Kiekrz

 

Oto, co chcę zrobić dla Kiekrzan!

Mapa inwestycyjna Kiekrz

KANALIZACJA

1 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wszystkich ulicach

2 – Budowa kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach

INFRASTRUKTURA DROGOWA

3 – Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Kierskiej, Chojnickiej i Podjazdowej

4 – Poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Podjazdowej przy numerach 10, 12, 14, 16 i 18 oraz ustawienie barierek na zakrętach

5 – Sukcesywne utwardzanie dróg

6 – Podłączenie sieci gazowej, w ulicach w których jej brakuje

7 – Zainstalowanie oświetlenia w ul. Podjazdowej, ul. Chojnickiej i ul. Nad Przeźmierką

BUDYNKI

8 – Zagospodarowanie społeczne dawnego ośrodka Policji w Kiekrzu, w szczególności wykorzystanie budynku hali sportowej na cele sportowo-kulturalne

9 – Rewitalizacja budynku starego dworca na stacji PKP Poznań – Kiekrz

10 – Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 28 na budynku B i budowa przy schodach zatoczki Kiss&Ride

REKREACJA

11 – Rozbudowa parku edukacyjno-rekreacyjnego nad Jeziorem Kierskim przy ul. ks. E. Nawrota

12 – Stworzenie sadu miejskiego na południe od zbiegu ulic Podjazdowej i Chojnickiej

13 – Budowa kompleksu lekkoatletyczno-rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich

14 – Stworzenie alei widokowej poprzez dokończenie remontu ul. Nad Jeziorem

15 – Postawienie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Psarskim

16 – Oczyszczenie i zagospodarowanie dla mieszkańców dwóch dzikich plaż nad Jeziorem Kierskim (na południe od ul. Wilków Morskich i na północ od ul. Nad Przeźmierką)

17 – Usytuowanie na Jeziorze Kierskim pływającej swobodnie siłowni zewnętrznej

18 – Oczyszczenie Jeziora Kierskiego

ROWERY

19 – Zaprojektowanie i udostępnienie mieszkańcom ringu pieszo-rowerowego dookoła Jeziora Kierskiego

20 – Polepszenie fragmentu drogi rowerowej idącej przy torach kolejowych od skrzyżowania ul. Nad Jeziorem z ul. Chojnicką aż do ul. Psarskie

21 – Budowa trasy pieszo-rowerowej przy Szosie Szamotulskiej

22 – Wybudowanie ścieżki rowerowej do centrum Miasta

 

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY