Okręg wyborczy

Na tej stronie dowiesz się:

  1. jak Poznań jest podzielony na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Poznania i jaki teren wchodzi w skład Okręgu wyborczego nr VI do Rady Miasta Poznania, z którego kandyduję;
  2. jaki teren wchodzi w skład każdego z obwodów wyborczych 8 dzielnic znajdujących się w obrębie Okręgu wyborczego nr VI, oraz gdzie znajdują się lokale (komisje) wyborcze;
  3. czy Twoja ulica i osiedle, wchodzi w skład Okręgu wyborczego nr VI;
  4. jak wpisać się do rejestru wyborców, by móc głosować w Poznaniu.

 

OKRĘG WYBORCZY

Poznań, w wyborach samorządowych do Rady Miasta Poznania, jest podzielony na 6 okręgów wyborczych. Mój okręg wyborczy, okręg wyborczy w którym mieszkam i z którego kandyduję, to Okręg wyborczy nr VI. Kandydowanie z danego okręgu wyborczego oznacza, iż tylko mieszkańcy tego okręgu wyborczego mogą oddać głos na danego kandydata. Tak więc, tylko osoby, które mieszkają w Okręgu wyborczym nr VI mogą na mnie głosować – mogą wybrać mnie na radnego.

Głosowanie w wyborach do Rady Miasta Poznania będzie odbywało się bez przerwy od godziny 07:00 do godziny 21:00 w dniu 21 października 2018 r..

Poniżej przedstawiam mapę Poznania z podziałem na okręgi wyborcze

Nowe okręgi wyborcze - Poznań

Poniżej przedstawiam mapę samego Okręgu wyborczego nr VI do Rady Miasta Poznania z podziałem na tzw. jednostki pomocnicze

Okręg wyborczy nr VI

 

OBWODY WYBORCZE

SPIS ULIC I OSIEDLI

Tutaj dowiesz się, jakie ulice i osiedla wchodzą w skład Okręgu wyborczego nr VI.

 

REJESTR WYBORCÓW

Tutaj dowiesz się, jak wpisać się do rejestru wyborców, by móc głosować w Poznaniu.

 

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY