Petycje

Poniżej, możesz zapoznać się z wniesionymi przeze mnie petycjami.

  1. Petycja z dnia 20.10.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przejęcia i zagospodarowania na cele społeczne niższej z wież RTV na Piątkowie | Opis: petycja ma na celu, przejęcie przez Miasto Poznań jednej z wież RTV na Piątkowie, by móc ją wykorzystać dla mieszkańców na takie cele, jak muzeum Piątkowa, punkt widokowy, filia Biblioteki Raczyńskich i inne | petycja – plik word, plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
  2. Petycja z dnia 25.07.2016r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wybudowania przez Miasto Poznań molo (pomostu) nad Jeziorem Kierskim przy ogólnodostępnej plaży mieszczącej się na gruncie Miasta Poznania (obr/ark 27/12, działka 537/20) | Opis: petycja ma na celu, wybudowanie przez Miasto Poznań pomostu, na jedynej ogólnodostępnej dla mieszkańców poznańskiego Kiekrza plaży | petycja – plik word, plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
  3. Petycja z dnia 14.12.2016r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na kulturę i wybudowania przez Miasto Poznań Domu Kultury Podolan | Opis: petycja ma na celu, wybudowanie przez Miasto Poznań budynku domu kultury na Podolanach | petycja – plik word, plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
  4. Petycja z dnia 09.08.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wybudowania przez Miasto Poznań, w ciągu ul. Lutyckiej, wiaduktu nad torami kolejowymi linii kolejowej nr 354 | Opis: petycja ma na celu, wybudowanie przez Miasto Poznań wiaduktu nad torami kolejowymi linii kolejowej nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej | petycja – plik word, plik pdf | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
  5. Petycja z dnia 15.12.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rekreacyjnego zalesienia przez Miasto Poznań nieruchomości położonych w rejonie ulic Słupskiej, Polanowskiej i Białoborskiej | Opis: petycja ma na celu ochronę przez Miasto Poznań terenów dawnej szkółki leśnej na Krzyżownikach-Smochowicach oraz stworzenie tam przestrzeni rekreacyjnej | petycja – plik word, plik pdflink do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY