Data: 24 IX 2018

Monitoring na Krzyżownikach-Smochowicach zaczyna być powoływany do życia.

Już we wniosku do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa złożonym w grudniu zeszłego roku postulowałem o utworzenie sieci kamer monitoringu na Krzyżownikach-Smochowicach. Na podstawie tego wniosku została opracowana koncepcja rozmieszczenia kamer monitoringu wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego. Jeszcze wcześniej, bo w czerwcu 2017r., wniosłem interpelację, w której przedstawiłem innowacyjny względem Poznania, swój pomysł, by kamery monitoringu nie tylko podłączać do miejskich sieci światłowodowych (co bardzo ogranicza możliwości lokalizacyjne kamer, biorąc pod uwagę ograniczoną rozległość tych sieci), ale by stosować połączenia kamer monitoringu również poprzez Internet wireless. Do tego dołożyły się działania lokalnych, na Krzyżownikach-Smochowicach, społeczników, przedstawiających swe własne punkty usytuowania kamer.

W sprawie monitoringu w tej, przylegającej do zachodniej granicy Miasta, dzielnicy, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce oraz Straży Miejskiej. Na spotkaniu tym było też omawiane wdrożenie mojej koncepcji kamer monitoringu.

Łącznie te wszystkie działania doprowadziły do tego, że Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, planuje w II półroczu 2018r. włączyć pilotażowo wybrane kamery ITS, znajdujące się właśnie wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego, do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania.

Zarazem, zostaną zainstalowane mobilne punkty kamerowe:

a) na skrzyżowaniu ulic Santockiej i Dąbrowskiego;

b) na obszarze pomiędzy ulicami: Lemierzycką, Muszkowską i Sułkowską;

c) na boisku sportowym przy ulicy Braniewskiej 23.

Ponadto, w przyszłości istnieje prawdopodobieństwo, że system będzie rozszerzony o kolejne kamery, według lokalizacji z mojej koncepcji, którą to prezentuję poniżej.

Koncepcja monitoringu