniki” (data wniesienia: 26.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 191. Interpelacja nr MBO/2017/IX/13 w sprawie uzupełnienia pytań dot. porównania inwestycji na Podolanach a także na Krzyżownikach-Smochowicach (data wniesienia: 26.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 192. Interpelacja nr MBO/2017/IX/14 w sprawie społecznego finansowania oświetlenia ulicznego (data wniesienia: 26.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 193. Interpelacja nr MBO/2017/IX/15 w sprawie oznakowania poziomego dróg przelotowych w strefach “Tempo 30” (data wniesienia: 26.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 194. Interpelacja nr MBO/2017/IX/16 w sprawie implementacji rozwiązań zapoznanych podczas wyjazdu studyjnego do Bazylei i Lucerny (data wniesienia: 26.09.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 195. Interpelacja nr MBO/2017/X/1 w sprawie działań infrastrukturalnych przy ul. Jana Pawła II (data wniesienia: 10.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 196. Interpelacja nr MBO/2017/X/2 w sprawie urządzeń do walki ze smogiem (data wniesienia: 19.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 197. Interpelacja nr MBO/2017/X/3 w sprawie błędnych oznaczeń poziomych ulic na Krzyżownikach-Smochowicach (data wniesienia: 19.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 198. Interpelacja nr MBO/2017/X/4 w sprawie ochrony parku przy ul. Mateckiego (data wniesienia: 19.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 199. Interpelacja nr MBO/2017/X/5 w sprawie przeniesienia pętli z Ogrodów na róg ul. J. H. Dąbrowskiego i ul. Polskiej (data wniesienia: 19.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 200. Interpelacja nr MBO/2017/X/6 w sprawie lokalizacji światłowodu na Krzyżownikach-Smochowicach (data wniesienia: 19.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 201. Interpelacja nr MBO/2017/X/7 w sprawie opóźnień realizacji dróg społecznie dofinansowanych (data wniesienia: 19.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 202. Interpelacja nr MBO/2017/X/8 w sprawie dalszych pytań dotyczących energii wytwarzanej przez spalarnię śmieci (data wniesienia: 19.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 203. Interpelacja nr MBO/2017/X/9 w sprawie Doliny Krzyżanki (data wniesienia: 19.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 204. Interpelacja nr MBO/2017/X/10 w sprawie problemów mieszkańców przy ul. Żuraszka (data wniesienia: 27.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 205. Interpelacja nr MBO/2017/X/11 w sprawie rejonów szkół dla uczniów Krzyżownik-Smochowic (data wniesienia: 27.10.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 206. Interpelacja nr MBO/2017/XI/1 w sprawie rzeczki Wierzbak na Podolanach (data wniesienia: 03.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 207. Interpelacja nr MBO/2017/XI/2 w sprawie skutków wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych na Krzyżownikach – Smochowicach (data wniesienia: 07.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 208. Interpelacja nr MBO/2017/XI/3 w sprawie kontroli jakości prac Zarządu Dróg Miejskich (data wniesienia: 07.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 209. Interpelacja nr MBO/2017/XI/4 w sprawie złomowiska na rogu ul. Darłowskiej i ul. Malborskiej (data wniesienia: 07.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 210. Interpelacja nr MBO/2017/XI/5 w sprawie wiat przystanków na żądanie (data wniesienia: 07.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 211. Interpelacja nr MBO/2017/XI/6 w sprawie negatywnych skutków progów zwalniających (data wniesienia: 07.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 212. Interpelacja nr MBO/2017/XI/7 w sprawie biokompostowni (data wniesienia: 21.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 213. Interpelacja nr MBO/2017/XI/8 w sprawie podatku od gruntu użytkowanego publicznie (data wniesienia: 21.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 214. Interpelacja nr MBO/2017/XI/9 w sprawie ulgi integracyjnej (data wniesienia: 21.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 215. Interpelacja nr MBO/2017/XI/10 w sprawie polityki antyhałasowej (data wniesienia: 21.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 216. Interpelacja nr MBO/2017/XI/11 w sprawie wyburzenia (data wniesienia: 21.11.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 217. Interpelacja nr MBO/2017/XII/1 w sprawie Poznań Film Commission i Animatora (data wniesienia: 07.12.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 218. Interpelacja nr MBO/2017/XII/2 w sprawie budynku dla szkoły ewangelickiej (data wniesienia: 07.12.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 219. Interpelacja nr MBO/2017/XII/3 w sprawie Szkoły Podstawowej nr 62 (data wniesienia: 07.12.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 220. Interpelacja nr MBO/2017/XII/4 w sprawie świątecznej iluminacji (data wniesienia: 21.12.2017r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 221. Interpelacja nr MBO/2018/I/1 w sprawie zielonych linii (data wniesienia: 17.01.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 222. Interpelacja nr MBO/2018/I/2 w sprawie ulicy Szczawnickiej i terenów przyległych (data wniesienia: 17.01.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 223. Interpelacja nr MBO/2018/I/3 w sprawie uzupełnienia interpelacji dot. skutków skrzyżowań równorzędnych (data wniesienia: 19.01.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik nr 1 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 2 do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 224. Interpelacja nr MBO/2018/I/4 w sprawie Toru Poznań (data wniesienia: 23.01.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 225. Interpelacja nr MBO/2018/II/1 w sprawie taboru tramwajowego (data wniesienia: 05.02.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 226. Interpelacja nr MBO/2018/II/2 w sprawie rozpromowania parkingu P&R przy PST Szymanowskiego (data wniesienia: 05.02.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 227. Interpelacja nr MBO/2018/II/3 w sprawie nowych parkingów podziemnych i wielopoziomowych (data wniesienia: 05.02.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik nr 1 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 2 do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 228. Interpelacja nr MBO/2018/II/4 w sprawie Tomasza Wieczorkiewicza alias Tommy Wiseau (data wniesienia: 05.02.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 229. Interpelacja nr MBO/2018/II/5 w sprawie wymiany oświetlenia ENEA na ZDM (data wniesienia: 06.02.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 230. Interpelacja nr MBO/2018/II/6 w sprawie kontroli działań w sprawie Romów na Piątkowie (data wniesienia: 06.02.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 231. Interpelacja nr MBO/2018/IV/1 w sprawie podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 15 (data wniesienia: 11.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 232. Interpelacja nr MBO/2018/IV/2 w sprawie zajęć szkolnych na basenie (data wniesienia: 11.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 233. Interpelacja nr MBO/2018/IV/3 w sprawie programów dofinansowujących dodatkowe zajęcia szkolne (data wniesienia: 11.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 234. Interpelacja nr MBO/2018/IV/4 w sprawie pomostu nad Jeziorem Rusałka (data wniesienia: 18.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 235. Interpelacja nr MBO/2018/IV/5 w sprawie urządzeń siłowni zewnętrznej w Żurawińcu (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 236. Interpelacja nr MBO/2018/IV/6 w sprawie Poznańskiej Złotej Karty (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 237. Interpelacja nr MBO/2018/IV/7 w sprawie autobusowych kursów cmentarnych (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 238. Interpelacja nr MBO/2018/IV/8 w sprawie społecznych wypożyczalni sprzętu (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 239. Interpelacja nr MBO/2018/IV/9 w sprawie częstotliwości zwoływania rad miejskich instytucji kultury (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 240. Interpelacja nr MBO/2018/IV/10 w sprawie 70-lecia Państwa Izrael (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 241. Interpelacja nr MBO/2018/IV/11 w sprawie broszury komunikacyjnej (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 242. Interpelacja nr MBO/2018/IV/12 w sprawie stałych i tymczasowych miast partnerskich (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 243. Interpelacja nr MBO/2018/IV/13 w sprawie przeciekających stropów na przystankach PST (data wniesienia: 24.04.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 244. Interpelacja nr MBO/2018/V/1 w sprawie Smochy Pumptruck (data wniesienia: 09.05.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 245. Interpelacja nr MBO/2018/V/2 w sprawie dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców (data wniesienia: 14.05.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 246. Interpelacja nr MBO/2018/V/3 w sprawie dwóch linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (data wniesienia: 17.05.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 247. Interpelacja nr MBO/2018/V/4 w sprawie pielęgniarek w przedszkolach (data wniesienia: 22.05.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 248. Interpelacja nr MBO/2018/V/5 w sprawie braku kanalizacji przy ul. T. Mateckiego (data wniesienia: 22.05.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 249. Interpelacja nr MBO/2018/V/6 w sprawie wykorzystania zasobów społecznych w oświacie (data wniesienia: 22.05.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 250. Interpelacja nr MBO/2018/VI/1 w sprawie problemu pani … (data wniesienia: 01.06.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 251. Interpelacja nr MBO/2018/VI/2 w sprawie biokoszy (data wniesienia: 05.06.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 252. Interpelacja nr MBO/2018/VI/3 w sprawie aktualnych planów rozwoju Ławicy (data wniesienia: 05.06.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 253. Interpelacja nr MBO/2018/VII/1 w sprawie poprawy bezpieczeństwa (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 254. Interpelacja nr MBO/2018/VII/2 w sprawie koalicji na rzecz zatrudnienia młodych (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 255. Interpelacja nr MBO/2018/VII/3 w sprawie lamp w pięciu dzielnicach (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik nr 1 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 2 do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 256. Interpelacja nr MBO/2018/VII/4 w sprawie Poznańskiej Internetowej Platformy Interwencji (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 257. Interpelacja nr MBO/2018/VII/5 w sprawie sadu miejskiego w centrum Kiekrza (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 258. Interpelacja nr MBO/2018/VII/6 w sprawie mapy z pętlami indukcyjnymi (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 259. Interpelacja nr MBO/2018/VII/7 w sprawie wykorzystania parkingów galerii handlowych (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 260. Interpelacja nr MBO/2018/VII/8 w sprawie przejść dla pieszych na poduszkach berlińskich (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 261. Interpelacja nr MBO/2018/VII/9 w sprawie akcji masowego ścinania gałęzi i krzaków (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 262. Interpelacja nr MBO/2018/VII/10 w sprawie ułatwień dla Ukraińców (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 263. Interpelacja nr MBO/2018/VII/11 w sprawie gadżetów majowych, czerwcowych i listopadowych (data wniesienia: 24.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 264. Interpelacja nr MBO/2018/VII/12 w sprawie przystanków tramwajowych przy skrzyżowaniu Św. Marcin / Ratajczaka (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 265. Interpelacja nr MBO/2018/VII/13 w sprawie skomunikowania uczelni wyższych (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik nr 1 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 2 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 3 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 4 do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 266. Interpelacja nr MBO/2018/VII/14 w sprawie tras turystycznych (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 267. Interpelacja nr MBO/2018/VII/15 w sprawie kładki do Czerwonaka (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 268. Interpelacja nr MBO/2018/VII/16 w sprawie społecznych obowiązków deweloperskich (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 269. Interpelacja nr MBO/2018/VII/17 w sprawie wybiegów dla psów w centrum Poznania (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 270. Interpelacja nr MBO/2018/VII/18 w sprawie poszanowania dla rodzin wielodzietnych (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 271. Interpelacja nr MBO/2018/VII/19 w sprawie psów opiekunów (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 272. Interpelacja nr MBO/2018/VII/20 w sprawie dostępności lokali (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 273. Interpelacja nr MBO/2018/VII/21 w sprawie uniwersytetów trzeciego wieku (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 274. Interpelacja nr MBO/2018/VII/22 w sprawie patroli (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 275. Interpelacja nr MBO/2018/VII/23 w sprawie interakcji z uczniami (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 276. Interpelacja nr MBO/2018/VII/24 w sprawie dużych obiektów medycznych (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 277. Interpelacja nr MBO/2018/VII/25 w sprawie palenisk (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 278. Interpelacja nr MBO/2018/VII/26 w sprawie historycznego młyna (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 279. Interpelacja nr MBO/2018/VII/27 w sprawie zintegrowanej przestrzeni historycznej Powstania Wielkopolskiego (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 280. Interpelacja nr MBO/2018/VII/28 w sprawie powiększalników tekstu (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 281. Interpelacja nr MBO/2018/VII/29 w sprawie biletu “Bezcenna sztuka” (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 282. Interpelacja nr MBO/2018/VII/30 w sprawie murali (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 283. Interpelacja nr MBO/2018/VII/31 w sprawie bezpieczeństwa w Kiekrzu (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 284. Interpelacja nr MBO/2018/VII/32 w sprawie pracowitości poznańskich radnych miejskich (data wniesienia: 31.07.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 285. Interpelacja nr MBO/2018/IX/1 w sprawie skrętu w prawo na rogu ulic Kurpińskiego i Wojciechowskiego (data wniesienia: 25.09.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 286. Interpelacja nr MBO/2018/IX/2 w sprawie GOAP (data wniesienia: 25.09.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 287. Interpelacja nr MBO/2018/IX/3 w sprawie ustalania liczby klas w jednostkach oświatowych (data wniesienia: 16.10.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik nr 1 do odpowiedzi – plik pdf, załącznik nr 2 do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 288. Interpelacja nr MBO/2018/IX/4 w sprawie sprzedaży nieruchomości przez MTP (data wniesienia: 16.10.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 289. Interpelacja nr MBO/2018/X/1 w sprawie pielęgniarek w szkołach integracyjnych (data wniesienia: 24.10.2018r.) | interpelacja – plik word, plik pdf | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY