Dlaczego warto głosować na mnie?

Oto 5 powodów, dlaczego to właśnie na mnie, a nie na konkurencję, warto oddawać swój głos:

1. Wiem, czego chcę dla tego Miasta

Jako jeden z niewielu kandydatów do Rady Miasta Poznania, opracowałem swój własny, rozległy program wyborczy – „Program dla Poznania”. Są to projekty duże i małe, jednorazowe i wieloletnie. Wszystkie są realne, choć nie wszystkie można wykonać od razu. Po reelekcji, mam zamiar konsekwentnie realizować zaprezentowany program wyborczy, o czym będę na bieżąco informował na mojej stronie internetowej.

2. Mam wiedzę i doświadczenie, by to osiągnąć

Najważniejsza funkcja Rady Miasta to uchwalanie uchwał, czyli kreowanie aktów prawnych. Będąc adwokatem, moje wykształcenie i praktyka zawodowa oraz dotychczasowa działalność legislacyjna, pozwolą mi zarówno projektować nowe, korzystne dla mieszkańców regulacje, jak i skutecznie stawić czoła gąszczu lokalnych, ogólnokrajowych i unijnych przepisów.

3. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, będę efektywny w działaniu

Moje bogate doświadczenie w działalności publicznej, w tym pełnienie w obecnej kadencji mandatu radnego Miasta Poznania, pozwoli mi w sposób płynny poruszać się w sieci urzędników miejskich i radnych z obcych frakcji politycznych, zarazem utrzymując stałą więź z mieszkańcami. To dzięki wieloletniej pracy organicznej dla ludzi mam wyczucie potrzeb społecznych, jak i wiem jakich środków użyć, by w służbie mieszkańców, osiągnąć zamierzone cele.

4. Łączę kompetencje z zasadami etycznymi

Oprócz przygotowania merytorycznego, jako konserwatysta oraz osoba o zdeklarowanej przynależności religijnej, aktywnie działająca na forum chrześcijańskim, zawsze stawiam sobie wysoko poprzeczkę i podczas tego co robię, wdrażam wyznawane wartości w życie. Tak więc, moją wiedzę i doświadczenie, będę wykorzystywał kierując się dobrem ogółu mieszkańców, interesem Poznania, poczuciem sprawiedliwości oraz zasadami moralnymi. Jestem przekonany, że jeśli chce się zwiększyć prawdopodobieństwo tego, by wybrana władza działała na rzecz zwykłego człowieka, a nie na korzyść wyłącznie sprawujących władzę i ich znajomych, to powinno głosować się na ludzi o jasno określonych zasadach etycznych.

5. Głos oddany na mnie, nie będzie zmarnowany

Kandyduję z miejsca znajdującego się na podium listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Poznania. W zeszłych wyborach trzecie miejsce pozwoliło mi zdobyć jeden z dwóch mandatów prawicy w okręgu wyborczym. Prawo i Sprawiedliwość jest aktualnie darzone najwyższym poparciem społecznym wśród wszystkich organizacji politycznych w Polsce. Dlatego też oddanie głosu na kandydata z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, daje realną szansę, iż przełoży się to na zdobycie mandatu. Mam zamiar nie zawieść Państwa zaufania!

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY