Naramowice

Oto, co chcę zrobić dla Naramowiczan!

Mapa inwestycyjna Naramowice

KOMUNIKACJA

1 – Budowa tramwaju na Naramowice

2 – Budowa pasażerskiej stacji kolejowej „Naramowice” na szynowej ramie Poznania

3 – Postawienie większej ilości wiat przystankowych

INFRASTRUKTURA DROGOWA

4 – Budowa ul. Nowej Naramowickiej

5 – Przebicie się od ul. Jasna Rola do ul. S. Stoińskiego pod laskiem Żurawiniec, z niewielką wycinką drzew i stworzeniem przy drodze (od strony południowo-wschodniej) szpaleru dojrzałych nasadzeń kompensacyjnych

6 – Dokończenie budowy ulic Rubież i Bolka z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikami

7 – Przebudowa pobocza fragmentu ul. Naramowickiej od ul. Rubież do ul. Sielawy

8 – Budowa chodników wzdłuż ul. Naramowickiej i ulic dochodzących, w tym dokończenie budowy chodnika przy ul. Jasna Rola

9 – Budowa spowalniaczy na ulicach, które ze względu na zbyt szybki ruch tego wymagają

10 – Budowa kanalizacji deszczowej (w tym studnie chłonne i urządzenia oczyszczające ścieki deszczowe) w najbardziej newralgicznych fragmentach ulic wraz z opcjonalną budową kolektora

OŚWIATA

11 – Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 (w tym dobudowa skrzydła dydaktycznego i sali gimnastycznej)

12 – Rozbudowane o jeden oddział Przedszkola nr 16

13 – Wymiana i naprawa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 16

14 – Wymiana i naprawa ogrodzenia w Przedszkolu nr 141

BEZPIECZEŃSTWO

15 – Zwiększenie ilości patroli Policji i Straży Miejskiej wewnątrz uliczek domków jednorodzinnych

16 – Stawianie luster drogowych na skrzyżowaniach

REKREACJA

17 – Budowa placu zabaw na rogu ul. Sycylijskiej i ul. Sarmackiej

18 – Zwiększenie ilości urządzeń rekreacyjno-sportowo-zabawowych przy ul. Jasna Rola

19 – Budowa boiska do koszykówki oraz do siatkówki na Wilczym Młynie

20 – Uzupełnienie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie przy ul. Batalionów Chłopskich o kolejne urządzenia rekreacyjne

21 – Poprowadzenie Wartostrady po zachodniej stronie Warty i utworzenie plaży nad Wartą

ROWERY

22 – Ustawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jasna Rola, na rogu ul. Karpia i ul. Naramowickiej oraz na Wilczym Młynie

23 – Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Umultowskiej (po jej wschodniej stronie), ul. S. Stoińskiego, ul. Łużyckiej i ul. Naramowickiej

ZIELEŃ

24 – Budowa parku we wschodniej części Naramowic

25 – Utworzenie alei Kwitnącej Wiśni (wiśnia ozdobna) wzdłuż ul. Łużyckiej na jej środkowym odcinku po stronie os. W. Łokietka oraz ustawienie ławek z oparciami i koszami na śmieci

26 – Odtworzenie flory torfowiska Rezerwatu Żurawiniec i ochrona Żurawińca przed inwazyjną zabudową

OBIEKTY HISTORYCZNE

27 – Zagospodarowanie pod park Fortu V z utworzeniem małej architektury i punktów gastronomicznych

28 – Utworzenie ścieżki rekreacyjno-historyczno-dydaktycznej między Fortem V a Fortem IVa

29 – Budowa całorocznej mariny na starorzeczu rzeki Warty z zapleczem na Forcie IVa

30 – Odtworzenie starego, zabytkowego młyna w okolicy Wilczego Młyna

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY