Data: 08 IX 2018

Jak swego czasu widmo komunizmu nad Europą, tak widmo wylewającego cieku Wierzbak, przez lata krążyło nad Podolanami. Wierzbak to mała rzeczka, która przepływa przez sam środek tej gęsto zabudowanej dzielnicy. M. in. dzięki moim, jako radnego miejskiego, działaniom w bieżącej kadencji, dziś mieszkańcy Podolan mogą spać zdecydowanie spokojniej.

W sprawie uregulowania kwestii związanych z Wierzbakiem, wpierw wysyłałem wniosek w lutym 2017r., i to równolegle do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, jak i do Marszałka Województwa; wniosek zawierał szereg postulatów. Ze względu na niedopatrzenia Urzędu Miasta w ich realizacji, na przełomie października i listopada 2017r. pomagałem mieszkańcom Podolan w powstrzymaniu powodzi wylewającego Wierzbaka (zdjęcie z tego czasu – na dole). Zaraz po tym, wnosiłem interpelację do Prezydenta Miasta, by ostatecznie sprawa została rozwiązania, a wreszcie niedawno, kontrolnie, wystosowałem oficjalne zapytanie w sprawie poczynionych względem Wierzbaka działań.

Oto działania, do których się przyczyniłem, a które Urząd Miasta Poznania, względem cieku Wierzbak:

I) przeprowadził:

1) podpisał porozumienie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego dot. współpracy w utrzymaniu wód płynących i zabezpieczeniu przez podtopieniami;

2) zamontował dwie dodatkowe kraty na cieku;

3) uzupełnił płotek faszynowy, palisadę z kołków i narzut kamienny;

4) oznakował studzienki bypassu (celem ułatwienia lokalizacji w terenie);

5) zlikwidował kolizję wodociągu w rurze ochronnej, blokującą przepływ cieku;

II) przeprowadza w sposób regularny:

1) ręcznie wykasza i wygrabia porosty ze skarp;

2) oczyszcza z namuły przepustów rurowych, ramowych i rurociągów;

3) usuwa zatory, zanieczyszczenia i śmieci z koryta cieku;

4) monitoruje rurociąg przez który częściowo, został przepuszczony podziemnie ciek;

5) wywozi trawy, śmieci, namuł i gruz;

6) czyści kraty z zanieczyszczeń;

III) przeprowadzi:

1) wykona obustronny murek ochronny oporowy o konstrukcji betonowej, dozbrajanej prętami stalowymi (w tym roku);

2) wybierze operatora dla regulowania poziomu wody Wierzbaka (w tym roku);

3) zbuduje zbiorniki retencyjne w rejonie ul. Straży Ludowej i ul. Szarych Szeregów.

Mam nadzieję, i chyba jest to też nadzieja mieszkańców Podolan, że taki widok na Podolanach, jak ten poniżej, na dobre utonął w odmętach przeszłości.

Wierzbak powódź - TVP3

(ja, w granatowej kurtce i jeansach, pomiędzy poszkodowanymi mieszkańcami Podolan)