Data: 16 IX 2018

Moja jedna interpelacja, dwa wnioski, dwie poprawki budżetowe, osiem zapytań. Wszystko dotyczące kwestii, o której już nie raz pisałem, a która jest absolutnym tematem numer jeden dla każdego Kiekrzanina i Kiekrzanki. Kanalizacji. Pomimo, że temu mieszkańcowi poznańskiego Kiekrza, który nie ma czasu interesować się zbytnio działaniami władz miejskich, może wydawać się, że kanalizacji, jak nie było, tak nie ma, to jednak sprawy idą realnie do przodu. A w zasadzie popychają je różni ludzie dobrej woli, w tym ja.

Aktualnie trwa projektowanie zarówno kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej. Kanalizacja sanitarna ma objąć cały Kiekrz, deszczowa wybrane ulice. Wodociągi mają zostać uzupełnione. Poniżej bardziej szczegółowe informacje.

Kanalizacja SANITARNA

W podjętym Uchwałą nr LIV/982/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26.09.2017r. Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026 nr 17/002/PI-10 przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Kiekrz. Z uwagi na duży zakres inwestycji, budowa kanalizacji sanitarnej została podzielona na dwa etapy.

* Etap I – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 8,2 km wraz z wybudowaniem przepompowni ścieków oraz budowy kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,9 km wraz z układem drogowym. Obecnie zadanie to jest na etapie prac projektowych, których zakończenie przewidziano na czerwiec 2019r.

* Etap II – obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 22 km wraz z przepompowniami ścieków oraz budową kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,4 km wraz z układem drogowym oraz budową brakującej sieci wodociągowej o długości ok. 2,5 km. Aktualnie zadanie to również jest na etapie projektowania, dla którego zakończenie prac projektowych przewidziano w grudniu 2019r.

Z informacji przekazanych przez Aquanet S.A. wynika, że rozpoczęcie robót dla pierwszego etapu zaplanowano w 2020r., a dla drugiego etapu przewidziano na przełomie 2020-2021.

Kanalizacja DESZCZOWA

Na realizację budowy kanalizacji deszczowej w Kiekrzu przewidziano w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujące środki:

* 2018 r. – 500.000,- zł

* 2019 r. – 4.500.000,- zł

* 2020 r. – 6.800.000,- zł

Obecnie trwa proces opracowywania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Ponadto, Aquanet S.A. zadeklarował, przy kładzeniu kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu, zaprojektowanie brakujących sieci WODOCIĄGOWYCH wraz z przyłączeniami w ulicach objętych projektowaną kanalizacją, w tym przy złożonym wniosku mieszkańca, podłączenie bieżącej wody do nieruchomości, gdzie jej brak.

Poniżej zakres inwestycji dla I i II etapu skanalizowania Kiekrza.

Kanaliza Kiekrz