Wnioski

Poniżej, możesz zapoznać się, ze złożonymi przeze mnie wnioskami.

 1. Wniosek z dnia 05.05.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie opracowania sieci rozmieszczenia przewijaków dla niemowląt | plik word
 2. Wniosek z dnia 13.05.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zorganizowania spotkania w sprawie utworzenia systemu skrzynek ratunkowych w poznańskich jednostkach oświatowych | plik word
 3. Wniosek z dnia 05.06.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Sianowska) | plik word
 4. Wniosek z dnia 05.06.2015r. do Prezesa Zarządu Aquanet S.A. w sprawie zainstalowania poidełek na terenie określonych jednostek oświatowych | plik word
 5. Wniosek z dnia 05.06.2015r. do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w sprawie zainstalowania wiat na przystankach autobusowych | plik word
 6. Wniosek z dnia 15.06.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania budżetowy | plik word
 7. Wniosek z dnia 17.06.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (al. Solidarności) | plik word
 8. Wniosek z dnia 19.06.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zorganizowania pola golfowego na terenie nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Wałeckiej | plik word
 9. Wniosek z dnia 23.06.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Rostworowskiego, ul. Biskupińska) | plik word
 10. Wniosek z dnia 23.06.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Wałecka, ul. Jastrowska) | plik word
 11. Wniosek z dnia 01.07.2015r. do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania o dokonanie zmiany Statutu Miasta Poznania | plik word
 12. Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie weryfikacji możliwości ruchu autobusowego we wschodniej części Krzyżownik-Smochowic | plik word
 13. Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Jasielska) | plik word
 14. Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Lubieńska) | plik word
 15. Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie budowy podziemnego przejazdu samochodowo-pieszego | plik word
 16. Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016 | plik word
 17. Wniosek z dnia 17.07.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie nowego miasta partnerskiego dla Miasta Poznania | plik word
 18. Wniosek z dnia 17.07.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie działań mających na celu możliwość rozmieszczania materiałów wyborczych | plik word
 19. Wniosek z dnia 12.08.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zmasowanej walki z nielegalnymi kontenerami | plik word
 20. Wniosek z dnia 21.08.2015r. do Sekretarza Miasta Poznania w sprawie publikacji statystyk dot. informacji publicznej | plik word
 21. Wniosek z dnia 21.08.2015r. do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w sprawie tablic dynamicznej informacji pasażerskiej | plik word
 22. Wniosek z dnia 08.09.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania o informacje | plik word
 23. Wniosek z dnia 17.09.2015r. do Doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miasta Poznania o wprowadzenie zmian do Statutu Miasta Poznania | plik word
 24. Wniosek z dnia 23.11.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania o udostępnienie informacji publicznej (ITS) | plik word
 25. Wniosek z dnia 24.11.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (ul. Mateckiego) | plik word
 26. Wniosek z dnia 24.11.2015r. do Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w sprawie podjęcia działań z zakresu termomodernizacji | plik word
 27. Wniosek z dnia 24.11.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podjęcia działań umożliwiających poszerzenie obszaru Parku Sołackiego | plik word
 28. Wniosek z dnia 04.01.2016r. do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania o uwzględnienie kontroli w Planie Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok | plik word
 29. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Aquanet S.A. dotyczący Kiekrza | plik word
 30. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Enea S.A. dotyczący Kiekrza | plik word
 31. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Fundacji Familijny Poznań dotyczący Kiekrza | plik word
 32. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dotyczący Kiekrza | plik word
 33. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczący Kiekrza | plik word
 34. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący Kiekrza | plik word
 35. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczący Kiekrza | plik word
 36. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Oficera rowerowego dotyczący Kiekrza | plik word
 37. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Orange Polska S.A. dotyczący Kiekrza | plik word
 38. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. dotyczący Kiekrza | plik word
 39. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący Kiekrza | plik word
 40. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczący Kiekrza | plik word
 41. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący Kiekrza | plik word
 42. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Transportu i Zieleni dotyczący Kiekrza | plik word
 43. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Oświaty dotyczący Kiekrza | plik word
 44. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Sportu dotyczący Kiekrza | plik word
 45. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczący Kiekrza | plik word
 46. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dotyczący Kiekrza | plik word
 47. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczący Kiekrza | plik word
 48. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący Kiekrza | plik word
 49. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zarządu Transportu Miejskiego dotyczący Kiekrza | plik word
 50. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczący Kiekrza | plik word
 51. Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. dotyczący Kiekrza | plik word
 52. Wniosek z dnia 14.11.2016r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący naprawy ul. Komandorskiej | plik word
 53. Wniosek z dnia 25.11.2016r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący wyrównania ul. Morszyńskiej | plik word
 54. Wniosek z dnia 16.12.2016r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący dofinansowania budynku na ul. Słupskiej nr 62 | plik word
 55. Wniosek z dnia 19.01.2017r. do Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom dotyczący zbadania rozłożenia inwestycji na terenie Miasta Poznania pod kątem dyskryminacji | plik word
 56. Wniosek z dnia 24.01.2017r. do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dotyczący nadania nazw dwóm rondom na Piątkowie | plik word
 57. Wniosek z dnia 03.02.2017r. do Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczący utworzenia skweru przy przystanku Osiedle Marysieńki I | plik word
 58. Wniosek z dnia 15.02.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący wyrównania fragmentu ul. Bojerowej | plik word
 59. Wniosek z dnia 22.02.2017r. do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta dotyczący kryteriów utwardzania dróg gruntowych | plik word
 60. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Administracji i Zarządzania Nieruchomościami na ul. Piątkowskiej 118/5 dotyczący Podolan | plik word
 61. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Aquanet S.A. dotyczący Podolan | plik word
 62. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Biura Rady Miasta Poznania dotyczący Podolan | plik word
 63. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Enea S.A. dotyczący Podolan | plik word
 64. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczący Podolan | plik word
 65. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczący Podolan | plik word
 66. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wydziału Ochrony Środowiska dotyczący Podolan | plik word
 67. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Samorządu Pomocniczego Osiedla Podolany dotyczący Podolan | plik word
 68. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Pekabex S.A. dotyczący Podolan | plik word
 69. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący Podolan | plik word
 70. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dotyczący Podolan | plik word
 71. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji dotyczący Podolan | plik word
 72. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dotyczący Podolan | plik word
 73. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący Podolan | plik word
 74. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce dotyczący Podolan | plik word
 75. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Veolia Energia Poznań S.A. dotyczący Podolan | plik word
 76. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący Podolan | plik word
 77. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący Podolan | plik word
 78. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Ochrony Środowiska dotyczący Podolan | plik word
 79. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Transportu i Zieleni dotyczący Podolan | plik word
 80. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczący Podolan | plik word
 81. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dotyczący Podolan | plik word
 82. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący Podolan | plik word
 83. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Zakładów Lasów Poznańskich dotyczący Podolan | plik word
 84. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Zarządu Transportu Miejskiego dotyczący Podolan | plik word
 85. Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczący Podolan | plik word
 86. Wniosek z dnia 06.04.2017r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący kontroli nieruchomości przy ul. Druskiennickiej 8/10 | plik word
 87. Wniosek z dnia 25.04.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący rozmów z Enea S.A. | plik word
 88. Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Enea S.A. dotyczący uzupełnienia oświetlenia na ul. Słupskiej | plik word
 89. Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczący sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Straży Ludowej | plik word
 90. Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący ścięcia żywopłotu w Kiekrzu | plik word
 91. Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący wyrównania 4 ulic | plik word
 92. Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący zmiany podporządkowania ulic Biskupińska, Strzeszyńska, Sucholeska | plik word
 93. Wniosek z dnia 09.06.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący naprawy i wyrównania ulic i chodników | plik word
 94. Wniosek z dnia 09.06.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący ul. H. Wieniawskiego | plik word
 95. Wniosek z dnia 09.06.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący zieleni | plik word
 96. Wniosek z dnia 04.07.2017r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zieleni na ul. Juwenalisa 4 | plik word
 97. Wniosek z dnia 17.07.2017r. do Enea S.A. dotyczący pomiarów kontrolnych oświetlenia na ul. Strzeszyńskiej | plik word
 98. Wniosek z dnia 17.07.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący przycięcia roślinności w okolicach ul. Słodyńskiej i ul. Łagiewnickiej | plik word
 99. Wniosek z dnia 17.07.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący inwestycji drogowych usprawniających ruch | plik word
 100. Wniosek z dnia 09.08.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący pomiarów kontrolnych oświetlenia na ul. Strzeszyńskiej | plik word
 101. Wniosek z dnia 21.08.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący postawienia lustra na wiadukcie na ul. Santockiej | plik word
 102. Wniosek z dnia 31.08.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Tatrzańskiej | plik word
 103. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do AMW TBS “Kwatera” sp. z o.o. dotyczący Strzeszyna | plik word
 104. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Enea S.A. dotyczący Strzeszyna | plik word
 105. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Inea S.A. dotyczący Strzeszyna | plik word
 106. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczący Strzeszyna | plik word
 107. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dotyczący Strzeszyna | plik word
 108. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Oficera rowerowego dotyczący Strzeszyna | plik word
 109. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Orange Polska S.A. dotyczący Strzeszyna | plik word
 110. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Jednostki Pomocniczej Osiedle Strzeszyn dotyczący Strzeszyna | plik word
 111. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do PTB Nickel sp. z o.o. dotyczący Strzeszyna | plik word
 112. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący Strzeszyna | plik word
 113. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP dotyczący Strzeszyna | plik word
 114. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący Strzeszyna | plik word
 115. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Oświaty UMP dotyczący Strzeszyna | plik word
 116. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Sportu UMP dotyczący Strzeszyna | plik word
 117. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Transportu i Zieleni UMP dotyczący Strzeszyna | plik word
 118. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP dotyczący Strzeszyna | plik word
 119. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP dotyczący Strzeszyna | plik word
 120. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący Strzeszyna | plik word
 121. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący Strzeszyna | plik word
 122. Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu dotyczący Strzeszyna | plik word
 123. Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dotyczący miejsc parkingowych przy TBS-ach na Strzeszynie | plik word
 124. Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący psów i dzików na Strzeszynie | plik word
 125. Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący odprowadzania wody deszczowej na ul. Beskidzkiej | plik word
 126. Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący ustawienia koszy na ul. J. Omańkowskiej | plik word
 127. Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący zwiększenia objętości koszy na śmieci | plik word
 128. Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący kursów z Kiekrza do Rokietnicy | plik word
 129. Wniosek z dnia 19.09.2017r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania dotyczący kontroli realizowania warunków umowy użyczenia | plik word
 130. Wniosek z dnia 26.09.2017r. do Komisji Statutowo-Regulaminowej RMP dotyczący zmian w Statucie Miasta Poznania | plik word
 131. Wniosek z dnia 27.10.2017r. do Enea S.A. dotyczący gałęzi i lamp | plik word
 132. Wniosek z dnia 27.10.2017r. do Oficera rowerowego dotyczący kamieni na drodze rowerowej | plik word
 133. Wniosek z dnia 27.10.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący 3 kwestii zw. z drogami | plik word
 134. Wniosek z dnia 27.10.2017r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący kursów autobusów z pętli “Ogrody” | plik word
 135. Wniosek z dnia 08.11.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący udostępnienia informacji publicznej dot. ul. Sucholeskiej | plik word
 136. Wniosek z dnia 22.11.2017r. do Aquanet S.A. dotyczący instalacji kanalizacyjnej | plik word
 137. Wniosek z dnia 22.11.2017r. do Oficera rowerowego dotyczący wytyczenia ścieżki rowerowej dookoła Jez. Strzeszyńskiego | plik word
 138. Wniosek z dnia 22.11.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący 5 kwestii zw. z drogami | plik word
 139. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Aquanet S.A. dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 140. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Enea Oświetlenie sp. z o.o. dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 141. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Inea S.A. dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 142. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 143. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Lidl sp. z o.o. dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 144. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 145. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Oficera rowerowego dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 146. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Orange Polska S.A. dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 147. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Jednostki Pomocniczej Osiedle Krzyżowniki-Smochowice dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 148. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 149. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 150. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 151. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 152. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 153. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 154. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 155. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Oświaty UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 156. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Ochrony Środowiska UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 157. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Sportu UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 158. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Transportu i Zieleni UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 159. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Kultury UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 160. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 161. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 162. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 163. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Zakładu Lasów Poznańskich dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 164. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 165. Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-Smochowic | plik word
 166. Wniosek z dnia 10.01.2018r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący udostępnienia informacji publicznej dot. campingu | plik word
 167. Wniosek z dnia 11.01.2018r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczący uzupełnienia wcześniejszego wniosku | plik word
 168. Wniosek z dnia 12.01.2018r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący ul. Rydlewskich | plik word
 169. Wniosek z dnia 17.01.2018r. do Enea Oświetlenie S.A. dotyczący lamp na ul. Golęcińskiej | plik word
 170. Wniosek z dnia 19.01.2018r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący udostępnienia informacji publicznej dot. wyników badań nt. kultury na peryferiach | plik word
 171. Wniosek z dnia 24.01.2018r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący pętli “Połabska” | plik word
 172. Wniosek z dnia 31.01.2018r. do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dotyczący nazwania 2 rond na Piątkowie | plik word
 173. Wniosek z dnia 06.02.2018r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dotyczący zmiany MPZP na ul. Międzyzdrojskiej | plik word
 174. Wniosek z dnia 22.02.2018r. do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dotyczący nazwania niedokończonego ronda na Strzeszynie | plik word
 175. Wniosek z dnia 22.02.2018r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący zielonej linii na ul. Dolna Wilda | plik word
 176. Wniosek z dnia 16.03.2018r. do Miejskiego Inżyniera Ruchu dotyczący usprawnień na Krzyżownikach-Smochowicach | plik word
 177. Wniosek z dnia 16.03.2018r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący chodników do przystanku “Leśnowolska” | plik word
 178. Wniosek z dnia 18.04.2018r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący informacji publicznej nt. zarządzeń | plik word
 179. Wniosek z dnia 24.04.2018r. do WTK sp. z o.o. dotyczący zmian w telegazecie | plik word
 180. Wniosek z dnia 08.05.2018r. do Wydziału Oświaty dotyczący Przedszkola nr 189 | plik word
 181. Wniosek z dnia 25.05.2018r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący ekranów akustycznych na ul. J.H. Dąbrowskiego | plik word
 182. Wniosek z dnia 12.07.2018r. do ENEA S.A. dotyczący udzielenia informacji | plik word
 183. Wniosek z dnia 12.07.2018r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczący udzielenia informacji | plik word
 184. Wniosek z dnia 12.07.2018r. do Veolia Energia Poznań S.A. dotyczący udzielenia informacji | plik word
 185. Wniosek z dnia 25.09.2018r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący kontroli hałasu wytwarzanego przez tabor PST | plik word
 186. Wniosek z dnia 23.10.2018r. do Aquanet S.A. w Poznaniu dotyczący oświetlenia przejścia dla pieszych | plik word
 187. Wniosek z dnia 23.10.2018r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący stworzenia dodatkowego przejścia dla niepełnosprawnych | plik word
Dodatkowo, składałem cały szereg wniosków na sesjach Rady Miasta Poznania w ramach punktu porządku obrad “Wolne głosy i wnioski”. Jednakże, z tego względu, że składałem je w formie ustnej, nie sposób zamieścić ich pisemnego substratu na stronie internetowej.
MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY