Data: 20 IX 2018

Moja poprawka do budżetu, przyjęta w autopoprawce prezydenckiej, a następnie w takiej formie przegłosowana przez Radę Miasta Poznania, nabiera kształtów. W 2019 roku powstanie znacznie odnowiony skatepark na Piątkowie. Będzie mieścił się między os. B. Śmiałego a os. S. Batorego. Poniżej, przedstawiam świeżutką koncepcję tegoż obiektu.

Przeznaczenie 30.000,- zł na zaprojektowanie w roku bieżącym i 300.000,- zł na wykonanie w przyszłym. Takie kwoty zostały wpisane do poznańskiego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Za wykonanie całego zadania jest odpowiedzialny Zarząd Zieleni Miejskiej. W maju 2018r. została wykonana pierwsza koncepcja przedstawiająca propozycję sposobu stworzenia skateparku w dotychczasowym miejscu, która została przekazana do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która przesłała zwrotnie pismo zawierające wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. W bieżącym roku planowane jest wykonanie prac projektowych wraz z pozyskaniem stosownych pozwoleń na przedmiotowe zadanie. Wreszcie, została przedstawiona zmodyfikowana koncepcja na piątkowski skatepark, według której ma on zawierać:

– quarter pipe set

– wielofunkcyjną platformę

– bank ramp set

– Pole Jam

– poręcz prostą o profilu „[]”

– poręcz prostą o profilu „O”

– grindbox 1 i grindbox 2.

Koncepcja ta dopiero co wpłynęła od projektantów do Zarządu Zieleni Miejskiej. Upubliczniam ją poniżej.

Koncepcja Skateparku Piątkowo