Data: 23 XII 2017

 

Ze 101 zgłoszonych przeze mnie poprawek, zostało przyjętych do budżetu Miasta Poznania na 2018 rok piętnaście, w tym 11 w sposób całkowity, zaś 4 w sposób częściowy.

 

To, co zostało uwzględnione, ze zgłoszonych przeze mnie poprawek, to:

a) w całym mieście:

– 600.000,- zł na więcej wydarzeń kulturalnych, w tym na Piątkowie („Wakacje z blokami”), Podolanach, Strzeszynie, Kiekrzu i Krzyżownikach-Smochowicach;

b) na Piątkowie:

– 200.000,- zł na stworzenie ogrodów społecznych przy szkołach;

– 30.000,- zł w 2018r. (projekt) oraz 300.000,- zł w 2019r. (realizacja) na przebudowę skateparku na terenie między os. S. Batorego a B. Śmiałego;

– 100.000,- zł na opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności ścieżki rowerowej od końcowego przystanku PST do ulicy bł. Marka z Aviano;

c) na Podolanach:

– 500.000,- zł na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej na 62 przy ul. Strzeszyńskiej, w tym osobnego budynku przeznaczonego na cele kulturalne;

d) na Strzeszynie:

– 100.000,- zł w 2018r. (projekt) oraz 1.900.000,- zł w 2019r. (realizacja) na rozbudowę Przedszkola nr 121 o dodatkowe trzy oddziały;

e) w Kiekrzu:

– 950.000,- zł na budowę placów gier i zabaw oraz boisk w ramach kompleksu lekkoatletyczno – rekreacyjnego na ul. Wilków Morskich;

– 150.000,- zł na budowę oświetlenia ścieżki w powstającym parku przy ul. ks. E. Nawrota;

f) na Krzyżownikach-Smochowicach:

– 170.000,- zł na utrzymanie i wyposażenie obiektu Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości przy ul. Słupskiej 62;

– 100.000,- zł w 2018r. (projekt) oraz 1.900.000,- zł w 2019r. (realizacja) na przebudowę ryneczku przy ul. Muszkowskiej;

– 350.000,- zł na budowę odcinka ulic.

 

Zgłosiłem następującą ilość poprawek:

– 27 dot. spraw ogólnomiejskich;

– 13 dot. dzielnicy Piątkowo;

– 14 dot. dzielnicy Podolany;

– 12 dot. dzielnicy Strzeszyn;

– 15 dot. dzielnicy Kiekrz;

– 20 dot. dzielnicy Krzyżowniki-Smochowice.

 

Została uwzględniona następująca ilość zgłoszonych przeze mnie poprawek:

– 3 dot. spraw ogólnomiejskich;

– 3 dot. dzielnicy Piątkowo;

– 1 dot. dzielnicy Podolany;

– 2 dot. dzielnicy Strzeszyn;

– 2 dot. dzielnicy Kiekrz;

– 4 dot. dzielnicy Krzyżowniki-Smochowice.

 

Ponad 1/5 poprawek wycofałem, w tym niektóre w zakresie w jakim nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta w autopoprawce.

 

Mogę ubolewać, że zostały uwzględnione tylko te moje poprawki, które pokrywały się z poprawkami zgłoszonymi przez rządzącą koalicję liberalno-lewicową. Wskazuje to, na brak w pełni merytorycznej pracy ze strony rządzących Poznaniem nad propozycjami budżetowymi, a ograniczenie się w istotnej części przy konstruowaniu budżetu do kryteriów politycznych.

 

Poniżej link do zdjęcia mego stanowiska pracy podczas sesji budżetowej:

https://www.instagram.com/p/BdDhx0RBeBA/?taken-by=michalboruczkowski