Data: 27 IX 2018

 

Bezpośrednio na stronie startowej niniejszej www, zostało umieszczone moje, jako radnego Miasta Poznania, Sprawozdanie z działalności wraz z wykonaniem programu wyborczego w kadencji samorządowej 2014-2018. Bezsprzecznie, wykazuje ono tytaniczną pracę, którą włożyłem w wykonywanie mandatu radnego.