Updates

Rozwój infrastruktury drogowej na Krzyżownikach-Smochowicach

Data: 05 IX 2018

 

Najwięcej do mnie, jako radnego miejskiego, mieszkańcy kierują próśb związanych z siecią drogową. W tym zakresie, wiele do zrobienia jest jeszcze na Krzyżownikach-Smochowicach. Jednakże, dzięki złożonym przeze mnie wnioskom do Zarządu Dróg Miejskich oraz Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania, a także zgłoszonym poprawkom budżetowym, w tej zamieszkałej przez ośmiotysięczną społeczność, dzielnicy, ma miejsce szybszy rozwój infrastruktury drogowej. Poniżej podaję newsy odnośnie niektórych inwestycji względem których się przyczyniłem.

 1. Koncepcja projektowa dotycząca zadania „Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińskiej, Sułowskiej, Muszkowskiej i Lemierzyckiej w Poznaniu” została opracowana i przekazana do spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w celu wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych to grudzień 2018r.. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych to marzec-czerwiec 2019r.. Poniżej, na grafice, zakres terytorialny realizacji.
 2. Dnia 27.06.2018r. został zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu ul. Santockiej uwzględniający drogę pieszo-rowerową na fragmencie ulicy znajdującym się na wiadukcie. Jak Bóg da, do końca września br., inwestycja będzie zrealizowana.
 3. Do końca kwietnia br. Zakład Robót Drogowych przeprowadził bieżące naprawy nawierzchni w jezdniach kilkunastu ulic oraz dokonał wyrównania ulic gruntowych.
 4. W przejściach podziemnych w ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego (na wysokości ulic Leśnowolskiej, Chodzieskiej, Tatrzańskiej i Przelot) zostały zamontowane szyny dla rowerów. W przejściach podziemnych przy ul. Bużańskiej i Pilotów mają zostać zamontowane do końca III kw. br..
 5. W drugiej połowie czerwca br. zostały zainstalowane, działające w trybie automatycznym, światła pulsacyjne przy przejściu dla pieszych przy przejeździe kolejowym na Woli.
 6. Projekt przebudowy ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej jest opracowywany i ma zostać ukończony w III kwartale br.. W pierwszej kolejności wybudowany zostanie odcinek od ul. Polanowskiej do ul. Puckiej.

Plac Muszkowska

Piątkowo i Mobilne Centrum Kultury

Data: 01 IX 2018

 

Jedną z moich, jako radnego Miasta Poznania, poprawek do budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, było przeznaczenie 600.000,- PLN m.in. na cykl imprez na osiedlach Piątkowa, o zbiorczej nazwie „Mobilne Centrum Kultury”. I co tu dużo mówić: na Piątkowie dzieje się, oj dzieje.

 

Moja poprawka w trakcie prac nad budżetem, została przyjęta przez Prezydenta Miasta jako autopoprawka, i zbiorczo w ramach całego projektu budżetu, uchwalona przez Radę Miasta Poznania. Związane z nią zadania realizuje jednostka miejska Estrada Poznańska.

Finansowane bądź współfinansowane z poprawki wydarzenia to:

I) otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży;

II) otwarte warsztaty filmowe „Kręcimy Serial Osiedlowy”;

III) cykl zajęć warsztatowych i wydarzeń kulturalnych pt. „Bloki Animacji” (towarzyszył Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Animowanych „Animator”), na które to cykl i wydarzenia składają się:

 1. kółka filmowe dla seniorek/seniorów w klubie Korona na os. B. Śmiałego oraz dla dzieci w PCK Dąbrówka na os. B. Chrobrego;
 2. cykl zajęć tanecznych dla dzieci w stylistyce hip-hop, street-dance w PCK Dąbrówka;
 3. pokazy kina plenerowego na os. B. Chrobrego i os. B. Śmiałego;
 4. integracja podczas plenerowych potańcówek sąsiedzkich z piknikami, utrzymanych w klimacie popularnych w latach 70-tych „fajfów”;
 5. potańcówka międzypokoleniowa;

IV) cykl zajęć warsztatowych i wydarzeń kulturalnych pt. „Wakacje z Blokami”, na które składają się Piknik Sąsiedzki na terenie os. B. Chrobrego i Namiot Kultury, w skład którego wchodzą:

 1. warsztaty: zielarskie, graffiti, architektoniczne („Domek na drzewie”), filmowe (reportaż), projektowanie ubioru połączone z szyciem i wykonaniem nadruków, zajęcia teatralne (od scenariusza do spektaklu);
 2. zajęcia performatywne – cykl zajęć ruchowych z wykorzystaniem technik zumby, voguingu, italo disco, acro yogi;
 3. gry i zabawy, czytanki dla dzieci, zajęcia plastyczne i manualne;
 4. konkurs piosenki blokowej;
 5. pokazy filmowe – dla dzieci bajek rankami i dla dorosłych filmów fabularnych wieczorami.

 

Poniżej moje zdjęcie z namiotu DJ-ów, jednej z imprez plenerowych tego lata na Piątkowie.

031 - Piątkowo potańcówka

Kiekrz z prądem

Data: 29 VIII 2018

 

Dzięki mojej interwencji, jako radnego Miasta Poznania, w Kiekrzu wykonuje się kolejne prace modernizacyjne, tym razem odnośnie infrastruktury elektrycznej. Nowa stacja transformatorowa jeszcze w tym roku!

 

Dzięki moim wnioskom, kierowanym do Grupy Kapitałowej ENEA, udało się uzyskać to, że:

1) ENEA Operator sp. z o.o. wymieniła kilkanaście przegniłych słupów energetycznych;

2) ENEA Oświetlenie sp. z o.o. zainstalowała oświetlenie na skrzyżowaniu drogi nr 184 z ul. Nad Przeźmierką;

3) pod koniec 2018 roku ENEA Operator sp. z o.o. wymieni dalsze 4 słupy i 200mb przewodów gołych na izolowane;

4) jeszcze w tym roku zostanie wymieniona stacja transformatorowa MST 432.

Ponadto, ENEA podejmowała także działania na inne moje pomniejsze interwencje (np. przycinanie gałęzi uderzających o napowietrzne linie elektryczne).

Niby drobiazgi, a komuś życie ludzkie mogą oszczędzić.

Centrum Kultury na Podolanach coraz bliżej

Data: 23 VIII 2018

 

14 grudnia 2016 roku, jako radny Miasta Poznania, wniosłem petycję do Prezydenta Miasta o przeznaczenie dodatkowych środków na kulturę i wybudowanie przez Miasto Poznań Domu Kultury Podolan. Podczas ostatnich zmian budżetowych, jako Rada Miasta Poznania, zarezerwowaliśmy w latach 2019-2021 środki w wys. 10 mln PLN na tę inwestycję.

 

Cała koncepcja ewoluuje, a zarazem nabiera kształtów. Pierwotnie, miał powstać sensu stricto dom kultury na rogu ul. Zakopiańskiej i ul. Lubieńskiej, w miejscu gdzie dawniej stała filia Biblioteki Raczyńskich. Z czasem, jako grono osób, które po wniesieniu petycji, łącznie pracowało nad tematem, ustaliliśmy, że lepszym położeniem będzie niezagospodarowany teren Szkoły Podstawowej nr 62. W centrum Podolan, przy rondzie Cichowiczów, biorąc pod uwagę istniejące obok Park Edukacji Ekologicznej ze stawem Wierzbak, jak i boiska sportowe, stworzy to swoisty kompleks sportowo-edukacyjno-kulturalny. Dodatkowo, zostało postanowione, że cała inwestycja zostanie połączona z rozbudową szkoły (i pod takim szyldem będzie prowadzona), co pozwoli uzyskać nowe miejsca dla coraz większej populacji podolańskich dzieci.

 

W nowym budynku, ma znajdować się filia Biblioteki Raczyńskich, aula szkolna, miejsce dla seniorów i rady osiedla, oraz przestrzeń edukacyjna, w tym dla zarówno szkoły podstawowej, jak i muzycznej. Wpisanie przez Radę Miasta Poznania w ostatnim czasie, 10 mln PLN do dokumentu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania, jest poważnym krokiem naprzód w całej sprawie. Efektywnie wykorzystująca dostępną przestrzeń, koncepcja bryły budynku, na obecnym etapie, jest przedstawiona poniżej, stworzona zresztą przez moich znajomych (w tym przyjaciela z klasy licealnej), państwa architektów Małgorzatę i Pawła Śniadków.

 

Centrum Kultury Podolany

Nowa linia autobusowa Strzeszyn – PST

Data: 13 VIII 2018

 

Już w czerwcu 2015 roku wnosiłem interpelację do Prezydenta Poznania dotyczącą m.in. zintensyfikowania komunikacji autobusowej na Strzeszynie. Argumentowałem w niej, że dzięki zwiększaniu dostępności, taboru i ilości publicznych linii komunikacyjnych, mieszkańcy mogą szybciej poruszać się po mieście, zarazem nie korzystając ze swych aut, co pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wskazywałem w niej, że warto pamiętać o rozwijaniu linii komunikacyjnych w dzielnicach peryferyjnych, w szczególności tych, z większą ilością mieszkańców lub szybko rozwijającą się populacją. Wprost pytałem o zwiększenie ilości linii autobusowych na terenie Strzeszyna. I mówiąc krótko: udało się.

 

Od 3 września br. mieszkańcy Strzeszyna zyskają całkowicie nową linię autobusową numer 170. Będzie ona przewoziła pasażerów z pętli Literacka do pętli Połabska (na Winogradach), po drodze przejeżdżając przez przystanek Al. Solidarności, który pozwoli im przesiąść się na linie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

 

Linia nr 170 będzie umożliwiała Strzeszynianom bezpośrednie połączenie m.in. z:

* PST;

* innymi liniami tramwajowymi i autobusowymi (w tym w okolicy przystanków Os. Winiary, Połabska i Rondo Solidarności);

* Uniwersytetem Przyrodniczym;

* Sołaczem, Winiarami i Winogradami.

 

Póki co, autobusy linii nr 170 będą kursowały tylko w dni robocze, co 20 minut, ale w przypadku bardzo dużego zainteresowania, częstotliwość może zostać zwiększona.

 

Trasa linii nr 170 to:

>> ze Strzeszyna: LITERACKA – Hezjoda – Literacka I n/ż – Golęcińska – Golęcin – Wojska Polskiego n/ż (nowy przystanek) – Dojazd Biocentrum n/ż (nowy przystanek) – Os. Winiary – Os. Powstańców Warszawy – Al. Solidarności – Os. Zwycięstwa – POŁABSKA;

>> z Winograd: RONDO SOLIDARNOŚCI – POŁABSKA – Os. Zwycięstwa – Al. Solidarności – Os. Winiary – Dojazd I n/ż – Dojazd Biocentrum n/ż (nowy przystanek) – Wojska Polskiego n/ż (nowy przystanek) – Golęcin – Golęcińska – Literacka I n/ż – Hezjoda – LITERACKA.

Linia nr 170

Mobbing w BRMP potwierdzony

Data: 19 VII 2018

Przeprowadzona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, na mój wniosek, jako radnego miejskiego, kontrola w Urzędzie Miasta Poznania, potwierdziła skandaliczne, noszące znamiona mobbingu, zachowania względem pracownic Biura Rady Miasta Poznania.

 

Byłe pracownice Biura Rady Miasta Poznania (BRMP), zgłosiły mi, że w BRMP, stosowano względem nich praktyki mobbingu. Działania mobbingowe były przeprowadzane dwutorowo, i polegały na:

– wyeliminowaniu dotychczasowych pracownic, zaś zastąpienie ich nowymi osobami;

– wypromowanie i awans jednej osoby z grona pracownic BRMP i zmiany osobowe, kompetencyjne i strukturalne, ustawiane pod tę osobę.

Taktyka tych działań mobbingowych, polegała na tym, że były one kierowane nie naraz przeciwko wszystkim pracownicom, ale były przeprowadzane po kolei (zachowania wielokrotne względem jednej osoby; ich celem było doprowadzenie do odejścia z BRMP). Skutkiem tego było, że pracownice odchodziły nie wszystkie jednocześnie, ale sukcesywnie. Z jednej strony, pozwalało to uniknąć masowego oporu, zaś z drugiej strony zapewnić ciągłość funkcjonowania biura, i ewolucyjnie wymieniać skład osobowy BRMP.

W ciągu ostatnich 5 lat odeszła około połowa pracownic BRMP, w tym część po wielu latach pracy.

 

W tej sprawie, by zwrócić na problem uwagę opinii publicznej, na początku marca br., wygłosiłem oświadczenie na sesji Rady Miasta Poznania.

W dniu, w którym wygłosiłem oświadczenie, również złożyłem wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, o przeprowadzenie kontroli w BRMP w zakresie mobbingu oraz podjęcie działań następczych. Na mój wniosek została przeprowadzona kontrola, która potwierdziła stosowanie mobbingu względem pracownic BRMP.

 

W piśmie relacjonującym przeprowadzoną kontrolę, które otrzymałem w dniu dzisiejszym, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wskazuje: „W toku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Poznania inspektorzy pracy stwierdzili, iż w Biurze Rady Miasta miały miejsce zachowania, które – w przypadku spełnienia kryterium uporczywości i długotrwałości – mogłyby być zakwalifikowane jako mobbing. Dowodami, na których inspektorzy pracy oparli swoje ustalenia, były zeznania świadków – pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Miasta. Sprawcami zachowań, które wzbudziły zastrzeżenia inspektorów pracy, były trzy osoby, choć jedynie w dwóch przypadkach zeznania złożone przez świadków potwierdzają, że opisywane przez nich niewłaściwe zachowania miały charakter uporczywy i długotrwały, gdyż trwały przez kilka lat. Miały one miejsce w różnych relacjach pracowniczych: zarówno w relacjach przełożonego z podwładnym, jak i w relacjach pomiędzy współpracownikami. Zachowania te polegały na ograniczaniu możliwości wypowiadania się, przerywaniu wypowiedzi, stałej i regularnej krytyce wykonywanej pracy, życia zawodowego i osobistego, izolowaniu od innych pracowników, obmawianiu, rozsiewaniu plotek, ośmieszaniu.”.

Ze względu na stwierdzone skandaliczne zachowania względem pracownic, inspektorzy pracy skierowali do Urzędu Miasta Poznania wystąpienie, w którym zobowiązali Prezydenta Miasta Poznania, do podjęcia w Urzędzie odpowiednich działań.

Pełna treść pisma OIP dostępna TUTAJ.

Galeria Plakatu Socrealizmu

Data: 18 V 2018

Dziś, jako radny miejski, brałem udział w otwarciu Willi wraz w Galerią Plakatu Socrealizmu na ul. Słupskiej 62 na Krzyżownikach-Smochowicach w Poznaniu. Pod willą znajduje się zimnowojenny schron przeciwatomowy, a obok ogród wraz z małym budynkiem. Jest to miejsce, które miało służyć dowodzeniu przez komunistyczne władze Poznania w przypadku wojny atomowej.

Jestem pomysłodawcą i inicjatorek transformacji tego miejsca w lokalny ośrodek kulturalno – integracyjny. Mój pomysł wsparły osoby związane też z innymi opcjami politycznymi, dzięki czemu mogło dojść do sfinansowania i realizacji projektu. Ostatecznie, ogród został wyprzątnięty, willa wyremontowana, a na parterze, urządzona Galeria Plakatu Socrealistycznego (a zatem, tematyką nawiązująca do pierwotnego przeznaczenia miejsca; jednakże, bynajmniej nie gloryfikująca czasów PRL).

W Galerii zaprezentowane zostały plakaty ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, które pochodzą z okresu PRL-u: plakaty, które stworzone zostały zgodnie z doktryną socrealistyczną, obowiązującą w sztuce polskiej w pierwszej połowie lat 50-tych, plakaty filmowe, które opowiadają historię PRL-owskiego kina oraz plakaty z okresu odwilży. Całości dopełniają meble i wyposażenie mieszkań z głębokiego PRL.

Ta transformacja obiektu, jest to spore osiągnięcie, zarówno dla mnie jako radnego miejskiego, jak i społeczności lokalnej, i oby jaskółka zapowiadająca powstawanie więcej ośrodków kultury w dzielnicach peryferyjnych.

Zdjęcie poniżej z otwarcia Galerii. Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości p. Tomasz Łęcki, ja, Wiceprezydent Poznania p. Jędrzej Solarski, Przewodniczący Rady Miasta Poznania p. Grzegorz Ganowicz, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania p. Justyna Makowska, Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania p. prof. Antoni Szczuciński, Przewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice p. Przemysław Polcyn.

Otwarcie Galerii Plakatu Socrealizmu

Parking Park&Ride przy PST Szymanowskiego otwarty

Data: 22 II 2018

Parking, o który jako radny miejski, zabiegałem od początku kadencji, nareszcie został otwarty.

Z tego parkingu jest blisko zarówno na przystanek PST Szymanowskiego (linie tramwajowe nr 12, 14, 15 i 16), jak i na sam Zintegrowany Dworzec Jana III Sobieskiego (dodatkowo linie autobusowe nr 51, 74, 85, 90, 91, 93, 98, 348, 832, 901, 902, 903, 904 i 907).

 

Poniżej przekazuję podstawowe informacje odnośnie nowego parkingu.

Parking jest otwarty 7 dni w tygodniu (oprócz świąt, takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie), przez całą dobę, z przerwą techniczną w godzinach od 2.30 do 4.30.

Posiada on 130 miejsc postojowych (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych), a także 20 zadaszonych stanowisk dla rowerów, wraz z stacją naprawczą.

Teren jest oświetlony i monitorowany, a także wyposażony w toaletę.

Do pozostawienia auta na parkingu uprawnia ważny bilet – zapisany na karcie PEKA lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Doktoranckiej:

– okresowy imienny na sieć, normalny lub ulgowy, na strefy A, A+B lub A+B+C;

– metropolitalny lub Bilet Metropolitalny z ulgą, na sieć, na strefy A, A+B lub A+B+C;

– na rok szkolny, na strefy A, A+B lub A+B+C;

– semestralny, na strefy A, A+B lub A+B+C.

Aby wjechać na parking, należy przyłożyć kartę PEKA z ważnym biletem okresowym do czytnika lub pobrać bilet przy wjeździe i opłacić go w automacie. Bilet ZTM nie musi być na imiennej karcie kierującego, może należeć do współpasażera.

Osoby, które posiadają ważny bilet, nie muszą płacić dodatkowo za pozostawienie auta na parkingu Park&Ride (w godzinach otwarcia, czyli od godz. 4:30 do 2:30). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pojazd znajduje się na terenie parkingu po upływie doby parkingowej lub poza miejscem wyznaczonym do parkowania. Wtedy opłata dodatkowa wynosi 100 zł.

W przypadku braku ważnego biletu na karcie PEKA, należy opłacić parkowanie w automacie (15 zł). Potwierdzenie opłaty za parkowanie na parkingu P&R uprawnia kierowcę do podróżowania komunikacją miejską (strefa A+B+C) bez potrzeby zakupu biletu – jednak tylko w godzinach doby parkingowej (od godz. 4.30 do 2.30).

Poniżej mapka położenia parkingu.

P&R Szymanowskiego mapka

Nowa biblioteka na Naramowicach

Data: 10 II 2018

“Na Naramowicach i Umultowie nie ma żadnej filii Biblioteki Raczyńskich. Liczba mieszkańców Naramowic, którzy nie mają swojej filii bibliotecznej wynosi ok. 17.000, zaś Umultowa ok. 5.000. W związku ze stałym wzrostem inwestycji mieszkaniowych, w nieodległej perspektywie czasowej liczba mieszkańców pozbawionych swojej filii, powiększy się o kolejne kilka do kilkunastu tysięcy.”

Tak pisałem w mej interpelacji do Prezydenta Miasta Poznania na początku lipca 2015 r.. Jako jeden z pierwszych funkcjonariuszy publicznych, zacząłem formalnie domagać się powstania filii Biblioteki Raczyńskich na Naramowicach.

W dniu wczorajszym, została uroczyście otwarta największa spośród filii Biblioteki Raczyńskich (powierzchnia blisko 400 m kw., z czego około 22 to sala projekcyjna przeznaczona na działalność kulturalną), właśnie na Naramowicach, na ul. Rubież 14a/37. Na start zostało oddanych do rąk czytelników ponad 30 tys. woluminów oraz ponad 3 tys. multimediów, czyli audiobooków, słuchowisk, filmów i muzyki. Filia, nie dość, że ze względu na rangę rejonową, będzie otwarta od poniedziałku do piątku między 9.00 a 19.00, to jeszcze, jako druga filia BR w Poznaniu (po filii nr 11 na Alejach Marcinkowskiego 23), będzie też czynna w soboty od 9.00 do 15.00.

Moje zdjęcie z uroczystego otwarcia znajduje się na moim profilu na Instagramie pod poniższym linkiem:

https://www.instagram.com/p/Be_C0ixh1EL/?taken-by=michalboruczkowski

Load More