Informacja o włamaniach na profile społecznościowe i konta email

Uprzejmie informuję, iż od bardzo długiego czasu trwają włamania na moje konta email i profile społecznościowe (pomimo regularnego zmieniania przeze mnie haseł, oraz stosowania na samym komputerze, komercyjnych programów typu firewall i antywirus).

Poniżej, załączam zrzut ekranu bezprawnego umieszczenia, pod koniec maja 2021r., z mojego profilu na Facebook’u dwóch komentarzy (“Anonymous User” jako odbiorca, oznacza, iż profil na którym zostały umieszczone komentarze, zablokował mnie, i nie mogę sprawdzić ich treści; stąd przypuszczam, iż albo były one o treści odstręczającej, albo sam profil też był fikcyjny, i całość miała na celu jedynie stworzyć na osobach trzecich wrażenie zamieszczania przeze mnie komentarzy określonej, negatywnej w wydźwięku dla mnie, treści).

Dlatego też, UPRZEJMIE PROSZĘ O PODCHODZENIE Z OSTROŻNOŚCIĄ DO WSZELKIEJ AKTYWNOŚCI (W TYM POLUBIEŃ I KOMENTARZY) Z MOICH PROFILI SPOŁECZNOŚCIOWYCH, KTÓRA MOŻE WYDAĆ SIĘ CO NAJMNIEJ DWUZNACZNA, DZIWNA, KONTROWERSYJNA CZY NIESTOSOWNA. Ponadto, będę bardzo wdzięczny, jeśli o takich przypadkach, zostanę poinformowany w wiadomości prywatnej na danym profilu społecznościowym.

Komentarze - włamanie

PROGRAM WYBORCZY POZNAŃ 1918 – 2018 – 2118

Data: 29 IX 2018

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu moich imienin, niniejszym, pragnę zaprezentować Państwu, mój program wyborczy dla Poznania, na przyszłą kadencję władz samorządowych, o nazwie „POZNAŃ 1918 – 2018 – 2118”.

 

Jest to najlepszy, stworzony w czasie tej kampanii, program wyborczy dla Poznania, bowiem program ten jest:

a) komplementarny – tj. zawiera kierunki i propozycje dla wszystkich dziedzin organizmu miejskiego, jakim jest Poznań;

b) konkretny – przedstawione propozycje są rzeczowe i w przypadku realizacji rzeczywiście implikujące pozytywne zmiany;

c) nowoczesny – przedstawione w nim rozwiązania odpowiadają aktualnym potrzebom społecznym mieszkańców, jak i przewidują stosowanie nowatorskich środków;

d) oryginalny – wszystkie postulaty zostały zanalizowane, zebrane bądź wymyślone przez autora.

 

Można się z nim zapoznać, klikając, znajdujący się w prawym, górnym rogu strony startowej, kafelek „Program wyborczy”.

SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018

Data: 27 IX 2018

 

Bezpośrednio na stronie startowej niniejszej www, zostało umieszczone moje, jako radnego Miasta Poznania, Sprawozdanie z działalności wraz z wykonaniem programu wyborczego w kadencji samorządowej 2014-2018. Bezsprzecznie, wykazuje ono tytaniczną pracę, którą włożyłem w wykonywanie mandatu radnego.

Monitoring na Krzyżownikach-Smochowicach

Data: 24 IX 2018

Monitoring na Krzyżownikach-Smochowicach zaczyna być powoływany do życia.

Już we wniosku do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa złożonym w grudniu zeszłego roku postulowałem o utworzenie sieci kamer monitoringu na Krzyżownikach-Smochowicach. Na podstawie tego wniosku została opracowana koncepcja rozmieszczenia kamer monitoringu wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego. Jeszcze wcześniej, bo w czerwcu 2017r., wniosłem interpelację, w której przedstawiłem innowacyjny względem Poznania, swój pomysł, by kamery monitoringu nie tylko podłączać do miejskich sieci światłowodowych (co bardzo ogranicza możliwości lokalizacyjne kamer, biorąc pod uwagę ograniczoną rozległość tych sieci), ale by stosować połączenia kamer monitoringu również poprzez Internet wireless. Do tego dołożyły się działania lokalnych, na Krzyżownikach-Smochowicach, społeczników, przedstawiających swe własne punkty usytuowania kamer.

W sprawie monitoringu w tej, przylegającej do zachodniej granicy Miasta, dzielnicy, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce oraz Straży Miejskiej. Na spotkaniu tym było też omawiane wdrożenie mojej koncepcji kamer monitoringu.

Łącznie te wszystkie działania doprowadziły do tego, że Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, planuje w II półroczu 2018r. włączyć pilotażowo wybrane kamery ITS, znajdujące się właśnie wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego, do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania.

Zarazem, zostaną zainstalowane mobilne punkty kamerowe:

a) na skrzyżowaniu ulic Santockiej i Dąbrowskiego;

b) na obszarze pomiędzy ulicami: Lemierzycką, Muszkowską i Sułkowską;

c) na boisku sportowym przy ulicy Braniewskiej 23.

Ponadto, w przyszłości istnieje prawdopodobieństwo, że system będzie rozszerzony o kolejne kamery, według lokalizacji z mojej koncepcji, którą to prezentuję poniżej.

Koncepcja monitoringu

Skatepark dla Piątkowa

Data: 20 IX 2018

Moja poprawka do budżetu, przyjęta w autopoprawce prezydenckiej, a następnie w takiej formie przegłosowana przez Radę Miasta Poznania, nabiera kształtów. W 2019 roku powstanie znacznie odnowiony skatepark na Piątkowie. Będzie mieścił się między os. B. Śmiałego a os. S. Batorego. Poniżej, przedstawiam świeżutką koncepcję tegoż obiektu.

Przeznaczenie 30.000,- zł na zaprojektowanie w roku bieżącym i 300.000,- zł na wykonanie w przyszłym. Takie kwoty zostały wpisane do poznańskiego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Za wykonanie całego zadania jest odpowiedzialny Zarząd Zieleni Miejskiej. W maju 2018r. została wykonana pierwsza koncepcja przedstawiająca propozycję sposobu stworzenia skateparku w dotychczasowym miejscu, która została przekazana do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która przesłała zwrotnie pismo zawierające wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. W bieżącym roku planowane jest wykonanie prac projektowych wraz z pozyskaniem stosownych pozwoleń na przedmiotowe zadanie. Wreszcie, została przedstawiona zmodyfikowana koncepcja na piątkowski skatepark, według której ma on zawierać:

– quarter pipe set

– wielofunkcyjną platformę

– bank ramp set

– Pole Jam

– poręcz prostą o profilu „[]”

– poręcz prostą o profilu „O”

– grindbox 1 i grindbox 2.

Koncepcja ta dopiero co wpłynęła od projektantów do Zarządu Zieleni Miejskiej. Upubliczniam ją poniżej.

Koncepcja Skateparku Piątkowo

NAJBARDZIEJ PRACOWITY RADNY POZNANIA

Data: 18 IX 2018

 

Praca jest wartością samą w sobie.

 

Jako Poznaniacy szczególnie cenimy pracowitość. Wiąże się to po części z naszą niełatwą historią konieczności systematycznego przeciwstawiania się doskonale zorganizowanemu zaborcy, po części ze zdrowym rozsądkiem, który w Wielkopolsce chyba wysysamy z mlekiem matki.

 

Jako poznański radny miejski w sposób szczególnie intensywny starałem się pracować dla dobra mojego Miasta i mieszkańców. Poniżej podaję pewne przybliżone dane liczbowe, które pokazują skalę mojej pracy, na tle innych szacownych osób zasiadających w Radzie Miasta Poznania.

3500 – największa ilość odbytych spotkań z mieszkańcami

15 – największa ilość indywidualnych projektów uchwał

200 – największa ilość zgłoszonych poprawek

200 – największa ilość złożonych wniosków

350 – największa ilość wniesionych zapytań

5 – największa ilość złożonych petycji

280 – druga największa ilość złożonych interpelacji

 

W przyszłym tygodniu udostępnię na mojej stronie internetowej moje pełne sprawozdanie z kadencji.

 

W artykule pod poniższym linkiem, tak o mojej pracy wypowiadał się dziś, Wiceminister Spraw Zagranicznych pan poseł Szymon Szynkowski vel Sęk:

https://gloswielkopolski.pl/wybory-samorzadowe-2018-pis-przedstawil-kandydatow-do-rady-miasta-poznania-i-sejmiku-wojewodztwa-wielkopolskiego/ar/13502623/3

Wyniki kontroli przestrzegania norm hałasu na Torze Poznań

Data: 17 IX 2018

Na mój wniosek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, dokonał kontroli hałasu wytwarzanego na Torze Poznań. Pomiary jednoznacznie wskazały przekroczenie norm hałasu określonych rozporządzeniem. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rozpoczynamy formalne postępowanie, zmierzające do zaistnienia stanu zgodnego z przepisami prawa.

Sam uprawiam różne sporty, więc do każdej rzeczywistej dyscypliny sportu, w tym do wyścigów samochodowych, podchodzę z aprobatą. Jednakże, nie może być sytuacji, że dany sport jest uprawiany z pokrzywdzeniem postronnych mieszkańców czy łamaniem przepisów prawa. Krzyżowniki-Smochowice są ze wszystkich stron atakowane hałasem – od północy przejeżdżającymi pociągami, od środka – ciągłym ruchem na ul. J. H. Dąbrowskiego, od południa – lotami na Lotnisko Ławica. Jednakże, kielich goryczy przelewają imprezy odbywające się na Torze Poznań. Wielu mieszkańców (których część domów była budowana nawet przed II Wojną Światową) zwracało się do mnie z prośbą o zajęcie się tym funkcjonowaniem Toru Poznań, które uderza w ich zdrowie. Starając się zrozumieć racje obydwu stron, a zarazem – choćby z tytułu zawodu adwokata – posiadając pewien krytyczno-ostrożny respekt do wzorców zawartych w przepisach prawa, zawnioskowałem o kontrolę hałasu na Torze Poznań, aby uzyskać obiektywne dane. To była słuszna decyzja, bo odczucia mieszkańców zostały urzędowo potwierdzone.

W piśmie, które dzisiaj otrzymałem, poznański WIOŚ wskazuje, że dokonał pomiarów akustycznych hałasu wytwarzanego przez Tor Poznań. Na skutek kontroli zostały stwierdzone przekroczenia norm dopuszczonych przepisami powszechnie obowiązującymi. WIOŚ rozpocznie postępowanie administracyjne celem nałożenia administracyjnych kar pieniężnych. Ponadto, Inspektorat informuje, że będzie przeprowadzi kolejną kontrolę na Torze Poznań. Mam nadzieję, że to wszystko doprowadzi do sytuacji funkcjonowania Toru Poznań zgodnie z przepisami prawa. Lubię tory wyścigowe i wyścigi. Ale należy stworzyć taką infrastrukturę, która z jednej strony pozwoli legalnie działać Torowi Poznań, zaś z drugiej ochroni mieszkańców Krzyżownik-Smochowic od przekraczającego normy hałasu. Ale nie może być akceptowana sytuacja chronicznego godzenia w zdrowie mieszkańców. Rządzący Poznaniem zbyt długo lekceważyli ten problem.

Poniżej zdjęcie odpowiedzi na mój wniosek, podpisane przez samego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska p. Waldemara Kołaskiego.

Pismo WIOŚ TP

Kanalizacja w Kiekrzu: będzie!

Data: 16 IX 2018

Moja jedna interpelacja, dwa wnioski, dwie poprawki budżetowe, osiem zapytań. Wszystko dotyczące kwestii, o której już nie raz pisałem, a która jest absolutnym tematem numer jeden dla każdego Kiekrzanina i Kiekrzanki. Kanalizacji. Pomimo, że temu mieszkańcowi poznańskiego Kiekrza, który nie ma czasu interesować się zbytnio działaniami władz miejskich, może wydawać się, że kanalizacji, jak nie było, tak nie ma, to jednak sprawy idą realnie do przodu. A w zasadzie popychają je różni ludzie dobrej woli, w tym ja.

Aktualnie trwa projektowanie zarówno kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej. Kanalizacja sanitarna ma objąć cały Kiekrz, deszczowa wybrane ulice. Wodociągi mają zostać uzupełnione. Poniżej bardziej szczegółowe informacje.

Kanalizacja SANITARNA

W podjętym Uchwałą nr LIV/982/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26.09.2017r. Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026 nr 17/002/PI-10 przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Kiekrz. Z uwagi na duży zakres inwestycji, budowa kanalizacji sanitarnej została podzielona na dwa etapy.

* Etap I – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 8,2 km wraz z wybudowaniem przepompowni ścieków oraz budowy kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,9 km wraz z układem drogowym. Obecnie zadanie to jest na etapie prac projektowych, których zakończenie przewidziano na czerwiec 2019r.

* Etap II – obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 22 km wraz z przepompowniami ścieków oraz budową kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,4 km wraz z układem drogowym oraz budową brakującej sieci wodociągowej o długości ok. 2,5 km. Aktualnie zadanie to również jest na etapie projektowania, dla którego zakończenie prac projektowych przewidziano w grudniu 2019r.

Z informacji przekazanych przez Aquanet S.A. wynika, że rozpoczęcie robót dla pierwszego etapu zaplanowano w 2020r., a dla drugiego etapu przewidziano na przełomie 2020-2021.

Kanalizacja DESZCZOWA

Na realizację budowy kanalizacji deszczowej w Kiekrzu przewidziano w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujące środki:

* 2018 r. – 500.000,- zł

* 2019 r. – 4.500.000,- zł

* 2020 r. – 6.800.000,- zł

Obecnie trwa proces opracowywania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Ponadto, Aquanet S.A. zadeklarował, przy kładzeniu kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu, zaprojektowanie brakujących sieci WODOCIĄGOWYCH wraz z przyłączeniami w ulicach objętych projektowaną kanalizacją, w tym przy złożonym wniosku mieszkańca, podłączenie bieżącej wody do nieruchomości, gdzie jej brak.

Poniżej zakres inwestycji dla I i II etapu skanalizowania Kiekrza.

Kanaliza Kiekrz

Komunikacja wewnętrzna Strzeszyna

Data: 14 IX 2018

Oprócz problemów z wydostaniem się (i dostaniem się) ze Strzeszyna, istnieje wiele poszczególnych kwestii komunikacyjnych w obrębie samej tej dzielnicy, z którymi trzeba się zmierzyć. Mieszkańcy informowali mnie, jako radnego miejskiego, o takich sprawach. Zająłem się nimi, i składałem wnioski odnośnie poszczególnych zagadnień. Poniżej lista rzeczy, które na moje interwencje (i czasami też działania innych) udało się w ostatnim czasie zrobić.

  1. Została dokończona rozbudowa ul. M. Wańkowicza w zakresie budowy chodnika i drogi rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja (szkoda, że na chodniku nie wyrysowano jeszcze drogi rowerowej, ale jest to do poprawki).
  2. Tabliczka z napisem „nie dotyczy rowerów” pod znakiem B-22 została zamontowana w sierpniu br. (zlikwidowanie zakazu dla rowerów skrętu w prawo za wiaduktem Koszalińska jadąc w kierunku centrum).
  3. Dokumentacja na budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej została opracowania. Kosztorys inwestorski został określony w wysokości 1.075.996,20 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania na 2019 r. została zabezpieczona kwota 1,4 mln zł.
  4. Przycięcie krzewów na skrzyżowaniu ulic Biskupińska/Koszalińska zostało wykonane kilkakrotnie.
  5. Projekt na uporządkowanie oznakowania całego Starego Strzeszyna jest w trakcie opracowywania.
  6. Oznakowanie przy ul. Łódzkiej, Literackiej i Hezjoda zostało uzupełnione do końca sierpnia br..
  7. Odnośnie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Golęcińskiej, to zgodnie z przyjętym uchwałą nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16.05.2017r. Programem Rowerowym, na odcinku od ul. Koszalińskiej do ul. Warmińskiej przebiegać ma rowerowa trasa główna R6-zachód. Według założeń programu dwukierunkowa droga dla rowerów ma biec po południowej stronie ulicy. W ramach zadania „Przebudowa ul. Lutyckiej w ciągu DK 92” została wykonana analiza koncepcyjna układu drogowego ul. Golęcińskiej na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Koszalińską do skrzyżowania ul. Podolańską i ul. Wojska Polskiego włącznie. W ramach analizy została zaprojektowana również droga rowerowa na opracowywanym odcinku.

Strzeszyn

Bezpieczny Wierzbak na Podolanach

Data: 08 IX 2018

Jak swego czasu widmo komunizmu nad Europą, tak widmo wylewającego cieku Wierzbak, przez lata krążyło nad Podolanami. Wierzbak to mała rzeczka, która przepływa przez sam środek tej gęsto zabudowanej dzielnicy. M. in. dzięki moim, jako radnego miejskiego, działaniom w bieżącej kadencji, dziś mieszkańcy Podolan mogą spać zdecydowanie spokojniej.

W sprawie uregulowania kwestii związanych z Wierzbakiem, wpierw wysyłałem wniosek w lutym 2017r., i to równolegle do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, jak i do Marszałka Województwa; wniosek zawierał szereg postulatów. Ze względu na niedopatrzenia Urzędu Miasta w ich realizacji, na przełomie października i listopada 2017r. pomagałem mieszkańcom Podolan w powstrzymaniu powodzi wylewającego Wierzbaka (zdjęcie z tego czasu – na dole). Zaraz po tym, wnosiłem interpelację do Prezydenta Miasta, by ostatecznie sprawa została rozwiązania, a wreszcie niedawno, kontrolnie, wystosowałem oficjalne zapytanie w sprawie poczynionych względem Wierzbaka działań.

Oto działania, do których się przyczyniłem, a które Urząd Miasta Poznania, względem cieku Wierzbak:

I) przeprowadził:

1) podpisał porozumienie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego dot. współpracy w utrzymaniu wód płynących i zabezpieczeniu przez podtopieniami;

2) zamontował dwie dodatkowe kraty na cieku;

3) uzupełnił płotek faszynowy, palisadę z kołków i narzut kamienny;

4) oznakował studzienki bypassu (celem ułatwienia lokalizacji w terenie);

5) zlikwidował kolizję wodociągu w rurze ochronnej, blokującą przepływ cieku;

II) przeprowadza w sposób regularny:

1) ręcznie wykasza i wygrabia porosty ze skarp;

2) oczyszcza z namuły przepustów rurowych, ramowych i rurociągów;

3) usuwa zatory, zanieczyszczenia i śmieci z koryta cieku;

4) monitoruje rurociąg przez który częściowo, został przepuszczony podziemnie ciek;

5) wywozi trawy, śmieci, namuł i gruz;

6) czyści kraty z zanieczyszczeń;

III) przeprowadzi:

1) wykona obustronny murek ochronny oporowy o konstrukcji betonowej, dozbrajanej prętami stalowymi (w tym roku);

2) wybierze operatora dla regulowania poziomu wody Wierzbaka (w tym roku);

3) zbuduje zbiorniki retencyjne w rejonie ul. Straży Ludowej i ul. Szarych Szeregów.

Mam nadzieję, i chyba jest to też nadzieja mieszkańców Podolan, że taki widok na Podolanach, jak ten poniżej, na dobre utonął w odmętach przeszłości.

Wierzbak powódź - TVP3

(ja, w granatowej kurtce i jeansach, pomiędzy poszkodowanymi mieszkańcami Podolan)

Load More