Krzyżowniki-Smochowice

 

Oto, co chcę zrobić dla Krzyżowniczan-Smochowiczan!

Mapa inwestycyjna Krzyżowniki-Smochowice

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1 – Przebudowa ryneczku na ul. Muszkowskiej

2 – Utwardzenie powierzchni dróg, w tym dokończenie budowy nawierzchni na ulicy Sytkowskiej (od ul. Czarnkowskiej do ul. Lutyckiej)

3 – Budowa ul. Architektów

4 – Budowa ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej

5 – Budowa fragmentu ul. Polanowskiej

6 – Sukcesywne utwardzanie dróg

7 – Zbudowanie utwardzonego przejścia z ul. Margonińskiej do przystanku autobusowego „Kołobrzeska n/ż”

8 – Zrobienie przejścia z chodnikiem z ul. Wejherowskiej do przystanku „Leśnowolska”

9 – Stworzenie parkingu dla samochodów i rowerów przy stacji Poznań-Wola

10 – Rozbudowa oświetlenia

11 – Utworzenie kanalizacji w brakujących fragmentach ulic

12 – Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym na Woli

13 – Ustawienie ekranów akustycznych oddzielających: 1) tory kolejowe od położonych na południe od nich obszarów mieszkalnych (fragment linii kolejowej na wysokości od ul. Biskupińskiej do ul. Lutyckiej); 2) Tor Poznań od Krzyżownik – Smochowic; 3) obydwie strony ul. J. H. Dąbrowskiego od reszty Krzyżownik – Smochowic

KOMUNIKACJA

14 – Wprowadzenie linii autobusowej w rejon ul. Sianowskiej – ul. Chodzieskiej

15 – Wprowadzenie kursów szynobusa w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej po torach PKP na trasie z Krzyżownik – Smochowic do centrum Poznania

16 – Budowa ścieżki rowerowej do centrum Poznania

17 – Wprowadzenie, nieinwazyjnych względem mieszkańców Krzyżownik-Smochowic, rozwiązań ograniczających zewnętrzny ruch tranzytowy przez dzielnicę

BEZPIECZEŃSTWO

18 – Zainstalowanie monitoringu wizyjnego

19 – Wizyty mobilnego posterunku Policji

REKREACJA

20 – Stworzenie Parku Rekreacji Leśnej na terenie dawnej szkółki leśnej na Krzyżownikach

21 – Oznakowanie tras dla biegaczy w Zachodnim Klinie Zieleni

22 – Udostępnienie mieszkańcom do kąpieli dwóch oczek wodnych przy ul. Beskidzkiej oraz stworzenie infrastruktury saneczkowej na górce między nimi

23 – Uporządkowanie zieleni i utworzenie terenu rekreacyjnego po wschodniej stronie rzeczki Krzyżanki na południe od ul. J. H. Dąbrowskiego

24 – Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Przytocznej

25 – Wsparcie finansowe Smochy Festiwal

26 – Oczyszczenie Jeziora Kierskiego

27 – Umieszczenie pływającej siłowni zewnętrznej na Jeziorze Kierskim

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY