Data: 20 I 2018

W ramach planowanej przebudowy ciągu ulic Mateckiego – Aviano – Stróżyńskiego, Prezydent Miasta Poznania, wstępnie zamierza wyciąć kilkadziesiąt dużych drzew, które znajdują się na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu (szkic wycinki poniżej). Drzewa te, znajdują się po zachodniej stronie os. Sobieskiego, przy dojściu ul. bł. Marka z Aviano do ul. Stróżyńskiego. Łącznie, wyciętych drzew może być nawet… 48 (to nie jest żart!).

Drzewa te pełnią istotną funkcję, albowiem:

1) oczyszczają powietrze z pyłów i spalin, w nalatującym na os. Sobieskiego, standardowo z zachodu, wietrze;

2) pełnią maskę akustyczną – odgradzają mieszkańców osiedla od hałasu ulicznego oraz powodowanego przez przejeżdżające niedaleko pociągi;

3) stanowią istotny walor estetyczny – os. Jana III Sobieskiego jest znane na Piątkowie ze swej bujnej zieleni, która sprzyja komfortowi życia mieszkańców.

Prawda jest taka, że ze względu na to, iż drzewami tymi są topole, których wiek powoli dobiega końca, drzewa te i tak w przeciągu 20 lat powinny być wymienione. Jednakże, powinno to być robione stopniowo, a stare drzewa powinny być zastępowane nowymi, by utrzymać ciąg, otaczającej osiedle, zieleni. Natomiast, projekt prezydencki, przewiduje ostateczne wycięcie w pień kilkudziesięciu drzew i na ich miejsce wylanie asfaltu. Na takie postępowanie nie może być zgody.

Dlatego też, jako radny Miasta Poznania, zachęcam wszystkich, by wyrazili swój protest przeciwko takim planom. Swe uwagi można zgłaszać do dnia 24.01.2018r., np. wysyłając maila na adres mateckiego@zdm.poznan.pl .

Przy okazji, można zgłosić również inne uwagi do projektu przebudowy, który jest dostępny pod adresem: http://www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php?site=view&id=123 .

Drzewa do wycinki