Data: 05 IX 2018

 

Najwięcej do mnie, jako radnego miejskiego, mieszkańcy kierują próśb związanych z siecią drogową. W tym zakresie, wiele do zrobienia jest jeszcze na Krzyżownikach-Smochowicach. Jednakże, dzięki złożonym przeze mnie wnioskom do Zarządu Dróg Miejskich oraz Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania, a także zgłoszonym poprawkom budżetowym, w tej zamieszkałej przez ośmiotysięczną społeczność, dzielnicy, ma miejsce szybszy rozwój infrastruktury drogowej. Poniżej podaję newsy odnośnie niektórych inwestycji względem których się przyczyniłem.

  1. Koncepcja projektowa dotycząca zadania „Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińskiej, Sułowskiej, Muszkowskiej i Lemierzyckiej w Poznaniu” została opracowana i przekazana do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w celu wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to grudzień 2018r.. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych to marzec-czerwiec 2019r.. Poniżej, na grafice, zakres terytorialny realizacji.
  2. Dnia 27.06.2018r. został zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu ul. Santockiej uwzględniający drogę pieszo-rowerową na fragmencie ulicy znajdującym się na wiadukcie. Jak Bóg da, do końca września br., inwestycja będzie zrealizowana.
  3. Do końca kwietnia br. Zakład Robót Drogowych przeprowadził bieżące naprawy nawierzchni w jezdniach kilkunastu ulic oraz dokonał wyrównania ulic gruntowych.
  4. W przejściach podziemnych w ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego (na wysokości ulic Leśnowolskiej, Chodzieskiej, Tatrzańskiej i Przelot) zostały zamontowane szyny dla rowerów. W przejściach podziemnych przy ul. Bużańskiej i Pilotów mają zostać zamontowane do końca III kw. br..
  5. W drugiej połowie czerwca br. zostały zainstalowane, działające w trybie automatycznym, światła pulsacyjne przy przejściu dla pieszych przy przejeździe kolejowym na Woli.
  6. Projekt przebudowy ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej jest opracowywany i ma zostać ukończony w III kwartale br.. W pierwszej kolejności wybudowany zostanie odcinek od ul. Polanowskiej do ul. Puckiej.

Plac Muszkowska