Data: 19 VII 2018

Przeprowadzona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, na mój wniosek, jako radnego miejskiego, kontrola w Urzędzie Miasta Poznania, potwierdziła skandaliczne, noszące znamiona mobbingu, zachowania względem pracownic Biura Rady Miasta Poznania.

 

Byłe pracownice Biura Rady Miasta Poznania (BRMP), zgłosiły mi, że w BRMP, stosowano względem nich praktyki mobbingu. Działania mobbingowe były przeprowadzane dwutorowo, i polegały na:

– wyeliminowaniu dotychczasowych pracownic, zaś zastąpienie ich nowymi osobami;

– wypromowanie i awans jednej osoby z grona pracownic BRMP i zmiany osobowe, kompetencyjne i strukturalne, ustawiane pod tę osobę.

Taktyka tych działań mobbingowych, polegała na tym, że były one kierowane nie naraz przeciwko wszystkim pracownicom, ale były przeprowadzane po kolei (zachowania wielokrotne względem jednej osoby; ich celem było doprowadzenie do odejścia z BRMP). Skutkiem tego było, że pracownice odchodziły nie wszystkie jednocześnie, ale sukcesywnie. Z jednej strony, pozwalało to uniknąć masowego oporu, zaś z drugiej strony zapewnić ciągłość funkcjonowania biura, i ewolucyjnie wymieniać skład osobowy BRMP.

W ciągu ostatnich 5 lat odeszła około połowa pracownic BRMP, w tym część po wielu latach pracy.

 

W tej sprawie, by zwrócić na problem uwagę opinii publicznej, na początku marca br., wygłosiłem oświadczenie na sesji Rady Miasta Poznania.

W dniu, w którym wygłosiłem oświadczenie, również złożyłem wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, o przeprowadzenie kontroli w BRMP w zakresie mobbingu oraz podjęcie działań następczych. Na mój wniosek została przeprowadzona kontrola, która potwierdziła stosowanie mobbingu względem pracownic BRMP.

 

W piśmie relacjonującym przeprowadzoną kontrolę, które otrzymałem w dniu dzisiejszym, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wskazuje: „W toku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Poznania inspektorzy pracy stwierdzili, iż w Biurze Rady Miasta miały miejsce zachowania, które – w przypadku spełnienia kryterium uporczywości i długotrwałości – mogłyby być zakwalifikowane jako mobbing. Dowodami, na których inspektorzy pracy oparli swoje ustalenia, były zeznania świadków – pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Miasta. Sprawcami zachowań, które wzbudziły zastrzeżenia inspektorów pracy, były trzy osoby, choć jedynie w dwóch przypadkach zeznania złożone przez świadków potwierdzają, że opisywane przez nich niewłaściwe zachowania miały charakter uporczywy i długotrwały, gdyż trwały przez kilka lat. Miały one miejsce w różnych relacjach pracowniczych: zarówno w relacjach przełożonego z podwładnym, jak i w relacjach pomiędzy współpracownikami. Zachowania te polegały na ograniczaniu możliwości wypowiadania się, przerywaniu wypowiedzi, stałej i regularnej krytyce wykonywanej pracy, życia zawodowego i osobistego, izolowaniu od innych pracowników, obmawianiu, rozsiewaniu plotek, ośmieszaniu.”.

Ze względu na stwierdzone skandaliczne zachowania względem pracownic, inspektorzy pracy skierowali do Urzędu Miasta Poznania wystąpienie, w którym zobowiązali Prezydenta Miasta Poznania, do podjęcia w Urzędzie odpowiednich działań.

Pełna treść pisma OIP dostępna TUTAJ.