Data: 06 III 2018

Poniżej, znajduje się link do prezentacji, pokazanej podczas oświadczenia wygłoszonego przeze mnie dnia 06.03.2018r. w trakcie Sesji Rady Miasta Poznania, dotyczącej zagadnień mobbingu w Biurze Rady Miasta Poznania.

https://drive.google.com/open?id=14aYE9P6lc7Pak60VOuG4ZtNQuMqhurug