Piątkowo

 

Oto, co chcę zrobić dla Piątkowian!

Mapa inwestycyjna Piątkowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1 – Remont i rozbudowa ul. Obornickiej

2 – Przebicie się z ul. K. Szymanowskiego do ul. T. Mateckiego w pobliże ul. Obornickiej

3 – Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Opieńskiego i ul. Umultowskiej

4 – Przebudowa skrzyżowań ulic: F. Stróżyńskiego – bł. Marka z Aviano – Morasko – T. Mateckiego

5 – Budowa wjazdu do parkingu po północnej stronie bloku nr 9 na os. S. Batorego

6 – Remont nawierzchni dróg i chodników w rejonie ulic T. Drobnika – T. Zana

7 – Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kurpińskiego na os. B. Chrobrego

8 – Instalacja oświetlenia przy nowo wybudowanym parkingu wzdłuż Kościoła Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

9 – Remont przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, w tym przebudowa obiektu nad przystankiem PST Szymanowskiego

10 – Modernizacja przystanków autobusowych wzdłuż ul. Umultowskiej i ul. Obornickiej

OŚWIATA

11 – Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 68

12 – Remont placów zabaw w Przedszkolu nr 182 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

13 – Remont chodnika w pobliżu Przedszkola nr 189 i nr 190

14 – Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 67

KULTURA

15 – Kontynuowanie działań w kierunku stworzenia centrum społeczno-kulturalnego w niższej wieży telewizyjnej na Piątkowie z punktem widokowym, stałą wystawą historyczną, biblioteką, siedzibą organizacji pozarządowych, przedszkolem

16 – Stworzenie dyskoteki dla studentów i młodych, integrujących mieszkańców Piątkowa i Winograd, położonej na północny wschód od krzyżowania się ul. Lechickiej i ul. Księcia Mieszka I

17 – Dalsza rewitalizacja Fortu Va i udostępnianie go mieszkańcom

ZIELEŃ

18 – Zielony tunel PST – zaprojektowanie i obsadzenie interesującą wizualnie zielenią korytarza PST od pętli Sobieskiego aż do wiaduktu za przystankiem Słowiańska (i rozważenie zwieńczenia tunelu szklano-stalową fontanną ze spadającą zielenią na środku skweru pętli PST na os. Sobieskiego)

19 – Stworzenie szpaleru drzew wzdłuż wschodniej strony ul. T. Szeligowskiego i ul. Ks. Mieszka I

20 – Wybudowanie skweru (miniparku) na terenie przy przystanku przy ul. H. Stróżyńskiego / ul. Wilanowskiej z ogrodzeniem i małą architekturą

21 – Dosadzenie zieleni w piątkowskich parkach i stworzenie w nich oczek wodnych

REKREACJA

22 – Stworzenie parku z ciągiem pieszo-rowerowym między linią PST a ulicami Ks. Mieszka I / T. Szeligowskiego

23 – Rozbudowa skateparku między os. S. Batorego a os. B. Śmiałego

24 – Budowa miasteczka ruchu drogowego w parku na os. B. Chrobrego

25 – Budowa placu fontannowego dla dzieci na północ od poczty na os. J. III Sobieskiego

ROWERY

26 – Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. H. Stróżyńskiego, ul. K. Kurpińskiego, ul. M. Jaroczyńskiego, ul. S. Wiechowicza, ul. Umultowskiej

27 – Stworzenie drogi pieszo-rowerowej na północy os. S. Batorego pod laskiem

28 – Postawienie stacji naprawy rowerów przy pływalni miejskiej “Atlantis” na os. S. Batorego

 

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY