Dokumenty – praca radnego

Poniżej, możesz zapoznać się z dokumentami stworzonymi przeze mnie i procedowanymi, podczas pełnienia przeze mnie mandatu radnego Miasta Poznania.

1. PETYCJE

2. UCHWAŁY

3. STANOWISKA

4. INTERPELACJE

5. WNIOSKI

6. OŚWIADCZENIA

7. ZAPYTANIA

8. INNE

 

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY