Stanowiska

Poniżej, możesz zapoznać się ze stworzonymi przeze mnie projektami stanowisk komisji Rady Miasta Poznania.

  1. Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie egzekucji obowiązku zabezpieczenia miejsc parkingowych przy inwestycjach mieszkaniowych | Opis: stanowisko nakazuje bezwzględną realizację normatywu parkingowego, w tym zapewnienie miejsc parkingowych na tej samej nieruchomości, co budynek | UCHWALONE PRZEZ KOMISJĘ POLITYKI PRZESTRZENNEJ RADY MIASTA POZNANIA | plik word
  2. Stanowisko Komisji Samorządowej Rady Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie diet dla członków organów jednostek pomocniczych | Opis: stanowisko wprowadzające stałe (ryczałtowe) diety dla członków rad osiedli |  UCHWALONE PRZEZ KOMISJĘ SAMORZĄDOWĄ RADY MIASTA POZNANIA | plik word
  3. Stanowisko Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wsparcia rozwoju kultury w dzielnicach peryferyjnych | Opis: stanowisko zalecające tworzenie stref kultury i bazy lokalowej dla działań kulturalnych w dzielnicach peryferyjnych Poznania |  UCHWALONE PRZEZ KOMISJĘ KULTURY I NAUKI RADY MIASTA POZNANIA | plik word
  4. Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie modernizacji i rozbudowy ulicy Obornickiej | Opis: stanowisko zalecające zmodernizowanie i rozbudowanie głównej ulicy wylotowej z Poznania w kierunku północnym |  UCHWALONE PRZEZ KOMISJĘ POLITYKI PRZESTRZENNEJ RADY MIASTA POZNANIA | plik word
  5. Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie transformacji funkcjonalno – przestrzennej obszarów miejskich z elementem zabudowy poprzemysłowej | Opis: stanowisko zalecające wzmocnienie procesów rewitalizacji dzielnic poprzemysłowych | UCHWALONE PRZEZ KOMISJĘ POLITYKI PRZESTRZENNEJ RADY MIASTA POZNANIA | plik word
  6. Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na obszarze Starego Miasta liczby lokali rzeczywiście wykorzystywanych na cele mieszkalne, przemysłowe i usługowe | Opis: stanowisko wnioskujące do Prezydenta Miasta Poznania o zebranie danych nt. realnego wykorzystywania lokali na Starym Mieście | UCHWALONE PRZEZ KOMISJĘ POLITYKI PRZESTRZENNEJ RADY MIASTA POZNANIA | plik word
MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY