Zapytania

Poniżej, możesz zapoznać się, z zadanymi przeze mnie, Prezydentowi Miasta Poznania, zapytaniami.

 1. Zapytanie w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację w sprawie programu realizowanego przez MOPR i rezygnacji z przyczyn formalnych ze staży (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.03.2015r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 2. Zapytanie w sprawie 720 rocznicy koronacji Przemysła II (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.05.2015r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 3. Zapytanie w sprawie trybu tworzenia projektów planów wydatków osiedli (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2015r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 4. Zapytanie w sprawie uzupełnienia odpowiedzi (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 29.09.2015r.) | zapytanie – plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 5. Zapytanie w sprawie gruntów zamiennych i poszerzenia Parku Sołackiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.11.2015r.) | zapytanie – plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 6. Zapytanie w sprawie ponowienia pytania w sprawie kolei dużych prędkości (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.11.2015r.) | zapytanie – plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 7. Zapytanie w sprawie kosztów uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.11.2015r.) | zapytanie – plik pdf | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 8. Zapytanie w sprawie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.11.2015r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf, załącznik – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 9. Zapytanie w sprawie stanu prac nad stworzeniem węzła Koszalińska (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 09.02.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 10. Zapytanie w sprawie utworzenia stanowiska ogrodnika miejskiego zajmującego się parkami miejskimi (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.02.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 11. Zapytanie w sprawie stworzenia na Ławicy parkingu Kiss&Ride (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.04.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 12. Zapytanie w sprawie przekazywania przez ZKZL środków otrzymanych w formie dotacji (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.04.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 13. Zapytanie w sprawie uznawania biletu Kolei Wielkopolskich przez Przewozy Regionalne (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 14. Zapytanie w sprawie haseł na znaczkach z okazji 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 56 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 15. Zapytanie w sprawie przejęcia budynku na dworcu PKP Poznań Kiekrz (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 16. Zapytanie w sprawie stawiania koszy na śmieci przez rady osiedli (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 17. Zapytanie w sprawie kosztów promocji uczestnictwa Poznania w European Cykling Challange (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 18. Zapytanie w sprawie zabezpieczenia terenu przy ujęciu wody w Mosinie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 19. Zapytanie w sprawie ilości i rozmieszczenia miejskich toalet (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 20. Zapytanie w sprawie wiat na linii autobusowej 59 i 48 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 21. Zapytanie w sprawie obniżenia czynszów w pawilonach na Targowisku przy ul. Świt (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 22. Zapytanie w sprawie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków odnośnie działek na Golęcinie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 23. Zapytanie w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 24. Zapytanie w sprawie przetargu na dokumentację przetargową projektu Plażojada (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 25. Zapytanie w sprawie możliwości uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ulicę Piołunową (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 26. Zapytanie w sprawie zatrudniania mężczyzn do prac opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.09.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 27. Zapytanie w sprawie zasad zatrzymywania się autobusów na przystankach na żądanie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.09.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 28. Zapytanie w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dąbrowskiego/Żeromskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.09.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 29. Zapytanie w sprawie wymogów nakazujących zakładom postawienie ekranów akustycznych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 18.10.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 30. Zapytanie w sprawie procedury nabycia terenu Skarbu Państwa (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 18.10.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 31. Zapytanie w sprawie kładzenia cichego asfaltu przez Zarząd Dróg Miejskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 18.10.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 32. Zapytanie w sprawie placów zabaw na terenie Kiekrza (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 33. Zapytanie w sprawie wybudowania chodnika na ul. Kierskiej od nr 1-9 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 34. Zapytanie w sprawie norm dotyczących liczby gołębi (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 35. Zapytanie w sprawie wybudowania drugiej nitki ul. Księcia Mieszka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 36. Zapytanie w sprawie naliczania opłat adiacenckich za utwardzenie drogi (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 37. Zapytanie w sprawie stanu nawierzchni na ulicy Wilków Morskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 38. Zapytanie w sprawie cieków wodnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 39. Zapytanie w sprawie programu dotyczącego rozbiórki budowli zawierajacych eternit (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 40. Zapytanie w sprawie rozwiązań zastosowanych na karcie PEKA (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 41. Zapytanie w sprawie GPS-ów w miejskiej komunikacji (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 42. Zapytanie w sprawie remontu skrzyżowania ulic Lechickiej i Naramowickiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.11.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 43. Zapytanie w sprawie zanieczyszczania środowiska przez samoloty latające nad Poznaniem (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 13.12.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 44. Zapytanie w sprawie przygotowania dokumentacji związanej z projektem uchwały 674/16 dotyczącej terenu przy ulicy Piołunowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 13.12.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 45. Zapytanie w sprawie bramy na wjeździe z ul. Franciszka Firlika w ul. Ignacego Kaczmarka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 13.12.2016r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 46. Zapytanie w sprawie odszkodowania z tytułu zerwania umowy użytkowania wieczystego terenu pod pole golfowe na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 47. Zapytanie w sprawie rozbiórki budynku przy ul. Wyspiańskiego 7 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 48. Zapytanie w sprawie zainstalowania spowalniaczy na ul. Podjazdowej i ul. Wilków Morskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 49. Zapytanie w sprawie kosztów realizacji koncepcji rozbudowy ul. Obornickiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 50. Zapytanie w sprawie modernizacji drogi rowerowej idącej przy torach kolejowych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 51. Zapytanie w sprawie wydanego w sierpniu 2016 roku pozwolenia wodnoprawnego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 52. Zapytanie w sprawie właściciela działek przy ul. PGR Wielkie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 53. Zapytanie w sprawie podłączenia do cieplika kamienicy miejskiej przy ul. Ratajczaka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 54. Zapytanie w sprawie rozliczeń pomiędzy ZKZL a lokatorami (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 55. Zapytanie w sprawie nieutwardzonego fragmentu ul. Kaczmarka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 56. Zapytanie w sprawie oświetlenia na ul. Umultowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 57. Zapytanie w sprawie rozbieżności dotyczącej Kolei Metropolitalnej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 58. Zapytanie w sprawie procedury wyrażania zgody na ponowne zamieszkanie w zasobie miejskim (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 59. Zapytanie w sprawie wydanych decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji przy ul. Druskiennickiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 14.03.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 60. Zapytanie w sprawie stanu prawnego ul. Zawilcowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.04.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 61. Zapytanie w sprawie uwłaszczenia działek przy ul. Strzeszyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.04.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 62. Zapytanie w sprawie infrastruktury na przystanku “Wielkie-n/ż” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.04.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 63. Zapytanie w sprawie słupów energetycznych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 64. Zapytanie w sprawie lustra drogowego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 65. Zapytanie w sprawie budynku mieszkalnego przy ul. Biskupińskiej 129 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 66. Zapytanie w sprawie remontu ul. Strzeszyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 67. Zapytanie w sprawie samochodów ciężarowych na tzw. Starym Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 68. Zapytanie w sprawie lamp przy ul. Strzeszyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 69. Zapytanie w sprawie stawu przy ul. Krajeneckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 70. Zapytanie w sprawie zniszczenia nawierzchni ul. Wilków Morskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 71. Zapytanie w sprawie warsztatu samochodowego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 72. Zapytanie w sprawie placów zabaw (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 73. Zapytanie w sprawie poduszek berlińskich na ul. Zakopiańskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 74. Zapytanie w sprawie realizacji projektów PBO (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 75. Zapytanie w sprawie 8-piętrowego budynku przy ul. Druskiennickiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 76. Zapytanie w sprawie przekazania pisma Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 77. Zapytanie w sprawie zamknięcia ul. Rugego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 78. Zapytanie w sprawie kanalizacji w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 79. Zapytanie w sprawie działki przy ul. Koszalińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 80. Zapytanie w sprawie rowerów w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 81. Zapytanie w sprawie utwardzania ulic (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 82. Zapytanie w sprawie zagospodarowania terenu między ul. Wierzyńskiego/Kaczmarskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 83. Zapytanie w sprawie wycięcia drzew przy ul. Lirycznej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 84. Zapytanie w sprawie Aquanet (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 85. Zapytanie w sprawie decyzji na instalację grzewczą (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 86. Zapytanie w sprawie działki leżącej na terenie przeznaczonym pod III Ramę Komunikacyjną (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 87. Zapytanie w sprawie odbioru ul. Fiedlera (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 88. Zapytanie w sprawie zoptymalizowania przejazdów autobusów linii nr 64 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 89. Zapytanie w sprawie utwardzania drogi przy ul. Stachury (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 90. Zapytanie w sprawie oznakowania ulic (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 91. Zapytanie w sprawie liczby pasażerów w autobusach linii nocnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 92. Zapytanie w sprawie kosztu łazienki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 93. Zapytanie w sprawie przystanku PKM Poznań-Podolany (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 94. Zapytanie w sprawie dusznych pomieszczeń w szkole (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 95. Zapytanie w sprawie odtworzenia zniszczonej zieleni przez Aquanet (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 96. Zapytanie w sprawie remontu balkonów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 97. Zapytanie w sprawie budowy TBS-ów przy ul. Żołnierzy Wyklętych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 98. Zapytanie w sprawie dofinansowania przez PKP PLK wiaduktu kolejowego nad ul. Lutycką (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 99. Zapytanie w sprawie wiaduktu przy ul. Smoluchowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 100. Zapytanie w sprawie płyt i innych elementów konstrukcyjnych, które leżą przy torach kolejowych przy dworcu Poznań – Wola (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 101. Zapytanie w sprawie przejścia dla mieszkańców między ul. Karpacką a Beskidzką (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 102. Zapytanie w sprawie oświetlenia na całości ul. Beskidzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 103. Zapytanie w sprawie ulicy Starogardzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 104. Zapytanie w sprawie segregacji śmieci przemysłowych i komunalnych przy ich odbiorze z posesji prywatnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 105. Zapytanie w sprawie odwodnienia ul. Pniewskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 106. Zapytanie w sprawie uprzątnięcia podjazdu przy ul. Starogardzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 107. Zapytanie w sprawie pomocy dla chorego dziecka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 108. Zapytanie w sprawie schowania w ziemi linii energetycznych na ul. Starogardzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 109. Zapytanie w sprawie biletów MPK dla rodzin wielodzietnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 110. Zapytanie w sprawie lądowania samolotów F-16 na Ławicy (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 111. Zapytanie w sprawie technicznej możliwości nielegalnego podłączenia się pod numer linii 112 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 112. Zapytanie w sprawie problemów w odbieraniu sieci komórkowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 113. Zapytanie w sprawie pieszojezdni na ul. Wańkowicza (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 114. Zapytanie w sprawie doliny Krzyżanki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 115. Zapytanie w sprawie wymiany tabliczek z nazwami ulic (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 116. Zapytanie w sprawie hasła “Poznań: fair city” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 117. Zapytanie w sprawie odpowiedzi ZDM z 03.08.2017r. o sygn. DW.0711.5.6.38.2017 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 118. Zapytanie w sprawie dawnego cmentarza poniemieckiego w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 119. Zapytanie w sprawie zorganizowania spotkania i podjęcie rozmów z przedstawicielami Grupy Kapitałowej ENEA (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 120. Zapytanie w sprawie otwarcia przedszkola na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 121. Zapytanie w sprawie wjeżdżania wózkiem do przedszkola (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 122. Zapytanie w sprawie placu zabaw przy ulicy Szarych Szeregów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 123. Zapytanie w sprawie promu na jeziorze Kierskim (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 124. Zapytanie w sprawie hali sportowej na zachód od ul. Wyrzyskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 125. Zapytanie w sprawie umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Poznaniu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 126. Zapytanie w sprawie utwardzenia ulicy Anieli Tułodzieckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 127. Zapytanie w sprawie zagospodarowania terenu znajdującego się na północny-zachód od skrzyżowania ul. Margonińskiej i ul. Wyrzyskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 128. Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Marii Wicherkiewicz (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 129. Zapytanie w sprawie mpzp “Morasko – Radojewo – Umultowo” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 130. Zapytanie w sprawie tuneli podziemnych dla pieszych pod ul. Dąbrowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 131. Zapytanie w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 132. Zapytanie w sprawie punktów kolizyjnych drogi rowerowej na ul. Szymanowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 133. Zapytanie w sprawie wskazania lokalu socjalnego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 134. Zapytanie w sprawie planów miasta odnośnie działki na ul. Sianowskiej 45 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 135. Zapytanie w sprawie zakazu wjazdu wózków z małymi dziećmi do Przedszkola nr 77 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 136. Zapytanie w sprawie planów odnośnie terenu na północ od sklepu Biedronka na ul. Dąbrowskiego nr 399 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 137. Zapytanie w sprawie wysokich iglaków na ul. Warpnowskiej 42-44 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 138. Zapytanie w sprawie zburzenia budynku przy ul. Lodowej 11A (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 139. Zapytanie w sprawie pałacyku przy ul. Słupskiej 123 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 140. Zapytanie w sprawie pomocy potrzebującym mieszkańcom w zakupie opału (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 141. Zapytanie w sprawie parkingu na miejskiej działce na os. Jana III Sobieskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 142. Zapytanie w sprawie budowy drugiej szkoły na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 143. Zapytanie w sprawie budowy marketów Lidl i Biedronka na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 144. Zapytanie w sprawie zastąpienia worków kubłami na odpady zielone (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 145. Zapytanie w sprawie wąskiego przejścia między ul. Izbicką a ul. Charzykowską (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 146. Zapytanie w sprawie oświetlenia fragmentu ul. Golęcińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 147. Zapytanie w sprawie stanu prawnego fragmentu ul. Gorzyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 148. Zapytanie w sprawie harmonogramu prac nad miejskim planem zagospodarowania przestrzennego “Strzeszyn-Północ” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 149. Zapytanie w sprawie legalności progów na ul. Darłowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 150. Zapytanie w sprawie oświetlenia boiska przy ul. Braniewskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 151. Zapytanie w sprawie punktualności autobusu nr 83 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 152. Zapytanie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmian ruchu na skrzyżowaniu ul. Hulewiczów z ul. Obornicką (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 153. Zapytanie w sprawie pomocy mieszkańcom w odłowie kun domowych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 154. Zapytanie w sprawie złomowiska przy ul. Darłowskiej nr 50 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 155. Zapytanie w sprawie działki przy ul. Myśliborskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 156. Zapytanie w sprawie korzystania przez dzieci z placu zabaw przed Przedszkolem nr 77 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 157. Zapytanie w sprawie zakazu ruchu samochodów w Parku Wodziczki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 158. Zapytanie w sprawie wjazdu z posesji do Parku Wodziczki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 159. Zapytanie w sprawie zamknięcia ul. Łebskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 160. Zapytanie w sprawie terenu przy ul. Podolańskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 161. Zapytanie w sprawie ul. Białośliwskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 162. Zapytanie w sprawie wysokości kominów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 163. Zapytanie w sprawie zakazu zatrzymywania na ul. Czarnkowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 164. Zapytanie w sprawie zwrotu nieruchomości przy ul. Braniewskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 165. Zapytanie w sprawie ul. Chodzieskiej oraz ul. Lubowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 166. Zapytanie w sprawie odłowu kotów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 167. Zapytanie w sprawie pętli w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 168. Zapytanie w sprawie zamknięcia przejazdu kolejowego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 169. Zapytanie w sprawie utwardzania ulicy Lęborskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf , uzupełnienie odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 170. Zapytanie w sprawie przejmowania dawnego dworca PKP w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 171. Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. A. Tułodzieckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 172. Zapytanie w sprawie odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez dziki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 173. Zapytanie w sprawie budowy dróg dojazdowych do inwestycji PTBS na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 174. Zapytanie w sprawie wskaźnika zmianowości w SP nr 22 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 175. Zapytanie w sprawie kontynuowania akcji “Poznań stawia na zdrowie” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 176. Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Bożymira (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 177. Zapytanie w sprawie umieszczania przejść dla pieszych na tzw. poduszkach berlińskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 178. Zapytanie w sprawie opinii Plastyka Miejskiego na temat wyburzenia budynków Arsenału i WMW (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 179. Zapytanie w sprawie koncepcji rewitalizacji Starego Rynku (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 180. Zapytanie w sprawie wycinki drzew na działce przy ul. Beskidzkiej nr 112 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 181. Zapytanie w sprawie utwardzenia ulicy Literackiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 182. Zapytanie w sprawie przejęcia ulicy Wietrzykowskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 183. Zapytanie w sprawie drogi do Szkoły Podstawowej nr 62 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 184. Zapytanie w sprawie chodnika do przychodni lekarskiej na ul. Druskiennickiej 17 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 185. Zapytanie w sprawie kanalizacji deszczowej na ul. Muszkowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 186. Zapytanie w sprawie poszerzenia ul. Biskupińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 187. Zapytanie w sprawie odliczania podatku VAT przez Miasto (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 188. Zapytanie w sprawie zmiany cieku Krzyżanka na rów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 189. Zapytanie w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 190. Zapytanie w sprawie wyrównania ul. Sczanieckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 191. Zapytanie w sprawie przebudowy ryneczku przy ul. Muszkowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 192. Zapytanie w sprawie stanu prac nad ul. Kaczmarka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 193. Zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul.Jasielska/ul.Druskiennicka/ul.Zakopiańska (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 194. Zapytanie w sprawie pomocy mieszkaniowej dla małżeństw (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 195. Zapytanie w sprawie nazwania niedokończonego ronda (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 196. Zapytanie w sprawie obniżenia liczby kradzieży samochodów na Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 197. Zapytanie w sprawie budowy chodnika od przejazdu kolejowego przy ul. Psarskie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 198. Zapytanie w sprawie skutków wyłączenia świateł na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Św. Marcin (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 199. Zapytanie w sprawie terminu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 68 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 200. Zapytanie w sprawie planów budowy III ramy komunikacyjnej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 201. Zapytanie w sprawie przebiegu i terminu budowy północnej obwodnicy Poznania – IV rama komunikacyjna (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf, pismo ZDP – plik pdf, załącznik nr 1 – plik pdf, załącznik nr 2 – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 202. Zapytanie w sprawie świateł dla pieszych na przejściu przy ul. Stróżyńskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 203. Zapytanie w sprawie raportu “Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 204. Zapytanie w sprawie utworzenia żłobka na os. Jana III Sobieskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 205. Zapytanie w sprawie pozwolenia na sprzedaż alkoholu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 206. Zapytanie w sprawie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 207. Zapytanie w sprawie nieruchomości przy ul. Zakopiańskiej i ul. Lubieńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 208. Zapytanie w sprawie remontów SP 62 na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 209. Zapytanie w sprawie stanu prawnego gruntów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 210. Zapytanie w sprawie strony internetowej i aplikacji dot. historii dzielnic Miasta Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 211. Zapytanie w sprawie nowej linii autobusowej z pętli Literacka do centrum (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 212. Zapytanie w sprawie kontroli realizacji decyzji WOŚ o dopuszczalnym poziomie hałasu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 213. Zapytanie w sprawie ustanowienia służebności na os. Jana III Sobieskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.03.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 214. Zapytanie w sprawie budowy rond przy wiadukcie na ul. Santockiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.03.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 215. Zapytanie w sprawie wyrównania ul. Kajakowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.03.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 216. Zapytanie w sprawie uprzątnięcia terenu przy ul. Szczawnickiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.04.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 217. Zapytanie w sprawie zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.04.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 218. Zapytanie w sprawie szafek na ubrania w SP nr 15 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 219. Zapytanie w sprawie chodnika na ul. Mateckiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 220. Zapytanie w sprawie ustawienia stacji roweru miejskiego na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 221. Zapytanie w sprawie wind na przystanku Szymanowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 222. Zapytanie w sprawie tras Kolei Metropolitalnej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 223. Zapytanie w sprawie remontu schodów na przystanku Lechicka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 224. Zapytanie w sprawie działań podjętych przez WIOŚ (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 225. Zapytanie w sprawie punktów adresowych przy Al. Solidarności (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 226. Zapytanie w sprawie zmiany tras linii autobusowych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 227. Zapytanie w sprawie stacji PRM na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 228. Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu w rejonie Psarskie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 229. Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 230. Zapytanie w sprawie odwodnienia fragmentu ul. Zakopiańskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 231. Zapytanie w sprawie przystanku autobusowego “Wielkie n/ż” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 232. Zapytanie w sprawie kładki przez tory kolejowe w okolicy ul. Szczawnickiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 233. Zapytanie w sprawie budowy osiedla przy ul. Beskidzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf , załącznik do odpowiedzi – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 234. Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kierskiej 11 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 235. Zapytanie w sprawie dofinansowania dla Przedszkola nr 24 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 236. Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji na ul. Cumowniczej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 237. Zapytanie w sprawie wynagrodzenia osób zajmujących się inwestycjami (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 238. Zapytanie w sprawie usunięcia danych opublikowanych na stronie internetowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 239. Zapytanie w sprawie wycinki drzew na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 240. Zapytanie w sprawie gabinetów lekarskich i pielęgniarskich w placówkach oświatowych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 241. Zapytanie w sprawie dróg wojewódzkich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 242. Zapytanie w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę – Lidl (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 243. Zapytanie w sprawie regulaminu obiektu Smochy-Pumptruck (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 244. Zapytanie w sprawie naboru do programu KAWKA BIS (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 245. Zapytanie w sprawie dialogu technicznego dot. budowy pola golfowego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 246. Zapytanie w sprawie planów budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nad Przeźmierką (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 247. Zapytanie w sprawie parkingu Kiss&Ride przy szkole (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 248. Zapytanie w sprawie opracowania planu budowy ścieżek rowerowych w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 249. Zapytanie w sprawie poszerzenia chodnika wzdłuż ul. Podjazdowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 250. Zapytanie w sprawie zbiornika retencyjnego na strumieniu Złotnickim (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 251. Zapytanie w sprawie wynagradzania osób zajmujących się inwestycjami (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 252. Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Literackiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 253. Zapytanie w sprawie fotoradaru przy ul. Dąbrowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 254. Zapytanie w sprawie ul. Olsztyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 255. Zapytanie w sprawie starych, nieużywanych wylotów do Jeziora Kierskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 256. Zapytanie w sprawie ogrodów społecznych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 257. Zapytanie w sprawie dzików na Piątkowie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 258. Zapytanie w sprawie skateparku na os. Batorego/Śmiałego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 259. Zapytanie w sprawie parkingu przy os. B. Chrobrego 24 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 260. Zapytanie w sprawie przystanku PKM “Poznań-Podolany” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 261. Zapytanie w sprawie przejść przez tory kolejowe pomiędzy Podolanami i Strzeszynem (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 262. Zapytanie w sprawie budowy centrum kultury przy SP nr 62 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 263. Zapytanie w sprawie kanalizacji sanitarnej na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 264. Zapytanie w sprawie kanalizacji deszczowej na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 265. Zapytanie w sprawie braku chodników na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 266. Zapytanie w sprawie połączenia ul. Jasielskiej z ul. Lutycką (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 267. Zapytanie w sprawie prac wykonanych przy stawku Wierzbak (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 268. Zapytanie w sprawie dróg rowerowych z Podolan do centrum (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 269. Zapytanie w sprawie budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 270. Zapytanie w sprawie ścieżki rowerowej między ul. Biskupińską a Krajenecką (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 271. Zapytanie w sprawie przebiegu linii autobusowych na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 272. Zapytanie w sprawie budowy ronda przy zbiegu ul. Wańkowicza i Fieldorfa (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 273. Zapytanie w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wańkowicza (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 274. Zapytanie w sprawie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Hezjoda (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 275. Zapytanie w sprawie chodnika dookoła SP nr 1 na ul. Hezjoda (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 276. Zapytanie w sprawie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Golęcińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 277. Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf, załącznik do odpowiedzi – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 278. Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 279. Zapytanie w sprawie parku edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. ks. E. Nawrota (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 280. Zapytanie w sprawie budowy pomostu nad Jeziorem Kierskim (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 281. Zapytanie w sprawie szlaków pieszych dookoła Jeziora Kierskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 282. Zapytanie w sprawie oczyszczania Jeziora Kierskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 283. Zapytanie w sprawie realizacji projektu Plażojada (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 284. Zapytanie w sprawie realizacji ścieżki rowerowej od PST do ul. bł. Marka z Aviano (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 285. Zapytanie w sprawie organizacji ruchu w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 286. Zapytanie w sprawie sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej i ul. Altanowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 287. Zapytanie w sprawie mobilnego posterunku Policji w Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 288. Zapytanie w sprawie komunikacji autobusowej w Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 289. Zapytanie w sprawie utwardzenia dróg w Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 290. Zapytanie w sprawie przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przy stacji Poznań-Wola (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 291. Zapytanie w sprawie uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii kolejowej nr 351 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 292. Zapytanie w sprawie przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przy stacji Kiekrz (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 293. Zapytanie w sprawie połączenia Krzyżownik-Smochowic drogami rowerowymi z centrum Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 294. Zapytanie w sprawie zagospodarowania budynków po dawnym ośrodku Policji w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 295. Zapytanie w sprawie objęcia siecią rowerów tereny Kiekrza (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 296. Zapytanie w sprawie realizacji ujętych w budżecie Miasta Poznania na 2018 r. inwestycji w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 297. Zapytanie w sprawie kasztanowców, sprzątania terenu przy torach kolejowych i rozbudowy skrzyżowania ulic Druskiennicka-Jasielska-Zakopiańska (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 298. Zapytanie w sprawie projektu mpzp “Podolany Południe” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 299. Zapytanie w sprawie ławek i koszy na przystankach autobusowych na Podolanach, rokładów jazdy linii nr 60 i 68 oraz wiaty na przystanku “Os. Reduta” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 300. Zapytanie w sprawie cieku Wierzbak (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 301. Zapytanie w sprawie wydarzeń kulturalnych na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 302. Zapytanie w sprawie oświetlenia ulicznego na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 303. Zapytanie w sprawie przystanku autobusowego przy ul. Wojska Polskiego oraz uruchomienia linii autobusowej do trasy PST (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 304. Zapytanie w sprawie ul. Biskupińskiej i ul. Krajeneckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 305. Zapytanie w sprawie rozbudowy Przedszkola nr 121, wydarzeń kulturalnych na Strzeszynie oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 306. Zapytanie w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 307. Zapytanie w sprawie środków na modernizację placu zabaw przy ul. Przytocznej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 308. Zapytanie w sprawie podwyższenia platformy przystanku “Kołobrzeska” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 309. Zapytanie w sprawie osób bezdomnych w Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 310. Zapytanie w sprawie opróżniania koszy w obiekcie Smochy Pumptruck (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 311. Zapytanie w sprawie projektu drogi rowerowej na wiadukcie w ul. Santockiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 312. Zapytanie w sprawie naprawy nawierzchni ulic i budowy ronda w ul. Santockiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 313. Zapytanie w sprawie przebudowy ryneczku przy ul. Muszkowskiej, wydarzeń kulturalnych w Krzyżownikach-Smochowicach oraz projektu budowy ul. Elbląskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 314. Zapytanie w sprawie rozbudowy monitoringu w ul. Dąbrowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 315. Zapytanie w sprawie skweru przy przystanku os. Marysieńki I (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 316. Zapytanie w sprawie wydarzeń kulturalnych na Piątkowie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 317. Zapytanie w sprawie stacji roweru miejskiego na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 318. Zapytanie w sprawie odrębnego funduszu do wypełniania dziur w ulicach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 319. Zapytanie w sprawie liczby przystanków wiedeńskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 320. Zapytanie w sprawie zwiększenia kursów linii dziennych do 1-szej w nocy (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 321. Zapytanie w sprawie wind pod przejściem podziemnym na rondzie Śródka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 322. Zapytanie w sprawie próśb mieszkańców o wydłużenie zielonego światła dla pieszych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 323. Zapytanie w sprawie utworzenia ścieżki rowerowej na fragmencie ul. Grunwaldzkiej, między ul. Jugosłowiańską a ul. Przybyszewskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 324. Zapytanie w sprawie sadzenia średnich drzew, a nie małych nasadzeń (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 325. Zapytanie w sprawie numeracji bloków (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 326. Zapytanie w sprawie utworzenia ciała doradczego ds. gospodarki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 327. Zapytanie w sprawie zdrowej żywności w sklepikach szkolnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 328. Zapytanie w sprawie toru wrotkarskiego na terenie Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 329. Zapytanie w sprawie toru do buli na terenie Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 330. Zapytanie w sprawie skate parku na terenie Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 331. Zapytanie w sprawie ścieżki biegowej w Poznaniu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 332. Zapytanie w sprawie stworzenia wodnego szlaku łączącego Jezioro Maltańskie z Wartą (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 333. Zapytanie w sprawie wypożyczalni sprzętu wodnego nad Wartą (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 334. Zapytanie w sprawie działań rewitalizacyjnych w Starym ZOO (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 335. Zapytanie w sprawie organizowania przez Miasto lotów balonem (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 336. Zapytanie w sprawie chodnika wzdłuż ul. Strzeszyńskiej od Galerii Podolany do Biedronki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 337. Zapytanie w sprawie poprawy infrastruktury ul. Ignacego Kaczmarka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 338. Zapytanie w sprawie nawiezienia gruzu na ul. Braniewskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 339. Zapytanie w sprawie dokończenia robót drogowych na ul. Margonińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 340. Zapytanie w sprawie postawienia znaku “Strefa zamieszkania” na wjeździe z ul. Morasko w ul. Nad Różanym Potokiem (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 341. Zapytanie w sprawie parametrów jakościowych wód opadowych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 342. Zapytanie w sprawie dodatkowego pasa na ul. Strzeszyńskiej (67 i 69) (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 343. Zapytanie w sprawie dodatkowych wywozów odpadów zielonych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 344. Zapytanie w sprawie stanu torowiska na ulicy Zwierzynieckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 345. Zapytanie w sprawie postawienia wiat na przystankach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 346. Zapytanie w sprawie ośrodka opiekuńczo-wychowawczego na ul. Umultowskiej/Sarmackiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 347. Zapytanie w sprawie konta bankowego dla Rady Rodziców (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 348. Zapytanie w sprawie stacji pomiaru jakości powietrza na Piątkowie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 349. Zapytanie w sprawie buspasa na ul. Droga Dębińska (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 350. Zapytanie w sprawie stworzenia dwóch pasów ruchu na ul. Księcia Mieszka I (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 351. Zapytanie w sprawie utworzenia parkingu na działce 587/48 ark.12 obr.53 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 352. Zapytanie w sprawie supermarketu na Starym Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 353. Zapytanie w sprawie programu termomodernizacji budynków (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 354. Zapytanie w sprawie planów rozbudowy Przedszkola nr 16 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 355. Zapytanie w sprawie planu miejscowego “Dawna wieś Psarskie” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 356. Zapytanie w sprawie budowy schodów z przystanku PST Lechicka do os. B. Chrobrego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 357. Zapytanie w sprawie przedłużenia linii 170 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 358. Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Olsztyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 359. Zapytanie w sprawie kosztów utrzymania lampy ulicznej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 360. Zapytanie w sprawie infrastruktury rekreacyjnej w lasku przy ul. Prauzińskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 361. Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Lubieńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 362. Zapytanie w sprawie utwardzenia drogi przy ul. Nad Jeziorem (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 363. Zapytanie w sprawie zakończenia prac na ul. Sarmackiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 364. Zapytanie w sprawie terenu zielonego na os. Bolesława Chrobrego 118 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 365. Zapytanie w sprawie sposobu naliczania opłat za śmieci (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 13.11.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 366. Zapytanie w sprawie ustawienia w Parku Sołackim ławki z przewijakami (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 13.11.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 367. Zapytanie w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Poznaniu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 13.11.2018r.) | zapytanie – plik word | odpowiedź – plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY