Umultowo

Oto, co chcę zrobić dla Umultowian!

Mapa inwestycyjna Umultowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1 – Utwardzenie ul. Umultowskiej na fragmencie od ul. B. Krygowskiego do ul. Ślazowej (szkoły) połączone z objęciem ul. Umultowskiej strefą uspokojonego ruchu

2 – Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. B. Krygowskiego i ul. Umultowskiej

3 – Bezpieczne drogi do szkoły: dokończenie budowy chodnika i oświetlenia na ul. Widłakowej oraz budowa oświetlenia na ul. Zagajnikowej i ul. Ślazowej

4 – Budowa ul. Nowozagajnikowej od skrzyżowania ul. Zagajnikowej z ul. Ślazową do ul. Widłakowej

5 – Instalacja świateł na skrzyżowaniu ul. Dzięgielowej i ul. Naramowickiej

6 – Budowa kanalizacji deszczowej w miejscach najbardziej newralgicznych, w tym dostosowanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

KOMUNIKACJA

7 – Zmiana przebiegu linii autobusowych, tak by autobus dojechał do kościoła i szkoły

8 – Uzupełnienie na ul. Naramowickiej przystanków autobusowych o zatoczki i wiaty

REKREACJA

9 – Budowa kładki pieszo-rowerowej na wysokości Leśniczówki na ul. Bożywoja

10 – Budowa boiska typu Orlik przy rogu ul. Miętowej i ul. Nadwarciańskiej

11 – Doposażenie w urządzenia zabawowe terenu osiedla Różany Potok (na południowy zachód od ul. J. Maciejewskiego)

12 – Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowo-zabawowego przy ul. Łagodnej (wraz z wymianą oświetlenia) i placu zabaw przy ul. Kopcowej

13 – Doposażenie placu zabaw przy Leśniczówce oraz postawienie w tamtym miejscu urządzeń siłowni zewnętrznej

14 – Poprowadzenie Wartostrady po zachodniej stronie Warty i utworzenie plaży nad Wartą

15 – Regularne oczyszczanie i ochrona Stawów Umultowskich

OBIEKTY

16 – Stworzenie sali widowiskowej (dla mieszkańców Umultowa oraz okolicznych dzielnic) wraz z mini amfiteatrem na ul. Bożydara

17 – Wsparcie remontu schroniska dla bezdomnych

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY