Podolany

 

Oto, co chcę zrobić dla Podolanian!

Mapa inwestycyjna Podolany

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1 – Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym wzdłuż ul. Lutyckiej

2 – Budowa ronda na skrzyżowaniu Druskienicka/Jasielska/Zakopiańska

3 – Połączenie ul. Jasielskiej z ul. Obornicką i z ul. Lutycką

4 – Wybudowanie małych rond na rozwidleniu się ul. Jasielskiej w kierunkach ul. Druskienickiej i ul. Strzeszyńskiej (południowy kraniec działki obr/ark 20/07 działka 10/21) i na skrzyżowaniu Strzeszyńska/Jasielska

5 – Przebudowa ul. Szczawnickiej w otoczeniu cmentarza wraz z parkingami, chodnikami, ścieżką rowerową i urządzeniem zieleni

6 – Dokończenie utwardzenia ul. I. Kaczmarka

7 – Remont i rozbudowa ul. Obornickiej

8 – Stworzenie zatoczek autobusowych na ul. Strzeszyńskiej

9 – Budowa chodnika do przychodni lekarza rodzinnego na ul. Druskienickiej oraz wzdłuż ul. Strzeszyńskiej od Galerii Podolany do Biedronki

10 – Poprowadzenie ścieżki rowerowej do centrum – wzdłuż ul. Druskienickiej, ul. Szczawnickiej i ul. Podolańskiej

11 – Postawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego przy ul. Strzeszyńskiej

12 – Sukcesywne utwardzanie ulic, budowa oświetlenia oraz kanalizacji sanitarnej na brakujących fragmentach

13 – Wprowadzenie, nieinwazyjnych względem mieszkańców Podolan, rozwiązań ograniczających ruch tranzytowy z Suchego Lasu

KWESTIE SPOŁECZNE

14 – Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej – stworzenie centrum kulturalnego na Podolanach z aulą, odbudowaną filią Biblioteki Raczyńskich, wygospodarowaniem salki dla seniorów oraz stworzeniem siedziby dla samorządowej rady osiedla

15 – Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Strzeszyńska/Lutycka/Szczawnicka/Druskienicka

16 – Sprzeciw względem budowy fabryki chemikaliów na Podolanach

17 – Zadaszenie urządzeń street work-out mieszczących się przy ul. Druskienickiej

18 – Wprowadzenie przyjęć pediatry w przychodni na ul. Druskienickiej 17

TORY PKP

19 – Wprowadzenie kursów szynobusa w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej po torach PKP na trasie z Podolan do centrum Poznania i wybudowanie stacji kolejowych „Poznań – Podolany” i „Poznań – Druskienicka”

20 – Budowa dwóch bezkolizyjnych przejść pieszo-rowerowych przez tory w rejonie węzła ul. Druskienicka oraz na przedłużeniu ul. Rabczańskiej

21 – Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu kolejowego na torach kolejowych między Podolanami a Strzeszynem

ZIELEŃ

22 – Urządzenie zieleni w pasach drogowych ul. Strzeszyńskiej, ul. Jasielskiej i ul. Druskienickiej

23 – Objęcie zdrowych drzew przy ul. J. Omańkowskiej i ul. Ciechocińskiej statusem pomników przyrody

24 – Utworzenie parku albo skweru zieleni na północny-wschód od ul. H. Rzepeckiej

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY