Data: 1 II 2018

Kolejne moje działania, jako radnego miejskiego, na rzecz mieszkańców Poznania, przynoszą skutek. Tym razem walczę o ochronę mieszkańców os. Marysieńki przed rozbójniczą zabudową oraz umożliwienie mieszkańcom ul. Mateckiego spokojnego skomunikowania się z resztą Piątkowa.

W dniu 24.11.2015r. złożyłem do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. T. Mateckiego. Albowiem, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego jest potrzebne, by rozwiązać szereg tamtejszych konfliktów.

Po części, konflikty te zostały wytworzone przez wydane przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje te przewidują, na samym styku z domkami jednorodzinnymi, budowę wielokondygnacyjnych bloków, co doprowadziłoby do znacznego zacienienia dotychczasowej zabudowy jednorodzinnej.

Kolejnym źródłem konfliktów jest budowanie przez deweloperów bloków przy ul. Mateckiego, jednakże, bez zapewnienia nowym mieszkańcom skomunikowania się z resztą Piątkowa (brak chodników, brak przejść dla pieszych).

Wreszcie, w związku z postępującą zabudową, trzeba zapewnić kanał komunikacyjny dla samochodów – powinno nim być przedłużenie ul. K. Szymanowskiego od ronda przy wieżach aż do ul. Mateckiego.

M. in. dzięki mojemu wnioskowi, Rada Miasta Poznania podjęła 12 lipca 2016r. uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy T. Mateckiego” w Poznaniu. Prace idą raźnie. Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu tegoż miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Założenia projektowe można pobrać klikając na poniższy link http://www.mpu.pl/repozytorium/373_Pm2.pdf . Uwagi można zgłaszać do dnia 09.02.2018r., np. wysyłając maila na adres: mpu@poznan.mpu.pl .

Uwarunkowania Mateckiego

{Grafika autorstwa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu}