Data: 12 I 2018

Wizyty w urzędzie, rozmowy z urzędnikami różnych szczebli, spotkania, interpelacje, zapytania, poprawki do budżetu, wnioski, oświadczenia wygłaszane na sesji Rady Miasta, dyskusje na jej komisjach, złożona przeze mnie w imieniu mieszkańców petycja w sprawie budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej, uchwały i postulaty rad osiedli, protesty mieszkańców, kontakty z mediami. Miło mi poinformować, że wspólny, wieloletni wysiłek mój, radnych osiedlowych Strzeszyna i Podolan, oraz mieszkańców Strzeszyna i Podolan, przynosi efekty. Albowiem, w Poznaniu rozpoczynają się pracę nad budową wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej (DK92), stworzeniem bezpośrednich połączeń z wiaduktu ul. Koszalińskiej w ul. Lutycką, przedłużeniem ul. Jasielskiej do ul. Lutyckiej, bezkolizyjnym przejazdem z ul. Szczawnickiej w ul. Podolańską czy przedłużeniem Alei Solidarności do ul. Lutyckiej. Aktualnie, Zarząd Dróg Miejskich, ogłosił konsultacje założeń koncepcyjnych węzła Koszalińska-Lutycka, dostępnych pod poniższym linkiem:

http://www.zdm.poznan.pl/projekty-drogowe.php?site=view&id=121

Uwagi można zgłaszać do dnia 26.01.2018r., albo pisemnie (do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu) albo mailowo na adres lutycka@zdm.poznan.pl . Do zgłaszania uwag zachęcam – co wiele głów, to nie jedna.

Węzeł Koszalińska - Lutycka