Data: 23 VIII 2018

 

14 grudnia 2016 roku, jako radny Miasta Poznania, wniosłem petycję do Prezydenta Miasta o przeznaczenie dodatkowych środków na kulturę i wybudowanie przez Miasto Poznań Domu Kultury Podolan. Podczas ostatnich zmian budżetowych, jako Rada Miasta Poznania, zarezerwowaliśmy w latach 2019-2021 środki w wys. 10 mln PLN na tę inwestycję.

 

Cała koncepcja ewoluuje, a zarazem nabiera kształtów. Pierwotnie, miał powstać sensu stricto dom kultury na rogu ul. Zakopiańskiej i ul. Lubieńskiej, w miejscu gdzie dawniej stała filia Biblioteki Raczyńskich. Z czasem, jako grono osób, które po wniesieniu petycji, łącznie pracowało nad tematem, ustaliliśmy, że lepszym położeniem będzie niezagospodarowany teren Szkoły Podstawowej nr 62. W centrum Podolan, przy rondzie Cichowiczów, biorąc pod uwagę istniejące obok Park Edukacji Ekologicznej ze stawem Wierzbak, jak i boiska sportowe, stworzy to swoisty kompleks sportowo-edukacyjno-kulturalny. Dodatkowo, zostało postanowione, że cała inwestycja zostanie połączona z rozbudową szkoły (i pod takim szyldem będzie prowadzona), co pozwoli uzyskać nowe miejsca dla coraz większej populacji podolańskich dzieci.

 

W nowym budynku, ma znajdować się filia Biblioteki Raczyńskich, aula szkolna, miejsce dla seniorów i rady osiedla, oraz przestrzeń edukacyjna, w tym dla zarówno szkoły podstawowej, jak i muzycznej. Wpisanie przez Radę Miasta Poznania w ostatnim czasie, 10 mln PLN do dokumentu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania, jest poważnym krokiem naprzód w całej sprawie. Efektywnie wykorzystująca dostępną przestrzeń, koncepcja bryły budynku, na obecnym etapie, jest przedstawiona poniżej, stworzona zresztą przez moich znajomych (w tym przyjaciela z klasy licealnej), państwa architektów Małgorzatę i Pawła Śniadków.

 

Centrum Kultury Podolany