Data: 14 IX 2018

Oprócz problemów z wydostaniem się (i dostaniem się) ze Strzeszyna, istnieje wiele poszczególnych kwestii komunikacyjnych w obrębie samej tej dzielnicy, z którymi trzeba się zmierzyć. Mieszkańcy informowali mnie, jako radnego miejskiego, o takich sprawach. Zająłem się nimi, i składałem wnioski odnośnie poszczególnych zagadnień. Poniżej lista rzeczy, które na moje interwencje (i czasami też działania innych) udało się w ostatnim czasie zrobić.

  1. Została dokończona rozbudowa ul. M. Wańkowicza w zakresie budowy chodnika i drogi rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja (szkoda, że na chodniku nie wyrysowano jeszcze drogi rowerowej, ale jest to do poprawki).
  2. Tabliczka z napisem „nie dotyczy rowerów” pod znakiem B-22 została zamontowana w sierpniu br. (zlikwidowanie zakazu dla rowerów skrętu w prawo za wiaduktem Koszalińska jadąc w kierunku centrum).
  3. Dokumentacja na budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej została opracowania. Kosztorys inwestorski został określony w wysokości 1.075.996,20 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania na 2019 r. została zabezpieczona kwota 1,4 mln zł.
  4. Przycięcie krzewów na skrzyżowaniu ulic Biskupińska/Koszalińska zostało wykonane kilkakrotnie.
  5. Projekt na uporządkowanie oznakowania całego Starego Strzeszyna jest w trakcie opracowywania.
  6. Oznakowanie przy ul. Łódzkiej, Literackiej i Hezjoda zostało uzupełnione do końca sierpnia br..
  7. Odnośnie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Golęcińskiej, to zgodnie z przyjętym uchwałą nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16.05.2017r. Programem Rowerowym, na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Warmińskiej przebiegać ma rowerowa trasa główna R6-zachód. Według założeń programu dwukierunkowa droga dla rowerów ma biec po południowej stronie ulicy. W ramach zadania „Przebudowa ul. Lutyckiej w ciągu DK 92” została wykonana analiza koncepcyjna układu drogowego ul. Golęcińskiej na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Koszalińską do skrzyżowania ul. Podolańską i ul. Wojska Polskiego włącznie. W ramach analizy została zaprojektowana również droga rowerowa na opracowywanym odcinku.

Strzeszyn