Data: 29 VIII 2018

 

Dzięki mojej interwencji, jako radnego Miasta Poznania, w Kiekrzu wykonuje się kolejne prace modernizacyjne, tym razem odnośnie infrastruktury elektrycznej. Nowa stacja transformatorowa jeszcze w tym roku!

 

Dzięki moim wnioskom, kierowanym do Grupy Kapitałowej ENEA, udało się uzyskać to, że:

1) ENEA Operator sp. z o.o. wymieniła kilkanaście przegniłych słupów energetycznych;

2) ENEA Oświetlenie sp. z o.o. zainstalowała oświetlenie na skrzyżowaniu drogi nr 184 z ul. Nad Przeźmierką;

3) pod koniec 2018 roku ENEA Operator sp. z o.o. wymieni dalsze 4 słupy i 200mb przewodów gołych na izolowane;

4) jeszcze w tym roku zostanie wymieniona stacja transformatorowa MST 432.

Ponadto, ENEA podejmowała także działania na inne moje pomniejsze interwencje (np. przycinanie gałęzi uderzających o napowietrzne linie elektryczne).

Niby drobiazgi, a komuś życie ludzkie mogą oszczędzić.