Oświadczenia

Poniżej, możesz zapoznać się, z oświadczeniami wygłoszonymi przeze mnie, na sesjach Rady Miasta Poznania.

 1. Oświadczenie z dnia 27.01.2015r. w sprawie kandydowania radnych miejskich do rad osiedli |  Opis: oświadczenie gani praktykę łączenia mandatów radnego miejskiego z osiedlowym | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.01.2015r.
 2. Oświadczenie z dnia 09.06.2015r. w sprawie przewijaków dla dzieci |  Opis:  oświadczenie wskazuje na lekceważenie przez władzę wykonawczą Miasta kwestii polityki prorodzinnej | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.06.2015r.
 3. Oświadczenie z dnia 14.07.2015r. w sprawie obchodów Czerwca’56 |  Opis: oświadczenie krytykuje dopuszczenie do uczestnictwa w obchodach Czerwca’56 delegacji rosyjskiej | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 14.07.2015r.
 4. Oświadczenie z dnia 03.11.2015r. w sprawie odpowiedzi na interpelacje |  Opis:  oświadczenie wykazuje przewlekłe i nierzetelne odpowiadanie na interpelacje radnych | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.11.2015r.
 5. Oświadczenie z dnia 17.11.2015r. w sprawie wieży RTV na Piątkowie |  Opis:  oświadczenie opisuje czynności związane z pozyskaniem wieży RTV na Piątkowie na cele społeczne | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 17.11.2015r.
 6. Oświadczenie z dnia 12.01.2016r. w sprawie dostępu do jeziora w Kiekrzu |  Opis:  oświadczenie wskazuje na powiązania personalne implikujące utrudniony dostęp mieszkańców do jeziora | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.01.2016r.
 7. Oświadczenie z dnia 21.06.2016r. w sprawie dyskryminacyjnej polityki rozwoju Poznania |  Opis: oświadczenie wykazuje nierównomierne rozłożenie inwestycji miejskich na terenie Poznania | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.
 8. Oświadczenie z dnia 12.07.2016r. w sprawie publikacji w Głosie Wielkopolskim |  Opis: oświadczenie wskazuje na tendencyjną narrację gazety | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016r.
 9. Oświadczenie z dnia 18.19.2016r. w sprawie nowego podziału na okręgi wyborcze do Rady Miasta Poznania | Opis: oświadczenie wskazuje przykładowe możliwości podziału obszaru Miasta Poznania na okręgi wyborcze w związku z ubytkiem ludności | plik powerpoint (prezentacja) | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 18.10.2016r.
 10. Oświadczenie z dnia 20.12.2016r. w sprawie dyskryminacji radnych opozycji przez Prezydenta Miasta |  Opis: oświadczenie wskazuje na celowe pomijanie przez Prezydenta Miasta Poznania radnych opozycyjnych przy organizacji spotkań z urzędnikami i mieszkańcami | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016r.
 11. Oświadczenie z dnia 20.06.2017r. w sprawie udrożnienia połączeń ze Strzeszynem |  Opis: oświadczenie wskazuje na konieczność budowy wiaduktu wzdłuż ul. Lutyckiej, nad linią kolejową nr 354, prowadzącego ze Strzeszyna do centrum Poznania | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.
 12. Oświadczenie z dnia 17.10.2017r. w sprawie działań eksmisyjnych |  Opis: oświadczenie wskazuje na możliwość zmiany, na korzystniejsze dla mieszkańców, pewnych aspektów postępowania Miasta Poznania w swej polityce eksmisyjnej  | plik word | link do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.
 13. Oświadczenie z dnia 07.11.2017r. w sprawie utwardzenia ulicy Polanowskiej |  Opis: oświadczenie wskazuje na braki w działaniu władzy wykonawczej, celem utwardzenia części ul. Polanowskiej | plik wordlink do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.
 14. Oświadczenie z dnia 05.12.2017r. w sprawie pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniom |  Opis: oświadczenie wskazuje na fikcyjność działań pełnomocnika i postuluje likwidację tego stanowiska w Urzędzie Miasta Poznania | plik wordlink do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.
 15. Oświadczenie z dnia 06.03.2017r. w sprawie mobbingu w Biurze Rady Miasta Poznania |  Opis: oświadczenie wskazuje na istniejący proceder mobbingu mający miejsce w Biurze Rady Miasta Poznania | link do pliku pptlink do archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2017r.
MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY