Punktualność komunikacji publicznej w Poznaniu

Data: 20 IX 2017

Czy linia autobusowa albo tramwajowa, którą Państwo jeżdżą w Poznaniu, należy do tych najbardziej czy najmniej punktualnych? Jeśli chcecie Państwo zweryfikować swoje odczucia w tym zakresie, zachęcam do zapoznania się z twardymi danymi, które przekazał mi Prezydent Poznania, w odpowiedzi na moją interpelację.

Niestety, znowu północno-zachodnia część Poznania jest poszkodowana przez władzę wykonawczą, jeśli chodzi o funkcjonowanie Miasta. Na podium najbardziej spóźniających się taborów, jest na 1-szym miejscu, znacząca dla Podolan, linia nr 78, na 2-gim miejscu, fundamentalna dla Strzeszyna, linia nr 64, a na 3-cim miejscu, grająca istotną rolę dla Piątkowa, linia nr 51.

Ewidentnie, Prezydent Poznania, ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie poprawy punktualności lokalnego taboru.

Poniższe zdjęcie to zestawienie punktualności wszystkich poznańskich linii komunikacji publicznej – im wyższy procentowy wskaźnik punktualności, tym tabor danej linii jeździ bardziej punktualnie.

Wskaźniki punktualności komunikacji publicznej w Poznaniu

Wiadukt dla Strzeszyna

Data: 09 VIII 2017

W dniu dzisiejszym, jako radny Miasta Poznania, wniosłem do Prezydenta Miasta Poznania, petycję o wybudowanie przez Miasto Poznań, w ciągu ul. Lutyckiej, wiaduktu nad torami kolejowymi linii kolejowej nr 354.

Strzeszyn, jest to dzielnica licząca ok. 10 tys. mieszkańców, na terenie której ciągle powstają nowe budynki mieszkaniowe. Jest ona ze wszystkich stron otoczona torami kolejowymi, porównywana przez mieszkańców do wyspy czy nazywana jednym, wielkim zatorzem.

Mieszkańcy Strzeszyna, w normalnym trybie życiowego funkcjonowania, przede wszystkim pragną dostać się do centrum Poznania (do pracy, do szkół, po zakupy, w celach rekreacyjnych). Już dziś mają oni problemy, by wydostać się na zewnątrz dzielnicy, a w ciągu kilku lat, w zw. z nowym budownictwem, liczba mieszkańców Strzeszyna wzrośnie o kilkanaście tysięcy. Dlatego też, kluczową kwestią jest udrożnienie, prowadzącego do centrum, przejazdu kolejowego linii nr 354 (na Piłę) w ciągu ul. Lutyckiej. Koszt budowy wiaduktu nie powinien przekroczyć 50 mln zł.

Wiadukt w ciągu ul. Lutyckiej powinien zostać wybudowany najpóźniej do 2023r.. Wtedy zacznie funkcjonować Poznańska Kolej Metropolitalna, przewidująca nowe kursy między centrum Poznania a gminami ościennymi. Multiplikacja kursów kolejowych, implikująca chroniczne zamknięcie przejazdów kolejowych, przy braku bezkolizyjnego wyjazdu ze Strzeszyna, spowoduje całkowity paraliż komunikacyjny mieszkańców tej dzielnicy.

Strzeszyn jest niczym tykająca bomba zegarowa. Dziś, wszystko jeszcze funkcjonuje, i z zewnątrz wydaje się całkiem ładne. Ale w niedalekiej przyszłości, po osiedleniu się kolejnych tysięcy mieszkańców, bez wybudowania wiaduktu, z chwilą uruchomienia kolei metropolitalnej, z dnia na dzień, dojdzie do komunikacyjnej apokalipsy. Mam nadzieję, że Prezydent niezwłocznie zareaguje na petycję i podejmie kroki zmierzające do budowy wiaduktu, bo nie jest to inwestycja, którą można by przeprowadzić w ciągu kilku miesięcy.

Petycję poparło 1.259 pełnoletnich mieszkańców Strzeszyna, 9 lokalnych organizacji oraz rada osiedla. Zgodnie z ustawą o petycjach, Prezydent ma 3 miesiące, by ustosunkować się do przedstawionego żądania. Pod tym linkiem, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, skan treści petycji:

http://bip.poznan.pl/bip/petycje/petycje-do-prezydenta-miasta-poznania,1238/petycja-w-sprawie-budowy-wiaduktu-w-ciagu-ul-lutyckiej,481/ .

O mojej walce o wiadukt na ul. Lutyckiej, można m.in. przeczytać tutaj:

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/wiadukt-na-ul-lutyckiej-jest-konieczny

Na koniec, wszystkim mieszkańcom Strzeszyna, którzy podpisali się pod petycją, i mnie wspierali, bardzo serdecznie dziękuję.

Trochę kultury!

Data: 26 VII 2017

W okresie napięć politycznych, może, tak wakacyjnie, trochę odpoczniemy przy innej tematyce. Dla przykładu: malarstwo. O mojej interpelacji z propozycją wyjścia tej cudownej dziedziny sztuki na poznańskie ulice, do Poznaniaków, napisał portal epoznan.pl, o czym można przeczytać tutaj:

http://epoznan.pl/news-news-78136-Poznan_radny_PiS_proponuje,_by_mieszkancy_„obcowali_z_malarstwem”._Chce_galerii_na_ulicach

(Zaś pełny tekst interpelacji dostępny tutaj: http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-niekonczacej-sie-galerii,NT00024DF6/ ).

Poznański Kiekrz zdekomunizowany

Data: 11 VII 2017

W dniu dzisiejszym, Rada Miasta Poznania, podjęła szereg, zmieniających nazwy, uchwał na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W tym, pozytywnie przegłosowała uchwałę autorstwa mojego i jeszcze jednej radnej miejskiej, zmieniającą w poznańskim Kiekrzu nazwę ulicy “PGR Wielkie” na “Nad Przeźmierką”. Nowa nazwa bierze się stąd, że uliczkę przecina rzeczka Przeźmierka. Zamiast dawnej, siermiężnej nazwy, mamy delikatną i urokliwą. I tak oto, Piękno, zdobyło swój kolejny przyczółek.

Nad Przeźmierką

W hołdzie Adwokatom Poznańskiego Czerwca ’56

Data: 28 VI 2017

W ramach tegorocznych obchodów rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56, jako radny miejski, razem z dyrektorem Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania i Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, składaliśmy kwiaty pod, położonym przy ulicy Stanisława Hejmowskiego w Poznaniu, Pomnikiem Adwokatów Czerwca ’56. Na zdjęciu na dole, widać naszą trójkę w chwili, gdy przemawia dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Obelisk upamiętnia nie tylko bezkompromisową postawę moich kolegów zawodowych, występujących podczas procesów przeciwko Urzędowi Bezpieczeństwa oraz krytykujących ówczesne totalitarne władze, ale i następcze, otrzymane przez nich, dotkliwe represje, w tym zrujnowanie finansowe wysokimi grzywnami czy uniemożliwienie dalszego wykonywania zawodu. Poniżej przedstawiam pełną listę Obrońców Czerwca ’56. Cześć ich pamięci!

Adw. Adam Barszczewski

Adw. Bronisław Rzemyk

Adw. Gerard Kujanek

Adw. Janusz Waliszewski

Adw. Józef Sopa

Adw. Józef Umbreit

Adw. Julian Sznapik

Adw. Juliusz Wójciak

Adw. Kazimierz Nowak

Adw. dr Kazimierz Tasiemski

Adw. Leon Kaczyński

Adw. Ludwik Bleidorn

Adw. Michał Grzegorzewicz

Adw. Mieczysław Klauziński

Adw. Piotr Moś

Adw. Seweryn Szelejak

Adw. dr Stanisław Hejmowski

Adw. Stanisław Konieczny

Adw. Stanisław Szczęsny

Adw. Stefan Jauksz

Adw. Tadeusz Napierała

Adw. Witold Trojanowski

Adw. Władysław Banaczek

Adw. Władysław Rust

Pomnik Adwokatów Czerwca 56

(źródło zdjęcia: Urząd Miasta Poznania)

Brak supermarketu na Strzeszynie

Data: 22 VI 2017

Wiele mieszkanek Strzeszyna sygnalizowało mi problem wynikający z braku większego supermarketu na Strzeszynie. Małe lokalne sklepiki mają wybór produktów mały, a ceny wysokie. Do najbliższego supermarketu mieszkańcy Strzeszyna muszą udać się na Podolany samochodem naokoło przez tory kolejowe. Jest to rozwiązanie bardzo nieporęczne w życiu codziennym. Na żądanie wielu mieszkańców Strzeszyna, interweniowałem w tej sprawie, wnosząc interpelację do Prezydenta Miasta, o czym można przeczytać na lokalnym portalu epoznan.pl, klikając na poniższy link:

http://epoznan.pl/news-news-77159-Radny_PiS_pyta_o_supermarket_na_Strzeszynie_„gospodynie_domowe_chca_przygotowywac_smakolyki,_ale_nie_moga_nabyc_produktow” .

Aktualizacja informacji: Zgodnie z udzieloną mi przez Prezydenta Miasta odpowiedzią na interpelację, na Strzeszynie, w kwartale ograniczonym ulicami Koszalińska, Żołnierzy Wyklętych, Adama Poszwińkiego i Literacka, zostaną wybudowane Biedronka oraz Lidl.

O ramach swobody twórczości artystycznej pozytywnie

Data: 20 VI 2017

Niełatwy temat. Z jednej strony, artyści powinni móc w miarę swobodnie dokonywać swej ekspresji. Z drugiej strony, twórczość artystyczna istnieje w przestrzeni społecznej. Oddziałuje na nią, więc jest rzeczą naturalną, że ten wpływ podlega ograniczeniom, jak każda inna dziedzina życia. O mojej interpelacji znajdującej się pod linkiem http://bip.poznan.pl/bip/interpelacje/interpelacja-ws-wprowadzenia-wizualnej-cenzury-obyczajowej,NT0001C99A/ , przeprowadzono niedawno ze mną wywiad w telewizji WTK. Można go obejrzeć pod poniższym linkiem:

http://wtkplay.pl/video-id-33012-nie_zawsze_cenzura_musi_byc_czyms_negatywnym_pisze_radny_pis_do_prezydenta .

Rusza budowa parkingu Park&Ride obok przystanku PST Szymanowskiego

Data: 9 VI 2017

Rusza jedna z inwestycji na Piątkowie, o którą walczę od początku tej kadencji. Powstanie 130 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 6 miejsc dla samochodów osób niepełnosprawnych. W obrębie parkingu znajdą się zadaszone miejsca do parkowania rowerów wraz z zestawem naprawczym, oraz miejsce pod ewentualny przyszły montaż stacji rowerów miejskich. Komunikację pieszą zapewnią chodniki, schody i pochylnie. Planowane oddanie do użytku: koniec 2017 roku.

Dodatkowe informacje: http://www.zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=3635 .

Wzmacniamy rewitalizację obszarów poprzemysłowych Poznania!

Data: 10 V 2017

Dziś Komisja Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania przyjęła mego autorstwa projekt stanowiska w sprawie transformacji funkcjonalno – przestrzennej obszarów miejskich z elementem zabudowy poprzemysłowej.

Rewitalizacja całych dzielnic, bądź ich części, jest procesem zupełnie normalnym w krajach kapitalistycznych, w szczególności w stosunku do obszarów poprzemysłowych. W Poznaniu istnieje szereg dzielnic, w których kiedyś znaczącą role odgrywał przemysł. Do takich obszarów należą np. Podolany, Wilda, Naramowice, Wilczak, część Starołęki i inne. W dzielnicach tych dochodzi do samoczynnego procesu rewitalizacji, polegającego na zmniejszaniu udziału funkcji przemysłowych na rzecz funkcji mieszkaniowej i usługowej. Po części, znalazło to swoje odzwierciedlenie w uchwalonej w 2014 roku zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

Jednakże, nie zawsze organy władzy publicznej, podążają i chcą podtrzymać te zmiany. Przykładem, może być wydana decyzja o warunkach zabudowy, zmieniających sposób użytkowania z funkcji magazynowej na funkcję produkcyjną działki na nieruchomości na ul. Druskiennickiej 8/10 na Podolanach, co otworzyło drogę do podejmowania dalszych kroków w kierunku tworzenia w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców, fabryki środków chemicznych.

Dlatego też, aby wzmocnić trend rewitalizacyjny, jak i zaapelować do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie odpowiednich działań, przygotowałem projekt stanowiska Komisji Polityki Przestrzennej w sprawie transformacji funkcjonalno – przestrzennej obszarów miejskich z elementem zabudowy poprzemysłowej.

Głosami 6:4, przy jednym wstrzymującym, uchwaliliśmy to stanowisko. Przewiduje ono m. in.:

  1. incydentalne istnienie stref przemysłowych w Mieście, pod warunkiem ich zwartości i braku bezpośredniej styczności z terenami mieszkalnymi;
  2. podejmowanie działań zmierzających do oddzielania przemysłu od przestrzeni mieszkalnej i wyprowadzania go poza obszar miejski;
  3. utrzymanie i wzmocnienie trendu rewitalizacyjnego na terenach poprzemysłowych znajdujących się w następujących częściach Poznania: Dębiec, Fabianowo-Kotowo, Głuszyna, Górczyn, Junikowo, Komandoria, Ławica, Naramowice, Ostrów Tumski, Podolany, Rataje, Sołacz, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki Starołęka, Śródka, Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Wilczak, Wilda, Zawady.

Wierzę, że dzięki wzmocnieniu istniejących w Poznaniu procesów odnowy dzielnic, jak i zapobieganiu, zakłócających te procesy, powstawaniu obiektów przemysłowych w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców, wytworzymy przestrzeń miejską przyjazną mieszkańcom.

Uchwalone stanowisko jest dostępne pod poniższym linkiem:

https://boruczkowski.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stanowisko-Komisji-Polityki-Przestrzennej-z-dnia-10-maja-2017-roku-w-sprawie-transformacji-funkcjonalno-przestrzennej-obszar%C3%B3w-miejskich-z-elementem-zabudowy-poprzemys%C5%82owej.doc

Drzewko dla każdego nowo urodzonego Poznaniaka

Data: 12 IV 2017

Jeśli tyle się ostatnio mówi o tym, jak ważne są dla nas drzewa, to może po prostu warto ich więcej sadzić? Z pomysłem, by każdemu nowo urodzonemu Poznaniakowi, sadzić drzewko, zgłosiła się do mnie jedna z mieszkanek Piątkowa. Trochę ten pomysł uzupełniłem i obrobiłem, i tak powstała interpelacja do Prezydenta Miasta Poznania. Człowieka, który rzekomo chce, by Poznań, był m. in. zielonym miastem. Rzekomo, bowiem od razu jeden z jego zastępców, skrytykował pomysł na publicznym profilu na Facebook’u. O całej sprawie można przeczytać tutaj: http://poznan.onet.pl/radny-pis-proponuje-sadzmy-drzewo-kazdemu-nowonarodzonemu-poznaniakowi/9zf8we7

Load More