Obwody wyborcze Naramowic

 

Położenie lokali wyborczych jest zaznaczone poniżej czerwonymi kropkami.

Lokale wyborcze - Naramowice

Lokale (komisje) wyborcze:

⊗ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na os. Władysława Łokietka 104
Numery przyporządkowanych obwodów wyborczych z adresami mieszkańców:
• 214 — ul. Bolka parzyste 2-6, ul. Jasna Rola nieparzyste 43-61b, parzyste 2-36l, ul. Naramowicka nieparzyste 167-201, 203a-217d, os. Władysława Łokietka nieparzyste 7, parzyste 8
• 215 — os. Władysława Łokietka nieparzyste 1-5, 9-115, parzyste 2-6, 10-104

⊗ Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka na ul. Sarmackiej 105
Numery przyporządkowanych obwodów wyborczych z adresami mieszkańców:
• 216 — ul. Alzacka wszystkie adresy, ul. Andaluzyjska wszystkie adresy, ul. Aragońska wszystkie adresy, ul. Burgundzka wszystkie adresy, ul. Dalemińska wszystkie adresy, ul. Drewlańska wszystkie adresy, ul. Edmunda Knolla-Kownackiego wszystkie adresy, ul. Franciszka Altera wszystkie adresy, ul. Franciszka Kleeberga wszystkie adresy, ul. Franciszka Włada wszystkie adresy, ul. Kastylijska wszystkie adresy, ul. Katalońska wszystkie adresy, ul. Kupały wszystkie adresy, ul. Lechicka nieparzyste 23, 101-105, ul. Lotaryńska wszystkie adresy, ul. Łuczanowska wszystkie adresy, ul. Łużycka parzyste 22-62a, ul. Madziarska nieparzyste 35, parzyste 46-72, ul. Mołdawska nieparzyste 1-47, parzyste 4/6-50, ul. Morawska wszystkie adresy, ul. Naramowicka nieparzyste 131-155a, ul. Normandzka wszystkie adresy, ul. Polańska wszystkie adresy, ul. Prowansalska wszystkie adresy, ul. Romana Abrahama wszystkie adresy, ul. Ruska wszystkie adresy, ul. Sarmacka nieparzyste 1-29, 35-45, 51-93, 105-109, parzyste 60, ul. Siedmiogrodzka wszystkie adresy, ul. Skwierzyńska nieparzyste 21-41, ul. Słubicka nieparzyste 1-19a, ul. Stanisława Grzmota-Skotnickiego wszystkie adresy, ul. Stefana Stoińskiego wszystkie adresy, ul. Sycylijska wszystkie adresy, ul. Toskańska wszystkie adresy, ul. Umultowska parzyste 32, ul. Wenedów wszystkie adresy, ul. Władysława Bortnowskiego wszystkie adresy
• 217 — ul. Chrobacka wszystkie adresy, ul. Dziewanny wszystkie adresy, ul. Łużycka parzyste 64-112, ul. Madziarska nieparzyste 1-31a, parzyste 2-40/44, ul. Marzanny wszystkie adresy, ul. Mołdawska nieparzyste 53-73, parzyste 52-74a, ul. Naramowicka nieparzyste 157-161, ul. Perkuna wszystkie adresy, ul. Popiela wszystkie adresy, ul. Sarmacka parzyste 2-4, 8a-8f, 10a-10f, 12a-16f, 18a-52, ul. Skwierzyńska nieparzyste 1-19, parzyste 2-38, ul. Słubicka parzyste 2-20a, ul. Swarożyca wszystkie adresy, ul. Tyrwacka wszystkie adresy
• 218 — ul. Adolfa Bnińskiego wszystkie adresy, ul. Batalionów Chłopskich wszystkie adresy, ul. Dworska wszystkie adresy, ul. Henryka Kowalówki wszystkie adresy, ul. Hubalczyków wszystkie adresy, ul. Jana Piekałkiewicza wszystkie adresy, ul. Karpia nieparzyste 3-29h, 29l-29m, 31-37, parzyste 4-32, ul. Kazimierza Spornego wszystkie adresy, ul. Lechicka nieparzyste 109, ul. Macieja Rataja wszystkie adresy, ul. Michała Tokarzewskiego wszystkie adresy, ul. Naramowicka parzyste 142-148, 150, 150b, ul. Obrońców Tobruku wszystkie adresy, ul. Ryszarda Kaczorowskiego wszystkie adresy, ul. Sielawy parzyste 4-14, ul. Stefana Grota-Roweckiego wszystkie adresy, ul. Zdobywców Monte Cassino wszystkie adresy, ul. Związku Walki Zbrojnej wszystkie adresy, ul. Żołnierzy Lenino wszystkie adresy, ul. Żołnierzy Narwiku wszystkie adresy

⊗ Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego na ul. Boranta 2
Numery przyporządkowanych obwodów wyborczych z adresami mieszkańców:
• 219 — ul. Bogumiła wszystkie adresy, ul. Bogusława wszystkie adresy, ul. Bolka nieparzyste 1-13a, parzyste 8-16, ul. Boranta wszystkie adresy, ul. Bożymira wszystkie adresy, ul. Bratumiły wszystkie adresy, ul. Bronisza wszystkie adresy, ul. Budzisława wszystkie adresy, ul. Burysława wszystkie adresy, ul. Czarnucha wszystkie adresy, ul. Juranda wszystkie adresy, ul. Karpia nieparzyste 29j-29k, 29n-29p, ul. Naramowicka parzyste 150a, 152-224a, ul. Rubież nieparzyste 1-57, 67a-69, parzyste 2-10r, 12a-46h, ul. Sielawy nieparzyste 3-21l
• 220 — ul. Błażeja wszystkie adresy, ul. Bogusza wszystkie adresy, ul. Bolka nieparzyste 15, ul. Jasna Rola parzyste 40-62, ul. Naramowicka nieparzyste 219-255

 

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY